Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 13 eng>pol entry bond gwarancja (importera) zapłaty długu celnego pro open no
- Aug 7 pol>eng samodzielne uprawnienia discretionary powers pro open no
4 Aug 5 eng>pol retain all or any part w całości bądź jakiejkolwiek części pro closed no
4 Aug 5 eng>pol otherwise specifically disposed on trust pozostałą część masy spadkowej, która nie została zapisana na rzecz oznaczonego spadkobiercy pro closed no
4 Jun 29 eng>pol administrator in office powołany przez sąd zarządca masy spadkowej pro closed no
4 Jun 27 eng>pol may have to be indemnified by przysługujących mu uprawnień względem Spółki do zaspokojenia jego roszczeń lub uzyskania zapłaty pro closed no
- Jun 21 eng>pol Delinquent offense miałem konflikt z prawm jako młodociany przestępca pro closed no
- Jun 21 eng>pol State agency państwo pro closed ok
4 Jun 16 pol>eng prokurator referent sprawy lead prosecutor in the case pro closed no
4 Jun 9 eng>pol style zwrot honorowy pro closed no
- Jun 9 eng>pol style tytuł pro closed no
4 May 15 eng>pol discovery obowiązkowe ujawnienie przez strony materiału dowodowego pro closed no
4 May 4 eng>pol pending the determination of the application herein do czasu rozstrzygnięcia wniosku wskazanego w (piśmie sądowym jak mniemam) pro closed ok
- Apr 27 eng>pol present for administrative review przedstawione do rozstrzygnięcia w tym postępowaniu administracyjnym pro closed ok
4 Apr 25 eng>pol or sooner payment bądź zapłaty, jeżeli nastąpiła przed wydaniem wyroku pro closed no
- Apr 3 eng>pol execute and deliver a Mortgage securing do zawarcia umowy hipoteki i dokonania wszelkich wymaganych prawem formalności związanych z tą umową pro closed ok
4 Mar 26 eng>pol Draft Letter of Instructions wstępne zlecenie opinii prawnej pro closed ok
4 Feb 18 eng>pol conditional property z zastrzeżeniem własności pro closed ok
4 Feb 16 eng>pol by way of exception and reservation poprzez wyłączenie i zastrzeżenie pro closed ok
4 Feb 5 eng>pol "when this Deed shall become absolute" Gdy gdy niniejszy akt/umowa w sposób bezwarunkowy i ostateczny przeniesie własność pro closed no
4 Feb 4 eng>pol Respondent had due notice thereby by Appearance Pro Se Uczestnik (pozwany) został powiadomony prawidłowo o czym świadczy złożenie ... pro closed ok
- Feb 4 eng>pol powers of the incorporate uprawnienia/umocowanie założyciela spółki pro open no
4 Dec 26 '18 eng>pol prudent person of discretion and intelligence rozsądna osoba pisadająca informacje o instrumentach i mogąca swobodnie podjąć decyzję o inwestycji pro closed no
4 Dec 22 '18 eng>pol guardian for the personal needs and property managament kurator do pomocy w sprawach codziennych i zarządu majątkiem pro closed no
4 Dec 16 '18 eng>pol rota lista pro closed no
4 Nov 29 '18 pol>eng skojarzony przez pośrednika referred by the agent/ introduced by the agent pro closed ok
4 Nov 7 '18 pol>eng sąd grodzki zamiejscowy wydział grodzki District Court in Bielsku Podlaskim, Magistrate Court, Registry in Hajnówka pro closed no
- Oct 29 '18 pol>eng postanowienie, od którego przysługuje środek odwoławczy an appeal against the ruling/order/judgement lies to the Court of Appeal pro closed no
- Oct 29 '18 pol>eng wnieść środek odwoławczy to bring an appeal pro closed ok
- Oct 17 '18 pol>eng realizować znamiona typu fulfil specific elements of crime pro open no
4 Oct 15 '18 eng>pol access to be supported by the mother w obecności matki pro closed ok
4 Oct 12 '18 eng>pol Division FM-E po prostu Wydział FM -E pro closed ok
- Oct 11 '18 pol>eng przepisywać majątek na kogoś bequeath my entire personal and real estate to pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search