Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Apr 14 '15 deu>fra Bestandsmärkte pro open 2 no
Apr 12 '15 deu>fra die Preßstrecke pro open 1 no
Apr 7 '15 deu>fra aus Unterhaltungsgründen pro closed 1 ok
Apr 7 '15 deu>fra Setzungs- und Grundbruchberechnungen pro closed 1 ok
Jul 3 '14 deu>fra Sperrverzahnung unter Kopf pro closed 1 no
May 23 '14 deu>fra beidseits metrisch pro open 1 no
May 21 '14 deu>fra Kammerendteilveränderungen pro open 1 no
Mar 20 '14 deu>fra Wildnuss pro just_closed 0 no
Mar 20 '14 deu>fra Strukturnuss pro just_closed 0 no
Mar 5 '14 deu>fra tief ansetzende Bänder pro just_closed 0 no
Feb 26 '14 deu>fra Anzahlungsavale/Gewährleistungsavale pro just_closed 0 no
Feb 25 '14 deu>fra rollierende Avalplanung pro just_closed 0 no
Nov 5 '13 deu>fra tiefer Biss pro closed 3 ok
Nov 5 '13 deu>fra Erfassung des Status präsens pro closed 2 no
Oct 31 '13 deu>fra Kettenbandstrukturen pro open 0 no
Oct 16 '13 deu>fra Motorjapaner pro closed 2 no
Sep 1 '13 deu>fra Deckelinjektionen pro open 0 no
Sep 1 '13 deu>fra eine Vollschnittmaschine mit Flüssigkeitsförderung pro open 0 no
Jun 30 '13 deu>fra Zahlung durch "ILC" pro open 0 no
Apr 23 '13 deu>fra laufender Bezug pro open 0 no
Apr 17 '13 deu>fra Firmenzähler pro open 1 no
Mar 1 '13 deu>fra Abkürzung : Sc pro open 0 no
Feb 22 '13 deu>fra Rippenstreckmetall pro open 0 no
Feb 22 '13 deu>fra Kerndämmung pro closed 2 no
Feb 20 '13 deu>fra Anschluss der Zwischendämmung und Untersichtschalung pro closed 1 ok
Feb 20 '13 deu>fra Ausfachung mittels Bretterschalung oder Ausmauern pro closed 2 no
Feb 20 '13 deu>fra Wandmittenmasse pro closed 1 ok
Feb 19 '13 deu>fra Vorköpfe pro open 0 no
Feb 19 '13 deu>fra die sogenannte Butterfly Notch pro open 0 no
Jun 19 '12 deu>fra Aufdach pro closed 3 no
May 31 '12 fra>deu parc nucléaire pro closed 1 ok
May 27 '12 deu>fra inputorientierte Ausschreibung pro just_closed 0 no
Apr 3 '12 deu>fra Sulfonylharnstoff pro closed 1 ok
Mar 23 '12 fra>deu à proportion du nombre de pars pro closed 1 no
Mar 14 '12 fra>deu majorité en nombre pro closed 2 no
Feb 7 '12 deu>fra Rüstscheine pro closed 1 no
Feb 7 '12 deu>fra Auslieferung der Vororders pro just_closed 0 no
Dec 21 '11 deu>fra Schupfe pro closed 1 no
Nov 4 '11 deu>fra DB-Verlust pro closed 1 no
Oct 24 '11 deu>fra mitschwingungsfähig pro closed 1 ok
Oct 14 '11 deu>fra mit sogar Statuscharakter pro open 0 no
Sep 7 '11 deu>fra anlaufgeschützt pro closed 1 ok
Aug 30 '11 fra>deu A Mesdames et Messieurs les président et conseillers pro closed 2 no
Aug 28 '11 fra>deu prise en charge de la douleur pro closed 3 ok
Aug 19 '11 fra>deu cervicalgies en "coups de tonnerre" pro closed 1 ok
Aug 19 '11 fra>deu sous-intimale pro closed 1 ok
Aug 17 '11 fra>deu médecin rééducateur fonctionnel pro closed 1 ok
Aug 17 '11 fra>deu document critique pro closed 1 no
Aug 17 '11 fra>deu rapport sur pièces pro closed 1 ok
Jul 21 '11 fra>deu hébergeurs de données médicales pro closed 2 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last