Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 21 '17 eng>pol job directory rejestr zleceń pro closed ok
- Oct 21 '17 eng>pol pre-balance wstępne saldo (należności) pro closed ok
- Nov 18 '13 pol>eng wydzielić delegate / delagation pro closed ok
4 Aug 1 '13 eng>pol Chief Commercial Officer dyrektor handlowy / dyrektor ds. handlowych pro closed no
- May 30 '13 eng>pol filings with the SEC raport/dokumenty składane w SEC / przesyłane do SEC pro closed no
4 Mar 1 '13 deu>pol Datenbankanwendung aplikacja bazodanowa pro closed ok
4 Feb 8 '13 eng>pol billing invoice faktura pro closed no
4 Jan 12 '13 deu>pol Zuschlag/Abschlag Dodatek (dopłata) / potrącenie pro closed no
4 Jan 12 '13 deu>pol Mängelansprüchebürgschaft gwarancja na pokrycie roszczeń z tytułu wad pro closed ok
4 Jan 12 '13 eng>pol retail stawka za roboczogodzinę płacona przez klienta pro closed no
- Jan 8 '13 deu>pol Inflationierung inflacja pro just_closed no
4 Jan 8 '13 deu>pol Inflationszuschlag dodatek inflacyjny pro closed ok
4 Jan 6 '13 deu>pol Endfinanzierung kredyt (długoterminowy) na sfinansowanie inwestycji pro closed ok
- Dec 15 '12 eng>pol unfairly low rażąco niskie / wysokie pro closed no
- Mar 15 '12 deu>pol Management Summary plan działania (firmy) pro closed no
4 Dec 20 '11 eng>pol cash-on-delivery letter of credit akredytywa płatna po dostawie towaru pro closed ok
4 Dec 2 '11 deu>pol Mengengerüst struktura ilościowa pro closed ok
4 Nov 28 '11 deu>pol Zinsbasis podstawa oprocentowania pro closed ok
4 Nov 26 '11 eng>pol issue credit kwota zwrotu pro closed ok
- Jun 1 '11 eng>pol cash-like items ekwiwalent gotówki pro closed ok
- Dec 31 '10 eng>pol compressed air rock drill pneumatyczna wiertarka/wiertnica do kamienia/skał pro closed no
4 Jun 2 '10 deu>pol Mehrjahres-Performance wyniki wieloletnie pro closed ok
- Feb 11 '10 deu>pol qualifiziertes Angebot odpowiednia oferta pro closed ok
4 Jan 16 '10 deu>pol Umsatzsteuergesetz Ustawa o podatku od towarów i usług pro closed ok
4 Sep 19 '09 eng>pol internal training group (potrzebne wyjaśnienie) wewnętrzna (własna) grupa szkoleniowa, pro closed ok
4 Sep 19 '09 eng>pol off-the-shelf training products gotowe (do użytku) / standardowe produkty szkoleniowe pro closed ok
4 Sep 19 '09 eng>pol earmarked tobacco taxes podatki celowe od tytoniu pro closed ok
4 Aug 31 '09 deu>pol Frachtgutschrift nota uznaniowa z tytułu kosztów transportu pro closed no
4 May 22 '09 eng>pol high volume, low mix produkcja wielkoseryjna pro closed no
4 Jan 3 '09 eng>pol breakdown, by VAT rate, of year's trading zestawienie obrotów wedlug stawek VAT za rok obrotowy pro closed no
4 Dec 15 '08 deu>pol Geschäftsverbindung Strony mogą reklamować się z wykorzystaniem swoich pro closed no
4 Dec 13 '08 eng>pol online sector handel online, e-sklepy, sklepy internetowe, e-commerce, branża handlu internetowego pro closed no
4 Dec 5 '08 deu>pol Dummy-Spedition spedycja XYZ pro closed ok
3 Dec 1 '08 deu>pol nach gesonderter Freigabe po oddzielnym uzgodnieniu / wymaga oddzielnego uzgodnienia pro closed no
4 Nov 14 '08 eng>pol account for 15% of employees ..., jednak zatrudnienie na nich znajdzie tylko... pro closed no
4 Oct 23 '08 deu>pol Steuernachforderung domiar pro closed ok
4 Oct 6 '08 deu>pol Zahlungsaufforderung folgt. wezwanie do zapłaty zostanie przesłane (w późniejszym terminie) pro closed no
- Oct 3 '08 eng>pol run off a central server ...pracują jako stacje klienckie ("cienki klient") centralnego serwera, który dostarcza system .... pro closed ok
- Sep 26 '08 eng>pol manager in bankruptcy syndyk masy upadłościowej pro closed no
4 Jul 24 '08 deu>pol Automatischer Kassentresor fasownica / dyspenser pro closed ok
4 Jul 6 '08 deu>pol im ordentlichen Geschäftsgang w ramach normalnej działalności handlowej pro closed no
- May 18 '08 deu>pol Preisbasis podstawa ceny / cena na warunkach pro closed ok
4 Apr 22 '08 pol>deu każdorazowo jeweils pro closed ok
4 Mar 26 '08 eng>pol organic growth rozwój / wzrost organiczny pro closed no
4 Mar 18 '08 pol>deu współwłasność łączna (sp. z o.o.) Gesamthandseigentum pro closed ok
4 Mar 15 '08 eng>pol stand on its own bottom line musi zapewniać / przynosić zysk pro closed ok
4 Mar 14 '08 eng>pol payable to your company name [wszystkie czeki] będa wystawione na Twoją / Waszą firmę pro closed ok
4 Mar 6 '08 eng>pol break-even shares udział [w rynku] zapewniający pokrycie kosztów pro closed no
- Jan 31 '08 pol>deu franko zakład franko / franco / frachtfrei / portofrei Werk pro closed no
4 Jan 30 '08 eng>pol Margin marża / marże pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last