Dynamic content (javascript) disabled in this profile. FAQ | Settings...


Member since Sep '05

Audio Greeting
Video Greeting


Working languages:
English to Czech

Availability today:
Available

October 2020
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pavel Blann
11yrs Canada, 1yr Ireland, fluent Czech!

Kolovraty, Praha, Hlavni Mesto, Czech Republic
Local time: 18:28 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com Jabber IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified member
This translator is helping to localize ProZ.com into Czech
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Printing & PublishingComputers: Hardware
Computers: SoftwareComputers: Systems, Networks
Electronics / Elect EngEngineering (general)
IT (Information Technology)Mechanics / Mech Engineering
Telecom(munications)Automotive / Cars & Trucks

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1914, Questions answered: 1211, Questions asked: 12
Project History 1 projects entered    1 positive feedback from outsourcers

Payment methods accepted Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Company size <3 employees
Year established 1997
Currencies accepted Czech koruny (czk), Euro (eur), Pounds sterling (gbp), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 5
This entry won a contest English to Czech: ENTRY_3056
Source text - English
All travel is now merely a means of moving a camera from place to place, all travellers are ruled by the all-powerful lens. Visitors old-fashioned enough to wish only to stand and look with their anachronistic eyes are shoved aside by the photographers, who take it for granted that while they do their ritual focusing, nothing else may move or cross their vision. Those peculiar souls without a camera must step aside for those more properly occupied, must wait while the rituals take place, and must bide their time while whole coaches stop and unleash upon the landscape the Instamatic God. And the populations of whole countries seeing themselves cannibalised, swallowed up, vacuumed into the black-ringed staring eye, wrench what they can from the cannibals. You want picture my house, my camel? You pay.

None of this would matter, perhaps, if anything worthwhile was being accomplished. If all the constant busyness and clicking produced, at its end, what had not existed before, images of beauty captured or truth told. But, sadly, this isn't so. The camera is simply graffiti made respectable.

The camera is the means by which we stamp ourselves on everything we see, under cover of recording the Wonders of the World already wonderfully
recorded by professionals and on sale at every corner bookshop and newsagent. But what use to show Aunt Maud, back home, postcards of the Tuscan landscape, since we are not in the picture to prove that we were there?

No stretch of rocks has verity unless I am within it. No monument exists
but for my wife, leaning against it. No temple is of interest without my face beside it, grinning. With my camera I appropriate everything beautiful, possess it, shrink it, domesticate it, and reproduce it on my blank sitting-room wall to prove to a selected audience of friends and family the one absolutely vital fact about these beauties: I saw them, I was there, I photographed them, and, ergo, they are.

from "Amateur Photography: the World as it isn't and our Fred" by Jill Tweedie in the Guardian
Translation - Czech
V dnešní době je veškeré cestování pouhým prostředkem pro přemisťování fotoaparátu sem a tam, a všichni cestovatelé jsou v zajetí všemocného objektivu. Staromódní návštěvníci, kteří jen chtějí stát a pozorovat prostým zrakem, bývají odsouváni stranou fotografy. Ti považují za samozřejmé, že zatímco rituálně zaostřují, nikdo se nesmí hýbat ani zakrývat jejich výhled. Podivínské duše bez fotoaparátu musejí ustoupit těm, kteří jsou náležitě vybaveni, musejí postávat, zatímco probíhají snímkovací rituály, a musejí čekat na svou příležitost, zatímco poblíž zastaví plné autokary a davy turistů zamoří krajinu duchem všech automatických fotoaparátů. A obyvatelé celých zemí, když se cítí kanibalizováni, spolknuti nebo vysáti zírajícím a ocelově mrkajícím černým okem, ždímají z kanibalů maximum. Chcete snímek mého domu či velblouda? Tak plaťte!

Nic z toho by zřejmě nevadilo, pokud by se tím něčeho podstatného dosáhlo. Tedy pokud by všechno to neustálé pobíhání a cvakání spouště nakonec vytvořilo něco, co předtím nikdy neexistovalo, např. obrazy zachycené krásy nebo zvěčněné pravdy. Tak tomu ale bohužel není. Fotoaparát je jen jakousi čmáranicí na zdi převlečenou do seriózního hávu.

Fotoaparát slouží jako prostředek, jímž se na vše viditelné otiskneme pod rouškou zaznamenávání divů světa, které již byly úchvatně zaznamenány profesionály, a které se prodávají v knihkupectví nebo trafice na každém rohu. Ale jak by to doma vypadalo, kdybychom tetě Květě ukázali pohledy toskánské krajiny bez našich těl či tváří, které dosvědčují, že jsme tam doopravdy byli?

Žádný kus skály totiž není pravdivý, pokud na ní nestojím já. Žádný pomník neexistuje bez mé ženy, která se o něj opírá. Žádný chrám není zajímavý, pokud se vedle něj neusmívá můj obličej. Pomocí fotoaparátu lze vše nádherné odcizit, přivlastnit, zmenšit, ochočit, reprodukovat a pověsit na holé zdi obývacího pokoje. Snímky slouží jako důkaz pro vybraný okruh přátel, známých a členů rodiny o jedné absolutně důležité skutečnosti, která se těchto krás týká: Přišel jsem, viděl jsem, vyfotografoval jsem – proto existují.

Úryvek z článku „Amateur Photography: the World as it isn't and our Fred“ (Amatérská fotografie: Svět, jak neexistuje, a náš Fred) autorky Jill Tweedie v britských novinách The Guardian
This entry won a contest English to Czech: ENTRY_2369
Source text - English
When my wife told me she was pregnant, I got that stomach-churning sensation that hits you on a plunging roller coaster. I was excited, yes, but... oh my God. Parenting was for, well, parents.

So here I stand, bug-eyed and sweating buckets like some poorly-drawn cartoon character, the question marks floating in the air around my head while I try to prepare myself for the complete care and responsibility of another living being besides my cat. I'm responsible for making sure this little human doesn't grow up and turn into a complete monster. If the child turns out a social moron-- my fault. If the babe can't find Luxembourg on the map, blame me for not providing a better education. They'll need therapy, and of course that will be on my head too. So many opportunities for wrong turns!

I remember the day my father sat me down and awkwardly told me about the birds and the bees; it was perhaps the most excruciating and embarrassing half hour of both our lives. I can't do that to another human being.

Maybe I'm getting a little ahead of myself here. I can do this, I say; I'll be a great father. My child will be reared a well-rounded, educated, upstanding citizen of the world, and he or she won't hate me.

And then I imagine the baby, still safe within the confines of my wife's belly, suddenly opening an alarmed eye as the thought enters his or her mind: "What if my dad just can't hack it?
Translation - Czech
Když mi žena sdělila, že je těhotná, pocítil jsem stejné sevření žaludku jako při náhlé jízdě dolů na horské dráze. Měl jsem z toho velkou radost, to jistě, ale ... ježkovy oči. Rodičovství je přece pro ... no, pro rodiče.

Takže jsem tam stál s očima navrch hlavy, potil se jak v sauně podobně jako špatně nakreslený komiksový hrdina a hlavou se mi honila spousta otázek. Zároveň jsem se pokoušel vzpamatovat a připravit na trvalou péči a odpovědnost za jiného živého tvora (tedy kromě kočky). Teď jsem byl najednou zodpovědný za to, aby ten človíček vyrostl a nestal se z něj nějaký netvor. A stane-li se z našeho dítěte asociál, bude to moje chyba. Nenajde-li Lucembursko na mapě, můžete mě žalovat z neposkytnutí lepšího vzdělání. Budou potřebovat terapii, to samosebou také padne na mou hlavu. Vždyť existuje tolik možností, jak se vydat špatným směrem!

Ještě si pamatuji na den, kdy mě otec usadil a neobratně mi vyprávěl o ptácích a včelách. Zřejmě se jednalo o tu netrýznivější a nejtrapnější půlhodinu v našem životě. Takovou věc bych už nemohl nikomu jinému udělat.

Možná se vám zdá, že jsem trochu předbíhal událostem. Říkal jsem si, dokážu to a budu skvělým otcem! Naše dítě vyroste a stane se z něho dobře vychovaný, vzdělaný a bezúhonný občan této planety, aniž by ke mně chovalo nenávist.

A pak jsem si děťátko představil – stále ještě v bezpečí bříška mé ženy, jak náhle otevře vylekaná očička při vnuknutí neodbytné myšlenky: „A co když to táta přece jen nedokáže?“
English to Czech: BusinessWeek, www.euro.cz
Source text - English
These days, even the titans of industry are hurrying to act like rebels. But as the Linux movement continues to push its freeware into the world, a delicate balance is forming. Its success hinges on keeping the peace between two extremes: the volunteer programmers like Nick Walker, who pull all-nighters writing code to change the world, and the commercial types like Morgan Stanley's Jeffrey Birnbaum, who use the software to save money. It's a weird twist on capitalism. But it just might work.
Translation - Czech
V této době dokonce i titáni průmyslu pospíchají a jednají jako rebelové. Zároveň s tím, jak linuxové hnutí postupuje a prosazuje svobodný software ve světě, se vytváří jemná rovnováha. Úspěch Linuxu a programů open source spočívá v udržení míru mezi dvěma extrémy: dobrovolnými programátory, jako je Nick Walker, který celé noci píše zdrojový text s cílem změnit svět, a komerčními lidmi, jako je Jeffrey Birnbaum z Morgan Stanley, jenž svobodný software používá s cílem ušetřit peníze. Jde sice o trochu zvláštní druh kapitalismu, ale může to fungovat.
English to Czech: Computers, Hardware
Source text - English
The Altiris eXpress Deployment Server Console has an intuitive graphical user interface that provides simplified drag-and-drop server deployment using either imaging or scripting. The console also has advanced features for blade servers. The user can view blade servers in a physical tree view according to their RackEnclosureBay settings. The Deployment Server can detect when a blade is ripped out and replaced with a new blade.
Translation - Czech
Konzola Altiris eXpress Deployment Server Console disponuje intuitivním grafickým uživatelským rozhraním, které zajišťuje zjednodušené zavádění serverů pomocí přetažení bitových kopií nebo skriptů. Konzola je také vybavena propracovanými funkcemi pro servery blade. Uživatel může zobrazit servery blade v pohledu fyzického stromu v závislosti na jejich nastavení RackEnclosureBay (doslova StojanŠasiPřihrádka). Program Deployment Server dokáže zjistit, když dojde k vytažení serveru blade a jeho výměně za nový.
Czech to English: Art Catalog
Source text - Czech
Celé Saudkovo dílo je velmi soukromé a on sám je v něm velmi snadno zranitelný. Neustále riskuje, že se divák, a už z rozpaků, pruderie či nepochopení může začít zlobit i – smát. A toto riziko si po celý svůj život uvědomuje. Ale a už jeho fotografie pojednávají sebechoulostivější a sebespornější stránky lidského bytí, ve svém úhrnu jsou mohutnou oslavou lidství. A je to právě toto svérázně dráždivé vzývání člověčenství, jemuž nic lidského není cizí, co Jana Saudka činí zcela jedinečnou postavou současné fotografie.
Translation - English
The whole of Saudek's work is very intimate and he is quite easily vulnerable to it himself. He is constantly taking chances that the viewer starts laughing or becomes angry—be it due to embarrassment, stuffiness or misunderstanding. And he has been aware of this risk all his life. But whether his photographs deal with most tender emotions or the questionable sides of human being, as a whole, they are a massive celebration of humanness. And it is this very original, provocative adoration of manhood—to which anything human is not strange—that makes Jan Saudek a very unique character in contemporary photography.

Glossaries Rare
Standards / Certification(s) EN 15038
Experience Years of experience: 23. Registered at ProZ.com: Jan 2002. Became a member: Sep 2005.
Credentials English to Czech (Microsoft WPGI, Dublin, IRL)
English to Czech (IBM Czech Republic, Prague, CZ)
English to Czech (SDL International, Maidenhead, UK)
English to Czech (Grada Publishing, Prague, CZ)
English to Czech (TOEFL (Test of English as Foreig Lang.) Confirmed)
Memberships TOEFL
TeamsLangPak Associates, Czech Localization Team
Software Adobe Acrobat, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Free Software Apps and Tools, Windows Applications and Tools, Powerpoint, SDL TRADOS
Articles
Website https://www.proz.com/profile/27685/
CV/Resume English (PDF)
Contests won Fourth ProZ.com Translation Contest: English to Czech
5th ProZ.com Translation Contest: English to Czech
Professional practices Pavel Blann endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
WELCOME!

My location: Czech Republic,
TRANSLATIONS
- Information Technology/Systems, Computer Science
- Telecommunications (incl. wireless/mobile/cellular)
- Electronics (audio, video, cameras, etc.)
- Technical/Engineering (e.g. machinery)
- Business/Financial (e.g. banking)

LOCALIZATION
- Operating Systems (PC's, phones, cameras, etc.)
- Applications (for the above OS's)
- Other components (e.g. drivers)
- Web sites/pages

EDUCATION
- University of Toronto, Faculty of Arts & Science
- UofT, Faculty of Applied Science & Engineering
- Czech University of Technology, Faculty of Electrical Engineering

EXPERIENCE
I am a full-time translator and localizer since May 1996 when I started an 11-month contract (localization of the Windows NT 4 operating system into Czech) with Microsoft WPGI (Worldwide Products Group Ireland). After the successful completion of this project I continued translating and localizing on a freelance basis.

I lived in Canada for 11 years and in Europe (Czechoslovakia, Austria, Ireland, and the Czech Republic) for 40 years.

Recent Projects:
- IBM Cognos Business Intelligence - translations & localization
- Sony Alpha/NEX cameras - translations & localization
- Ricoh office equipment - translations & localization
- Hitachi Maths Toolbox - translations & localization
- Komori printing equipment - translations & localization
- Martin Automatic transfer rewind - translations & localization
- Toshiba air-conditioning equipment - translations & localization
- Stork food processing equipment - translations & localization
- Nieco automatic foodservice equipment - translations & localization
- Dymo shipping scales/digital scales - translations & localization

Book Translations
- J2ME in a Nutshell: A Desktop Quick Reference
- Learning Wireless Java
- Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
- Extreme Programming Explained - Embrace Change
- Mastering Microsoft Office 97 Professional (with Vladimír Lahoda)
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1987
PRO-level pts: 1914


Top languages (PRO)
English to Czech1396
Czech to English506
English to Slovak8
Slovak to English4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering950
Bus/Financial313
Law/Patents211
Other197
Medical63
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering182
Automotive / Cars & Trucks149
Law (general)108
Electronics / Elect Eng98
Business/Commerce (general)82
Construction / Civil Engineering80
Engineering: Industrial75
Pts in 70 more flds >

See all points earned >
Keywords: localization, operating, systems, applications, software, devices, drivers, books, manuals, technical, engineering, sciences, computers, unix, linux, windows, pcs, html, dtd, xml, languages, java, programs, telecom, mobile, cellular, communication, bluetooth, interfaces, infrared, gsm, wireless, radio, gnu, banking, finance, financial, czech, english, marketing, help, business, artwork, education, training, courses, texts, guides, brochures, leaflets, advertisments, ads, information, technology, technologies, typesetting, desktop, publishing, postscript, pdf, doc, documentation, web, www, prague, bohemia, moravia, silesia, carlsbad, pilsen, tabor, brno, czechoslovakia, central, eastern, europe, localize, localisation
Profile last updated
Jun 17More translators and interpreters: English to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search