Working languages:
English to Slovak
Slovak to English
Slovak (monolingual)

Adriana Hrabcakova
science, tech, engineering translator

Teriakovce, Presovsky kraj, Slovakia
Local time: 22:08 CET (GMT+1)

Native in: Slovak (Variants: Standard - Slovakia, Czech) Native in Slovak
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Editing/proofreading, Translation, Native speaker conversation, Transcription
Expertise
Specializes in:
Automotive / Cars & TrucksConstruction / Civil Engineering
Electronics / Elect EngEngineering (general)
Engineering: IndustrialMaterials (Plastics, Ceramics, etc.)
Mechanics / Mech EngineeringMetallurgy / Casting
ManufacturingCooking / Culinary

Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 1
Slovak to English: The optimization of operating parameters for a melting furnace during melting of Aluminium alloy AlSi7Mg0.6
General field: Tech/Engineering
Source text - Slovak
Abstrakt: Jednou z kľúčových požiadaviek kladených na takmer každé technické zariadenie je jeho spoľahlivá, bezpečná a hospodárna prevádzka. Všetky tieto požiadavky možno splniť jedine pri vhodnej voľbe jednotlivých prvkov technického zariadenia a ich vhodnej konštrukčnej koncepcii usporiadania. Výber prvkov technického zariadenia a ich konštrukčné usporiadanie musí byť volené už prioritne pri jeho návrhu s ohľadom na maximalizáciu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky. Zároveň jeho prevádzka by mala byť aj ekonomicky efektívna pri zachovaní požadovaných funkcií a prevádzkových parametrov daných technickými podmienkami pre daný typ technického zariadenia. Z dôvodu hospodárnej prevádzky technického zariadenia je potrebné jeho prevádzkové parametre optimalizovať. Cieľom príspevku preto bolo popísať proces voľby vhodného prevádzkového režimu taviacej pece KOV 010/1998 pri tavení Al zliatiny AlSi7Mg0,6 na základe optimalizácie jej prevádzkových parametrov. Optimalizácia bola zameraná najmä na dosiahnutie pokiaľ možno čo najkratšieho času trvania jedného taviaceho cyklu pri čo najnižšej spotrebe zemného plynu.
Kľúčové slová: optimalizácia, technické zariadenie, taviaca pec, prevádzkové parametre, ekonomická efektívnosť.
Translation - English
Abstract: One of the key requirements for almost every technical device is its reliable, safe and economical operation. All these requirements can only be fulfilled by the appropriate choice of the individual elements of a technical device and their appropriate constructional arrangement concept. The choice of the elements of a technical device and their constructional arrangement must be done as a matter of priority when designing it and with respect to maximization of the operation reliability and safety. At the same time, its operation should also be economically efficient while preserving the required functions and operating parameters given by technical conditions for the given type of a technical device. Operating parameters of a technical device must be optimized due to its economical operation. The aim of this paper is therefore to describe the process of choosing a favorable operating mode of the melting furnace KOV 010/1998 for melting of Aluminium alloy AlSi7Mg0.6 based on the optimization of its operating parameters. The optimization was focused mainly on achieving as short time as possible for a single melting cycle with the lowest possible natural gas consumption.
Keywords: optimization, technical device, melting furnace, operating parameters, economic efficiency.

Translation education Master's degree - University od Presov, Slovakia
Experience Years of experience: 3. Registered at ProZ.com: Jul 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software SDL TRADOS
Bio
No content specified


Profile last updated
Jul 6, 2020More translators and interpreters: English to Slovak - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search