Working languages:
English to Swedish
Danish to Swedish
Norwegian to Swedish

Maria Carlsson
Sustainability & Management Specialist

Copenhagen, Kobenhavn, Denmark
Local time: 05:58 CET (GMT+1)

Native in: Swedish Native in Swedish
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Business/Commerce (general)Management
Marketing / Market ResearchEconomics
RetailEnvironment & Ecology
Cinema, Film, TV, DramaAdvertising / Public Relations
Printing & PublishingScience (general)

Blue Board entries made by this user  0 entries
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Swedish: Environmental Policy according to ISO 14001:2015 standard
General field: Bus/Financial
Detailed field: Management
Source text - English
Environmental Policy
*company name* is committed to promote environmental sustainability. It is an intergral part of *company name* activities and the management of the organisation. We aim to follow, optimise and promote good sustainability practices, to reduce the environmental impacts of all our activites, pursue pollution prevention, and to help our customers and partners to do the same.

Our Principles:
- Responsible and environmentally conscious leadership
- Reducing the impact on the environment by setting targets that tackle everything from resource use and packaging to transportation activities
- Lead the way and be a part of the development of environmentally sound products
- Continual improvement of our environmental management system in order to ensure and enhance envrionmental performance
- Compliance with all applicable legislation, regulations and compliance obligations
- Influence and help our customers and other stakeholders to reduce their environmental impact and implement sound sustainable management principles in a way that leads to long term sustainable development

The implementation of the envrionmental policy is the responsibility of all staff members, with overall responsibility residing with the Senior Management Team of *company name*- The Policy is reviewed annually for appropriateness and approved by the Managing Director.
Translation - Swedish
Miljöpolicy

*Företaget* har åtagit sig att främja en hållbar miljö. Det är en integrerad del av *Företaget* verksamhet och organisationens ledning. Vi strävar efter att följa, optimera och förespråka god
praxis inom hållbarhet för att minska miljöpåverkan i alla våra egna aktiviteter och förebygga föroreningar samt att hjälpa våra kunder och samarbetspartners att göra detsamma.

Våra Principer
- Ansvarsfullt och miljömedvetet ledarskap
- Minska påverkan på miljön genom att sätta upp mål som behandlar
allt från resursanvändning och paketering till transportaktiviteter
- Visa vägen och vara en del av utvecklingen av miljöanpassade produkter
- Kontinuerlig förbättring av vårt miljöledningssystem för att säkerställa och förbättra vår miljöprestanda
- Följa alla rådande lagar, regelverk och efterlevnadskrav
- Påverka och hjälpa våra kunder och andra intressenter att minska deras miljöpåverkan och implementera smarta, hållbara ledningsprinciper på ett sätt som leder till långsiktig hållbar utveckling

Det är samtliga anställdas ansvar att implementera miljöpolicyn och det övergripande ansvaret innehas av *Företagets* Senior Management Team. Policyn revideras årligen för att vara aktuell och
godkänns av vår verkställande direktör.
English to Swedish: Quality Policy according to ISO 9001:2015 standard
General field: Bus/Financial
Detailed field: Management
Source text - English
Quality Policy

*Company name* is committed to providing a consistently high service that fulfills teh expectations of our customers, employees, suppliers, and other stakeholders.This aligns with the company mission statement: "To simplify life at work". We want to simplify life at work by providing the best products and services to our customers, fulfilling their expectations of *Company name* as a one-stop-shop with high-quality products and solutions for their workplace. *Company name* will only obtain its extensive range of products from the world's leading suppliers of office and work solutions.

Our guiding principles are aligned with our company values of PASSION, EXCELLENCE, AGILITY and RESPECT

- Making the customer the focus of everything we do
- Pursuit of excellence and striving for perfection in all our activities
- Believing in trust, respect and ethical behavior
- Engaging in continious improvement of our quality management system and our services through the setting and and reviewing of objectives and targets
- Adapting, innovating and moving faster as a team to market changes in order to deliver first class service
- complying with all company applicable requirements

The implementation of the quality policy is the responsibility of all staff members, with overall responsibility residing with the Senior Management Team of *Company name*. The policy is reviewed annually for appropriateness and approved by the Managing Director.
Translation - Swedish
Kvalitetspolicy

*Företaget* har förpliktat sig att tillhandahålla en konstant hög servicenivå som lever upp till förväntningarna från våra kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter. Det ligger i linje med företagets uppdragsbeskrivning: “Vi gör din arbetsdag enklare”. Vi
gör nämligen arbetsdagen enklare genom att erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra kunder och leva upp till deras förväntningar på *företaget* som en one-stop-shop med högkvalitativa produkter och lösningar för deras arbetsplats. *Företaget* införskaffar uteslutande sitt stora urval av produkter från världsledande leverantörer av kontors- och arbetsplatslösningar.

Våra riktlinjer är tätt knutna till våra kärnvärderingar
PASSION, EXCELLENCE, AGILITY och RESPECT

- Att fokusera på kunden i allting vi gör
- Eftersträva högsta kvalitet och perfektion i alla våra aktiviteter
- Att verka för förtroende, respekt och ett etiskt beteende
- Verka för kontinuerlig förbättring av vårt kvalitetsledningssystem och våra tjänster genom att fastställa och granska mål och syften
- Att anpassa och förnya oss samt röra oss snabbt som ett team för att tillmötesgå förändringar i marknaden och kunna erbjuda den bästa servicen
- Tillmötesgå företagets alla tillämpliga krav

Det är samtliga anställdas ansvar att implementera kvalitetspolicyn och det övergripande ansvaret innehas av *Företagets* Senior Management Team. Policyn revideras årligen för att vara aktuell och godkänns av vår verkställande direktör

Experience Years of experience: 8. Registered at ProZ.com: Aug 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Google Translator Toolkit, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume English (PDF)
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Work for non-profits or pro-bono clients
 • Network with other language professionals
 • Get help with terminology and resources
 • Learn more about translation / improve my skills
 • Learn more about additional services I can provide my clients
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Improve my productivity
Bio

I am a Swedish native who have been actively translating and communicating in a management environment for 8 years where I have dealt with multiple languages such as Norwegian, Danish and English on a daily basis.

With a MSc in International Development and a BSc in Environmental Economics I am specialized in, but not limited to, sustainability, corporate social responsibility, and management system topics.

I have long experience from writing and translating business agreement, terms of conditions, policies etc. 

I take pride in having an eye for details and aim to be accurate without losing style and tone when translating. I offer translation, transcription, spellcheck, review and proofreading services into Swedish from English/Danish/Norwegian.


Keywords: Swedish, Danish, Norwegian, management systems, CSR, sustainability, development, proofreading, environment,


Profile last updated
01:12


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search