Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 20 '11 eng>pol packing declaration deklaracja zgodności opakowania pro closed no
4 Jul 30 '11 eng>pol gifts, entertainment and events prezenty i wydatki reprezentacyjne pro closed ok
4 Jul 17 '11 eng>pol UCC instruments Universal Commercial Code pro closed no
4 Apr 26 '11 eng>pol Corporate Security Officer specjalista ds. bezpieczeństwa spółki pro closed ok
4 Jan 23 '11 eng>pol industrial inspection board Urząd Nadzoru Gospodarczego pro closed ok
4 Jan 23 '11 eng>pol law on assemblies prawo o zgromadzeniach pro closed ok
- Dec 10 '10 eng>pol oversight clause (nieumyślne) błędy i przeoczenia pro open no
4 Dec 10 '10 pol>eng kredyt technologiczny technology credit pro closed ok
4 Dec 9 '10 eng>pol wasting assets środki zużywalne pro closed no
4 Dec 5 '10 pol>eng Karta Stanowiska Pracy job description pro closed ok
- Oct 12 '10 pol>eng weksel kaucyjny guaranty bill pro closed ok
4 Aug 1 '10 eng>pol non-financial business economy dział / sektor gospodarki niefinansowej pro closed ok
- May 24 '10 pol>eng środki bezpieczeństwa finansowego due diligence pro closed ok
4 Nov 8 '09 pol>eng deductible udział własny pro closed ok
4 Apr 9 '09 eng>pol PAV Wartość przed wypadkiem pro closed ok
4 Mar 4 '09 pol>eng odprawa celna przekazowa transit customs clearance pro closed no
4 Feb 10 '09 eng>pol accurate jednorazowa pro closed no
- Jan 17 '09 pol>eng stany martwe dead inventory pro closed ok
4 Jan 17 '09 eng>pol Management Account (report) sprawozdanie dla kierownictwa pro closed no
4 Jan 17 '09 eng>pol composite (report) sprzwozdanie zbiorcze pro closed ok
- Jan 11 '09 eng>pol spec liquidation sprzedaż spekulacyjna pro closed ok
4 Jan 11 '09 eng>pol relief sell-off pośpieszna wyprzedaż pro closed no
4 Jan 10 '09 eng>pol responsible profitability odpowiedzialna rentowność pro closed no
4 Jan 6 '09 pol>eng dobowość 24-hour cycle pro closed ok
4 Nov 25 '08 eng>pol licence and enforcement officer funkcjonariusz kontroli koncesji i porządku publicznego / kontroler koncesji pro closed no
4 Jul 12 '08 eng>pol BoM explosion poszerzenie / rozbudowa zestawienia materiałów pro closed ok
4 May 13 '08 eng>pol tasking fee opłata za zamówienia niestandardowe / za realizcję zadań niestandardowych pro closed no
- May 7 '08 pol>eng Zatowarowanie stock up / stocking up pro closed ok
- May 7 '08 eng>pol to work across silos przełamywać konserwatywne podejście // przełamywać utarte zakresy kompetencji pro closed ok
4 Apr 28 '08 eng>pol pre-work screening badania wstępne przed przyjęciem do pracy pro closed no
4 Apr 25 '08 pol>eng powierzchnia użytkowa skomercjalizowana rentable floor space pro closed ok
- Apr 20 '08 eng>pol Push back; removing on apron wypchniecie samolotu ze stanowiska parkingowego; usunięcie (z) płyty postojowej pro open no
- Apr 19 '08 eng>pol two-cycle billing obciążanie za dwa cykle rozliczeniowe pro open no
4 Apr 19 '08 eng>pol Diners charges opłaty za kartę płatniczą Diners (Club) pro closed ok
- Mar 3 '08 eng>pol trade allowance agreement umowa przyznania / o przyznaniu rabatu handlowego pro closed ok
- Mar 3 '08 eng>pol kick-back commission nielegalna prowizja / działka / łapówka pro just_closed no
4 Feb 27 '08 eng>pol shift compensation wynagrodzenie za pracę zmianową / na zmiany pro closed ok
- Feb 9 '08 pol>eng znak pieniężny currency / flat money pro closed ok
- Feb 6 '08 eng>pol draft at sight trata na okaziciela / płatna za okazaniem pro closed ok
- Feb 2 '08 eng>pol enhanced hours rekompensata za pracę w niedzielę i święto pro closed ok
4 Dec 20 '07 eng>pol tax adv. zaliczka na podatek pro closed no
4 Nov 30 '07 eng>pol Drafter kreślarz pro closed ok
4 Nov 25 '07 eng>pol bar oprócz / wyjąwszy / nie licząc pro closed ok
- Nov 19 '07 pol>eng Technostarter technostarter pro closed ok
4 Nov 19 '07 pol>eng jednostka obciążana charged entity pro closed no
4 Nov 4 '07 eng>pol equivalent of a full time employee (zatrudniony) w pełnym wymiarze godzin pro closed no
4 Nov 3 '07 eng>pol ready mix concrete channel kanał / segment rynku betonu towarowego / gotowego pro closed no
- Oct 23 '07 pol>eng stawajaca appearer pro closed no
- Oct 21 '07 eng>pol contribute rateably wnosić proporcjonalnie pro closed no
4 Oct 9 '07 pol>eng przeciągnąć kartę swipe a/the card pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last