Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 26 '11 eng>pol one-sided scale skala jednostronna pro closed ok
4 Apr 22 '11 eng>pol experience goods dobra doświadczane pro closed ok
4 Feb 19 '11 pol>eng syndrom oblężonej twierdzy besieged fortress syndrome pro closed ok
4 Dec 8 '10 pol>eng f. op. d. l. f. op. d. l. pro closed no
4 Dec 5 '10 eng>pol marital order numer (kolejnego) związku małżeńskiego pro closed no
4 Nov 19 '10 eng>pol dependent labor praca najemna pro closed ok
1 Nov 7 '09 eng>pol Fife Council’s Housing Investigation Team Zespół Dochodzeniowy Wydziału Lokalowego Gminy Fife pro closed no
4 Feb 4 '09 pol>eng orbeda real propert tax pro closed ok
- Jan 17 '09 eng>pol oppressive ( belief ) wykluczenie społeczne /upośledzenie społeczne pro closed no
4 Dec 28 '08 eng>pol mindfulness training trening mindfulness pro closed no
4 Dec 27 '08 eng>pol interlocking system and network of individuals system osób powiązanych siecią wzajemnych zależności pro closed no
4 Dec 27 '08 eng>pol affective responsiveness reaktywność emocjonalna pro closed no
4 Aug 2 '08 eng>pol etatistic-regulatory model etatystyczny model regulowania życia społęcznego pro closed ok
4 Jun 15 '08 eng>pol green wedge klin zieleni pro closed ok
4 May 2 '08 pol>eng pracoholizm ucieczkowy workaholism as escape / escapism through workaholism pro closed no
4 Apr 26 '08 pol>eng Atlantydzi the North Atlantic countries / NATO member countries pro closed no
4 Apr 8 '08 pol>eng Półbuty na pięciocentymetrowej słoninie 5-cm (thick) crepe sole shoes pro closed no
- Mar 1 '08 eng>pol hands-on environmental project przedsięwzięcie / projekt praktycznej ochrony środowiaska pro closed no
- Jan 27 '08 pol>eng niewyznaczone undemarcated / undelimited pro closed no
- Dec 7 '07 eng>pol ancient astronaut theory teoria mówiąca o pobycie astronautów na Ziemi przed wiekami / w starożytności pro closed no
4 Oct 21 '07 eng>pol occupational traveller podróż(owanie) w związku z wykonywanym zawodem pro closed no
- Oct 18 '07 pol>eng stresogenny stressogenic pro closed ok
- Aug 3 '07 pol>eng samorząd zawodowy professional self-government pro closed ok
4 Jun 29 '07 pol>eng psychologiczno-pedagogiczne podstawy edukacji psychological and teaching principles of education pro closed ok
- May 30 '07 eng>pol Harvest (service) msza dziękczynna za dobre zbiory pro closed ok
4 May 28 '07 pol>eng sala katechetyczna the religious education room pro closed ok
3 Apr 15 '07 eng>pol chartered surveyors dyplomowany mierniczy / goedeta / rzeczoznawca pro closed no
4 Mar 29 '07 eng>pol to sit shivah odbywać siedmiodniowy okres żałoby (sziwa) pro closed no
4 Feb 25 '07 eng>pol study unit - pupil referal unit placówka edukacyjna - specjalny ośrodek oświatowy (dla uczniów) pro closed no
4 Feb 22 '07 eng>pol FT Arrears/Recharges zaległości pozostawione przez byłych / poprzednich lokatorów // dodatkowe opłaty remontowe pro closed ok
4 Feb 3 '07 pol>eng udostepniac zbiory bibliotecze make / render available library resources pro closed no
- Jan 25 '07 eng>pol dispensing political favours rozdzielania politycznej przychylności pro closed ok
4 Jan 25 '07 eng>pol local connection związek z tym miejscem/miejscowością pro closed no
- Jan 12 '07 pol>eng sprawstwo achievement pro open no
3 Nov 23 '06 eng>pol Social Security Advisory Committee Komisja Doradcza ds Ubezpieczenia Społecznego pro closed no
3 Nov 11 '06 eng>pol Managed Migration (Wydział) Kontroli Migracji pro closed ok
- Oct 30 '06 pol>eng zgłaszać się do odpowiedzi raise one's hand pro closed ok
4 Oct 14 '06 pol>eng tytuł zawodowy licencjata Bachelor in English pro closed no
4 Oct 9 '06 eng>pol interrater reliability Ocena porównywalności pro closed ok
4 Sep 30 '06 eng>pol resist leading questions nie dali się zwieść pytaniom naprowadzającym / nie ulegli sile pytań naprowadzających pro closed ok
- Sep 2 '06 eng>pol future pacing future pacing / budowanie przyszłości na doświadczeniach z przeszłości pro closed ok
4 Jul 29 '06 pol>eng spis powszechny Census pro closed ok
4 Jul 21 '06 eng>pol bathing machine kabina kąpielowa (na kółkach) pro closed ok
4 Jul 20 '06 pol>eng system nakazowo-rozdzielczy command-and-quota system pro closed ok
4 Jul 10 '06 pol>eng ponadpartyjny supra-party pro closed ok
4 Jul 2 '06 pol>eng ośrodek adopcyjno- opiekuńczy Adoption and Guardianship Centre / adoption and care centre pro closed ok
4 Jul 1 '06 pol>eng forma form pro closed no
4 Jul 1 '06 pol>eng akcje do klienta actions from / of the customer pro closed no
4 Jul 1 '06 pol>eng wagę significance / importance pro closed no
- Jul 1 '06 pol>eng aksjomaty postulates pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last