Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 28 '12 pol>eng warstwa podściełająca underlayer / underlying bed pro closed ok
4 Sep 22 '11 pol>eng testy liniowe line test pro closed ok
4 Aug 16 '11 pol>eng w/c water-cement ratio pro closed ok
4 Aug 5 '11 pol>eng wyrównywanie napływów korzeniowych butt-swelling equalization pro closed ok
4 Jul 3 '11 pol>eng wyrównany (klimat) balanced (climate) pro closed no
- Jul 1 '11 pol>eng odbiór godzin nadliczbowych Time off in exchange for overtime work pro closed ok
- Jul 1 '11 pol>eng piec zawiesinowy fluidized-bed oven / fluidized-bed furnace pro closed ok
4 Jul 1 '11 pol>eng łapka crowbar pro closed no
4 Jun 24 '11 pol>eng przeróbka mechaniczna węgla coal dressing pro closed ok
4 Jun 19 '11 pol>eng eksploatować (złoże) mine (a deposit) pro closed ok
- Jun 16 '11 pol>eng Koronka kołkowa bobbin lace pro closed ok
4 Jun 16 '11 pol>eng skrętnik wrench pro closed ok
4 Jun 16 '11 pol>eng więzy constraint pro closed ok
4 Jun 11 '11 pol>eng rodzaj literacki genre pro closed ok
4 Jun 7 '11 pol>eng DKO Personality Diagnostic Questionnaire pro closed ok
4 May 29 '11 pol>eng tyłówka outro pro closed ok
4 May 27 '11 pol>eng górnik strzałowy shot firer / shot lighter / blaster pro closed ok
4 Apr 29 '11 pol>eng stopniowanie odzieży clothing/garment size grading pro closed ok
4 Apr 28 '11 pol>eng szalunek inwentaryzowany engineered formwork system pro closed ok
4 Apr 10 '11 pol>eng wanty cable stay pro closed ok
4 Apr 10 '11 pol>eng expedyować maintain / prepare pro closed ok
3 Apr 10 '11 pol>eng ława skarpy embankment bench pro closed no
4 Apr 10 '11 pol>eng robocze punkty wysokościowe temporary benchmark / TBM pro closed ok
- Apr 10 '11 pol>eng korpus nasypu fill body pro closed ok
4 Apr 10 '11 pol>eng zwietrzelina residual (clay) soil pro closed ok
4 Apr 9 '11 pol>eng cło wewnętrzne inland duty pro closed ok
4 Apr 9 '11 pol>eng centy dachowe roof-top unit pro closed ok
4 Apr 9 '11 pol>eng pospółka sand and gravel mix / sandy gravel pro closed ok
4 Apr 8 '11 pol>eng wskaźnik różnoziarnistości gruntu uniformity coefficient pro closed no
4 Apr 2 '11 pol>eng cło generalne general customs pro closed ok
- Feb 20 '11 pol>eng wypowiedzieć posłuszeństwo forsake somebody's allegiance to pro closed ok
4 Feb 19 '11 pol>eng syndrom oblężonej twierdzy besieged fortress syndrome pro closed ok
4 Feb 19 '11 pol>eng gumiennik overseer of farm labourers pro closed no
4 Feb 19 '11 pol>eng ciwun bailiff pro closed ok
4 Feb 19 '11 pol>eng łanowe land tax pro closed no
4 Feb 19 '11 pol>eng kwarta podwyższona increased quarter tax pro closed ok
- Feb 7 '11 pol>eng czopowe tax of sale of liquor pro closed ok
4 Feb 7 '11 pol>eng kwadrupla quadruple tax pro closed ok
4 Feb 7 '11 pol>eng monopol młyński milling monopoly pro closed ok
4 Feb 7 '11 pol>eng wózek boczny reach truck pro closed ok
- Feb 7 '11 pol>eng podwiercanie pre-drilling pro closed ok
4 Feb 5 '11 pol>eng rewizor inspector pro closed ok
- Feb 5 '11 pol>eng rezerwa pańska allodium pro closed ok
4 Jan 30 '11 pol>eng listwa prowadząca plaster flatness guide pro closed ok
4 Jan 25 '11 pol>eng strug do narożników corner plane pro closed ok
4 Jan 24 '11 pol>eng OC deliktowa tort liability insurance pro closed no
4 Dec 13 '10 pol>eng lokal funkcyjny tied accommodation pro closed ok
- Dec 12 '10 pol>eng tkanina artystyczna art cloth pro closed no
- Dec 10 '10 pol>eng posadzki maszynowe mechanical screed pro just_closed ok
4 Dec 10 '10 pol>eng kredyt technologiczny technology credit pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last