Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 3 '11 pol>eng wyrównany (klimat) balanced (climate) pro closed no
4 Jul 1 '11 pol>eng łapka crowbar pro closed no
- Jun 16 '11 pol>eng Koronka kołkowa bobbin lace pro closed ok
4 May 29 '11 pol>eng tyłówka outro pro closed ok
4 Apr 10 '11 pol>eng expedyować maintain / prepare pro closed ok
4 Apr 9 '11 pol>eng cło wewnętrzne inland duty pro closed ok
4 Apr 2 '11 pol>eng cło generalne general customs pro closed ok
- Feb 20 '11 pol>eng wypowiedzieć posłuszeństwo forsake somebody's allegiance to pro closed ok
4 Feb 19 '11 pol>eng gumiennik overseer of farm labourers pro closed no
4 Feb 19 '11 pol>eng ciwun bailiff pro closed ok
4 Feb 19 '11 pol>eng łanowe land tax pro closed no
4 Feb 19 '11 pol>eng kwarta podwyższona increased quarter tax pro closed ok
- Feb 7 '11 pol>eng czopowe tax of sale of liquor pro closed ok
4 Feb 7 '11 pol>eng kwadrupla quadruple tax pro closed ok
4 Feb 7 '11 pol>eng monopol młyński milling monopoly pro closed ok
4 Feb 5 '11 pol>eng rewizor inspector pro closed ok
- Feb 5 '11 pol>eng rezerwa pańska allodium pro closed ok
4 Nov 25 '10 pol>eng akt spóźniony delayed certificate pro closed ok
4 Nov 12 '10 pol>eng kierujący zaprzęgiem konnym driver of a horse-drawn vehicle pro closed ok
4 Oct 16 '10 pol>eng osady pochodzenia wodnolodowcowego oraz eolicznego sediments of fluvioglacial and eolian origins pro closed ok
- Oct 14 '10 pol>eng żwiry gliniaste gravel mixed with clay pro closed no
4 Oct 2 '10 pol>eng hurdycje hoarding pro closed no
4 Oct 1 '10 pol>eng LUDOZNAWCA ethnologist pro closed ok
- Jul 31 '10 pol>eng podglinowy [poziom wodonośny] sub-clay pro closed no
- Jul 26 '10 pol>eng stan martwy dead state pro closed ok
4 Jun 3 '10 pol>eng zawieszka toaletowa (toilet) rim cage pro closed ok
- Jun 3 '10 pol>eng kostka tab pro closed ok
4 Jun 3 '10 pol>eng wrzutka drop-in (tab) pro closed ok
3 May 24 '10 pol>eng locha luźna dry pregnant sow pro closed no
4 Mar 9 '10 pol>eng opinacz ammunition boots pro closed no
4 Jul 11 '09 pol>eng rdzawe zacieki rusty weeping pro closed ok
4 Jul 11 '09 pol>eng sztywność postaciowa modulus of rigidity/shear modulus pro closed ok
4 Jun 26 '09 pol>eng tarczownik shield bearer pro closed ok
- Feb 11 '09 pol>eng stypendium socjalne grant pro closed no
4 Dec 15 '08 pol>eng dokument przesunięcia magazynowego warehouse transfer sheet pro closed ok
4 Dec 8 '08 pol>eng ucięcie cutting off pro closed no
- Dec 8 '08 pol>eng ochwycenie pinch(ing) pro closed no
4 Nov 1 '08 pol>eng lider gniazda work cell (workcell) leader pro closed ok
4 Oct 22 '08 pol>eng trasowanie okrętowe (ship) lofting pro closed ok
4 Aug 30 '08 pol>eng upięcie pasowe band fastening pro closed no
4 Aug 11 '08 pol>eng posusz declining trees / dying trees pro closed ok
4 Jul 20 '08 pol>eng lekko falistej wysoczyzny morenowej slightly hilly moraine upland pro closed ok
4 Jul 20 '08 pol>eng stoliwa kemowego kame mesa pro closed ok
4 Jul 20 '08 pol>eng administarcja zespolona i niezespolona combined and non-combined administration pro closed no
4 Jul 19 '08 pol>eng insp. Cimmissioner pro closed no
4 Jul 19 '08 pol>eng podinsp.mgr Assistant Commissioner (John Bull), M.Sc. pro closed ok
- Jul 8 '08 pol>eng Błękitne wejście na rynek Blue enters the market pro closed no
4 Jun 28 '08 pol>eng piergi scree / talus pro closed no
- Jun 28 '08 pol>eng uwaga robocza wkb working note to Conditions of Contract for Construction pro just_closed no
4 May 24 '08 pol>eng broda beard pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last