Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 14 '05 pol>eng nabycie uprawnień do świadczeń obtain/ear entitlement to benefits pro closed no
2 Feb 14 '05 pol>eng przebyte okresy ubezpieczenia periods covered by insurance pro closed no
4 Feb 14 '05 pol>eng osoby pracujące na własny rachunek self-employed pro closed no
4 Feb 14 '05 pol>eng pracownicy służby cywilnej civil servants pro closed no
4 Jan 30 '05 pol>eng kancelaria prawna law firm pro closed no
- Dec 2 '04 pol>eng starszy specjalista senior officer pro closed ok
- Jul 12 '04 pol>eng inwentaryzacja w kasie stocktaking of cash in hand pro closed ok
- Jun 9 '04 pol>eng przyklubowe club operated pro closed no
4 May 27 '04 pol>eng Holding i koncern holding i group pro closed ok
4 Jul 9 '03 pol>eng wskaźnik wzrostu cen towarów i usług medycznych medical consumer price index pro closed ok
- Jun 1 '03 pol>eng zamowienie publiczne public procurement pro closed no
4 May 22 '03 pol>eng ratownik medyczny paramedic pro closed ok
- May 14 '03 pol>eng czas antenowy air time pro closed ok
4 May 12 '03 pol>eng pokojodnie (hotel) roomnights pro closed ok
4 May 6 '03 pol>eng dżem / konfitura / marmolada / powidła ponizej pro closed ok
- Mar 20 '03 pol>eng zanikać (zapach) fade, vanish, disappear, evaporate pro closed ok
4 Mar 15 '03 pol>eng nacisk na oś axle load pro closed ok
4 Mar 11 '03 pol>eng patofizjologia pathophysiology pro closed ok
- Mar 10 '03 pol>eng tygodniowy wymiar czasu pracy hours of work in a week pro closed no
- Mar 1 '03 pol>eng studia polonistyczne Polish studies pro closed no
4 Feb 18 '03 pol>eng Kamienica “Pod Wieżyczką” Pod Wiezyczka Town House pro closed ok
4 Jan 24 '03 pol>eng ekipa serwisowa service and maintenance team pro closed ok
4 Jan 21 '03 pol>eng nauczanie przez uczenie innych learning by teaching pro closed ok
- Jan 15 '03 pol>eng odbył studia wyższe magisterskie propozycje pro closed no
4 Jan 15 '03 pol>eng dyplom ukończenia studiów college/university/graduate/postgraduate diploma pro closed ok
- Jan 14 '03 pol>eng komisja rewizyjna audit committee pro closed ok
- Jan 14 '03 pol>eng komisje robocze working parties pro closed ok
- Jan 11 '03 pol>eng stowarzyszenie tworcze association of artists pro closed ok
4 Jan 10 '03 pol>eng pelnomocnictwo powers pro closed ok
- Jan 3 '03 pol>eng opracowanie autorskie The project is copyrighted and protected by law pro closed no
- Dec 29 '02 pol>eng nazwisko rodowe / family name pro closed no
- Dec 29 '02 pol>eng bialy kruk rarities, gems, treasures pro closed ok
- Nov 28 '02 pol>eng rozlamowcy dissenters pro closed ok
- Nov 27 '02 pol>eng stare pudło old bag pro closed ok
4 Nov 27 '02 pol>eng sazni square fathom pro closed ok
4 Nov 26 '02 pol>eng akcjonariat własnościowy shareholders structure pro closed ok
- Nov 24 '02 pol>eng kameralny homely pro closed ok
- Nov 20 '02 pol>eng specjalnosc nauczycielska major in teaching pro closed ok
4 Nov 19 '02 pol>eng kierownictwo resortów silowych heads of the ministries of interior and defence pro closed ok
- Nov 15 '02 pol>eng wniosek sadowy court motion pro closed ok
2 Nov 14 '02 pol>eng badanie mechanoskopijne mechanoscopic examination pro closed ok
4 Nov 7 '02 pol>eng policyjny patrol konny mounted police patrol pro closed ok
4 Nov 6 '02 pol>eng świetlica środowiskowa youth community centre pro closed ok
4 Nov 6 '02 pol>eng Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Municipal Family Support Centre pro closed ok
- Oct 25 '02 pol>eng consonant missing...just once explanation pro closed no
- Oct 25 '02 pol>eng one vowel missing...twice a or ± pro closed no
- Oct 25 '02 pol>eng Wielkopolska Greater Poland pro closed ok
4 Oct 24 '02 pol>eng poddawać SIĘ torturom subject themselves to pro closed ok
- Oct 23 '02 pol>eng tematy do realizacji to do's pro closed no
3 Oct 17 '02 pol>eng Przychód / Rozchód środków trwałych purchase/acquisition and disposal/sale of fixed assets pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last