Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 16 eng>pol project pursuit potencjalny projekt pro closed no
4 May 17 pol>eng odpis na sprawy sądowe provision for litigation pro closed ok
4 May 16 eng>pol to add value to the bottom line/drive bottom-line value umożliwiać/pozwalać na zwiększenie zysków pro closed ok
4 May 13 eng>pol Present with impact Sztuka skutecznej prezentacji pro closed ok
4 May 13 eng>pol Essential Facilitation Skills for an Effective Facilitator podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań/facylitacji dla skutecznych prowadzących/facy pro closed ok
4 May 13 pol>eng DPD (skrót) days past due pro closed ok
- May 6 eng>pol with reasonable assurance z racjonalną pewnością pro closed ok
4 Apr 21 pol>eng uszczelnienie podatku elimination of/closing loopholes in the tax system pro closed no
4 Apr 4 pol>eng odniesione na wynik finansowy okresu charged to the net profit/loss for the period pro closed ok
- Mar 16 pol>eng kupić mieszkanie pod wynajem/ na wynajem buy rental property pro closed ok
4 Mar 10 eng>pol permitted loan dozwolona pożyczka pro closed ok
4 Mar 9 pol>eng nadwyżka wartości sprzedaży share premium pro closed ok
- Feb 29 eng>pol sound coils nieuszkodzone/niewadliwe zwoje pro open no
- Feb 19 eng>pol bill designation umowa/deklaracja wekslowa pro just_closed no
4 Feb 18 eng>pol initiate credit entries księgować pro closed no
4 Feb 15 eng>pol Primo adjustment revenue recognition pierwsza korekta - ujęcie przychodów pro closed ok
- Feb 12 eng>pol sales ex-currencies sprzedaż bez uwzględnienia wyniku z przeliczania walut obcych pro open no
4 Feb 11 eng>pol monitor swap-out cost koszt wymiany monitora pro closed no
4 Feb 10 pol>eng Obroty NWn / Obroty NMa YTD Dt Turnover / YTD Ct Turnover pro closed ok
- Mar 26 '08 eng>pol performance shares akcje premiowe za wyniki pro closed ok
- Jul 8 '19 eng>pol then-year wartość bieżąca z uwzględnieniem wpływu inflacji w czasie pro open no
- Jul 24 '19 eng>pol merchant tutaj: kierownik sprzedaży towarów pro closed ok
- Jul 24 '19 eng>pol merchandising tutaj: zarządanie i sprzedaż towarów pro just_closed no
- Oct 26 '16 eng>pol solicitation for nabór pro closed ok
3 Nov 9 '15 pol>eng przeniesienia reclassifications pro closed no
- Aug 28 '14 pol>eng tworzyć establish pro closed ok
- Jun 7 '12 eng>pol Due Diligence analiza due diligence pro closed ok
- Mar 27 '12 pol>eng Rodzina na Swoim Own house for your family pro closed ok
3 Oct 12 '11 eng>pol sensitive istotny pro closed no
4 Jun 20 '11 eng>pol Underlying rate of corporation tax bazowa stawka podatku CIT pro closed ok
- May 27 '11 pol>eng Uczestnik funduszu Shareholder pro closed ok
4 Apr 6 '11 eng>pol retail finance new business volume wolumen nowych transakcji w zakresie finansowania sprzedaży detalicznej pro closed no
- Mar 26 '11 eng>pol align harmonizować, optymalizować, ujednolicać pro closed ok
4 Jul 30 '10 eng>pol for putting the Purchaser or at the election of (odpowiedzialny za) zapewnienie Nabywcy lub, według uznania Nabywcy, Spółce takiej samej pozycji pro closed no
NP Dec 23 '08 pol>eng Pierce The Corporate Veil odpowiedzialność przebijająca pro open no
4 Jul 30 '08 eng>pol Statement of Industry Trends trendy w branży/branżowe pro closed ok
3 Mar 20 '08 eng>pol OLEM należności pod obserwacją pro closed ok
4 Feb 6 '08 eng>pol settlor rozporządzający pro closed ok
3 Feb 5 '08 eng>pol future gross potential przyszłe szacunkowe przychody brutto pro closed ok
- Jan 3 '08 eng>pol Cross-Functional Enterprise Applications wielofunkcyjne aplikacje/programy dla przedsiębiorstw pro closed no
- Nov 29 '07 eng>pol matrix tabela pro closed no
- Nov 18 '07 pol>eng wniosek o odpisanie odpisów aktualizujących impairment charges (lub losses) write-off request pro closed no
4 Oct 26 '07 eng>pol ACT (Authorized Capital Transaction) form formularz "Zatwierdzona transakcja kapitałowa" pro closed ok
- Oct 12 '07 eng>pol from all venues and origin bez względu na miejsce zamieszkania lub pochodzenie pro closed no
4 Sep 16 '07 eng>pol short sale sprzedaż krótka pro closed no
4 Jun 17 '07 eng>pol payment of the redemption moneys wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji pro closed ok
4 Jun 14 '07 pol>eng Rozliczenia z tytułu kart płatniczych dokonywane saldem payment cards settlements against account balance pro closed no
- Jun 8 '07 pol>eng pełny rok obrachunkowy financial/fiscal year pro closed no
4 Jun 6 '07 pol>eng konto księgowe rozliczeń ze zleceniobiorcą Contractor account pro closed no
4 Jun 4 '07 eng>pol a capital guaranteed structured hedge fund strukturyzowany fundusz hedgingowy z ochroną kapitału pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last