Member since Dec '05

Working languages:
English to Romanian
French to Romanian
Romanian to English
Romanian to French

Cornelia Serban
Business & Luxury Translations

Montreal, Quebec, Canada

Native in: Romanian Native in Romanian
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
20 positive reviews
User message
Romanian Language Expert with over 15 Years' Experience in Business, Marketing and Luxury Goods Sector
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations Blue Board: Edox Translations
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Cosmetics, BeautyHuman Resources
Marketing / Market ResearchSAP
Advertising / Public RelationsSports / Fitness / Recreation
Textiles / Clothing / FashionInternet, e-Commerce
Tourism & TravelSocial Science, Sociology, Ethics, etc.

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 236, Questions answered: 110, Questions asked: 118
Project History 45 projects entered    7 positive feedback from outsourcers

Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Romanian: Transport
Source text - English
EU Transport Policy

An efficient and effective transport system is a key factor in the creation and operation of a common internal market in Europe and the ongoing development of transort policy is central to its success. By its very nature transport is fundamental to the achievement of freedom of movement across the EU, which is a primary objective of EU policy.

Why an agreed transport policy is vital

The transport sector accounts for 10% of the EU's GDP and creates 7% of employment in the EU. Due to the transboundary nature of transport, the EU has an important role in determining transportation policies in this sector.

EU Transport Policy Objectives

The key objectives of the EU in the transport sector are to:
- create a modern and efficient transport system that encourages competition and is sustainable from an economic, social and environmental point of view;
- encourage the liberalisation of railroad transport;
-harmonise legislation regarding the safety of means of transport and transport infrastructures;
- to ensure that transport infrastructure and services are provided, managed and used in a manner that protects people from death and injury;
- reduce the environmental impact of transport by establishing limits for the emissions of polluting substances and noise pollution;
- encourage the creation of new and efficient communication routes between the EU and its neighbouring countries.

Translation - Romanian
Politica de transport a UE

Un sistem de transport eficient şi eficace reprezintă un factor cheie în crearea şi funcţionarea unei pieţe comune europene, iar dezvoltarea continuă a politicii de transport este esenţială pentru succesul acesteia. Prin însăşi natura sa, transportul este fundamental pentru asigurarea libertăţii de mişcare în cadrul Uniunii Europene, ceea ce reprezintă un obiectiv primar al politicii UE.

De ce este esenţială o politică de transport acceptată

Sectorul transporturilor asigură 10% din PIB-ul Uniunii Europene şi 7% din locurile de muncă ale acesteia. Datorită naturii transfrontaliere a transportului, UE deţine un rol important în determinarea politicilor referitoare la acest sector.

Obiectivele politicii de transport a UE

Obiectivele cheie ale UE în sectorul transporturilor sunt:
- crearea unui sistem de transport modern şi eficient, care să încurajeze competiţia şi care să fie durabil din punct de vedere economic, social şi al mediului înconjurător;
- încurajarea liberalizării transportului feroviar;
- armonizarea legislaţiei referitoare la siguranţa mijloacelor de transport şi a infrastructurilor de transport;
- asigurarea unui mod de furnizare, gestionare şi utilizare a infrastructurii de transport şi a serviciilor, care să protejeze persoanele de moarte şi accidente;
- reducerea impactului transportului asupra mediului înconjurător, prin stabilirea de limite ale emisiilor de substanţe poluante şi ale poluării sonore;
- încurajarea creării de căi de comunicaţii noi şi eficiente între UE şi statele vecine.

English to Romanian: Environment
Source text - English
As in all major cities in Europe, the disposal of solid waste is a major municipal responsibility. However, in Timisoara, like in most other Central European cities, the problems of waste management are made worst by lack of public funds.

The main solid refuse dumping site in Timisoara is located on the outskirts of the City. Working conditions are poor there because of lack of public funds to support the service.

In addition to the personnel employed to work the site, there are also a regular number of unauthorised persons, who are on the whole not integrated socially or professionally. They are for the most part members of the local Gypsy community.

Their activity consists mainly of collection of materials for recycling (paper and plastic) and this activity is for many their sole source of livelihood. They receive payment for the collection of these materials; however, it is carried out in a disorganised manner and without the protection of proper equipment.

In addition to collecting materials for recycling, it is usual for them to recover food refuse from the site to feed themselves and their animals. This is a source of infection both for them and for the population they come into contact with.

The majority of Gypsies in Timisoara cannot find a lasting job. This gravely affects the quality of their lives, and the collection of waste materials is there principal means of survival.

Translation - Romanian
La fel ca în toate marile oraşe europene, gestionarea deşeurilor solide este o responsabilitate majoră a municipalităţii. Totuşi, în Timişoara, ca şi în majoritatea celorlalte oraşe din Europa Centrală, problemele de gestionare a deşeurilor sunt agravate de lipsa fondurilor publice.

Principala groapă de gunoi din Timişoara se află la periferia oraşului. Condiţiile de muncă de aici sunt grele, datorită lipsei fondurilor publice alocate acestui serviciu.

În afara personalului angajat, în zonă se află şi un număr constant de persoane neautorizate, care, în mare parte, nu sunt integrate din punct de vedere social sau profesional. Majoritatea sunt membri ai comunităţii locale de romi.

Activitatea acestora constă în special în colectarea de deşeuri reciclabile (hârtie şi plastic), iar această activitate este pentru mulţi singura sursă de supravieţuire. Deşi sunt plătiţi pentru colectarea deşeurilor, romii îşi desfăşoară activitatea într-un mod neorganizat şi nu dispun de echipamente de protecţie corespunzătoare.

Pe lângă colectarea de deşeuri pentru reciclare, în mod obişnuit romii îşi procură hrana atât pentru ei înşişi, cât şi pentru animale, din această groapă de gunoi, ceea ce reprezintă o sursă de infecţie atât pentru ei, cât şi pentru populaţia cu care vin în contact.

Majoritatea romilor din Timişoara nu îşi pot găsi un loc de muncă stabil. Acest lucru afectează grav calitatea vieţii lor, iar colectarea deşeurilor este principalul lor mod de supravieţuire.

French to Romanian: Education
Source text - French
Possibilités d’éducation et de formation professionnelles

L’un des programmes de subvention les plus importants est le programme Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie, avec un budget annuel de quelque 200 millions d’euros. Ce programme encourage les échanges et les projets transfrontaliers qui favorisent l’innovation et l’esprit d’entreprise, améliorent la qualité de la formation et facilitent l’acquisition et l’utilisation d’une formation et d’une qualification professionnelles dans d’autres pays. L’intention est de parvenir d’ici 2013 à la réalisation de 150 000 stages professionnels par an.

Programmes pour étudiants

Le programme Erasmus destiné aux étudiants et aux enseignants consacre chaque année près de 200 millions d’euros en bourses d’étudiants et d’enseignants pour des séjours dans plus de 2 000 universités réparties dans 31 pays. Une aide financière peut être octroyée à des étudiants, à des enseignants et à des projets émanant des pays l’UE, de Bulgarie, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Roumanie, de Suisse et de Turquie. Plus de 150 000 étudiants et enseignants ont participé aux programmes Erasmus en 2004 et on s’attend à ce que ce nombre double d’ici à 2011.

Translation - Romanian
Posibilităţi de educaţie şi formare profesională

Unul dintre cele mai importante programe comunitare este programul Leonardo da Vinci, care are în vedere formarea profesională şi învăţarea continuă, pe tot parcursul vieţii, cu un buget anual de aproximativ 200 de milioane de euro. Acest program încurajează schimburile şi proiectele transnaţionale care favorizează inovaţia şi spiritul întreprinzător, îmbunătăţesc calitatea instruirii şi facilitează dobândirea şi punerea în aplicare a instruirii şi calificării profesionale în străinătate. Obiectivul este realizarea până în anul 2013 a 150.000 de stagii profesionale pe an.

Programe pentru studenţi

Programul Erasmus, adresat studenţilor şi cadrelor didactice, consacră aproape 200 de milioane de euro anual, prin burse de studii şi de perfecţionare, asigurând cazare în peste 2000 de universităţi din 31 de ţări. Un ajutor financiar poate fi acordat studenţilor, cadrelor didactice şi proiectelor care provin din ţări ale UE, Bulgaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, România, Elveţia şi Turcia. Peste 150.000 de studenţi şi cadre didactice au participat la programele Erasmus în 2004, iar până în 2011 se preconizează dublarea acestui număr.

Romanian to French: Article de presse
Source text - Romanian
România îşi menţine trupele în Irak

Ministrul apărării naţionale, Theodor Atanasiu, crede că în 2007 ar putea fi retrase o parte din trupele româneşti din Irak. El a amintit că se pregăteşte un proces intens de instruire a armatei irakiene, astfel încât aceasta să fie cât mai curând pregătită să preia din misiunile armatei române şi a celorlalte state din forţa multinaţională.

În privinţa trupelor din Afganistan, ministrul a arătat că situaţia este diferită, datele existente indicând că armata afgană nu este încă în măsură să preia din misiunile coaliţiei.

Preşedintele Traian Băsescu a declarat recent că România îşi va menţine trupele în Irak până când guvernul de la Bagdad va formula o cerere expresă de retragere.

Translation - French
La Roumanie maintient ses troupes en Irak

Le Ministre de la Défense, Theodor Atanasiu, pense qu’il serait possible de retirer en 2007 une partie des troupes roumaines déployées actuellement en Irak. Il a rappelé qu’un processus intense d’instruction de l’armée irakienne se préparait, afin que cette dernière soit prête à reprendre les missions de l’armée roumaine et des autres états de la force multinationale le plus vite que possible. En ce qui concerne les troupes d’Afghanistan, le ministre a déclaré qu’il s’agissait d’une situation différente, les donnés actuelles indiquant que l’armée afghane n’était pas encore préparée pour reprendre les missions de la coalition.

Le Président Traian Bãsescu a déclaré récemment que la Roumanie maintiendrait ses troupes en Irak jusqu’à ce que le gouvernement de Bagdad demande le retrait.


Glossaries Business, Business & Finance, Chemistry, Electricity, General, History, Journalism, Legal, Medicine, Photography

Translation education Master's degree - University of the West, Timisoara, RO
Experience Years of translation experience: 16. Registered at ProZ.com: Aug 2002. Became a member: Dec 2005.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
French to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
Romanian to English (Romanian Ministry of Justice, verified)
Romanian to French (Romanian Ministry of Justice, verified)
Memberships ATR
TeamsThe Business Translations Team
Software Idiom, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Conference participation Conferences attended
Training sessions attended Trainings
Professional practices Cornelia Serban endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Certified PROs.jpg


When your business expands to new markets, your local messages must be consistent with your corporate beliefs, thus helping to develop and upkeep your corporate identity. As a professional linguist since 2003, I have helped numerous global businesses and luxury brands build a solid presence on the Romanian market by providing accurate, culturally-adapted translations and related language services, at the fair price and always on time.

Languages

* English to Romanian

* French to Romanian

Native Language: Romanian

Areas of Specialization

* Business: Corporate Comm | PR | eLearning & Training | Ethics & Compliance | Marketing | Websites

* Luxury Goods: High-End Cosmetics | Beauty | Perfumes | Luxury Travel & Wellness | Art & Design 

Examples of translated materials include, but are not limited to:

- Ethics and compliance eLearning, codes of conduct, best practices and compliance training, records management, fraud awareness, governance, cybersecurity, anti-corruption, work harassment, data privacy, competition/anti-trust, conflicts of interest, insider trading, intellectual property, protecting trade secrets;
- Communication & PR strategies, press releases, company presentations, media relations planning, internal communication, leadership coaching, risk management, crisis communication planning;
- Human resources materials & software apps: HRMS, SAP ERP, CRM, banking software;
- Market research reports, marketing & promotion programs, product descriptions, sales brochures, slogans, consumer information leaflets, customer satisfaction surveys;
- High-end cosmetics and fragrances, beauty advisor training courses, make-up product catalogues, premium travel guides, cruise description catalogues, cultural travel, museum brochures, hotel information, spa & wellness, fitness/yoga/qigong instructional materials, nutrition labels;
- Published economic articles, EU-related political and economic news
- Environment and social welfare reports
- Technical manuals and user guides
- Website content, GUIs, online help etc.

Qualifications

* M.A. International Relations

* M.B.A. Business Europe

* B.A. Translation

* B.A. Communication

* Sworn Translator appointed by the Romanian Ministry of Justice

Work Philosophy

Passion for words, attention to detail, customer care and in-depth knowledge of the local culture are important ingredients in ensuring quality services and ultimately, client satisfaction. I work with the project specifications to produce print-ready translated content that is culturally appropriate, stylistically consistent and terminologically precise. I develop a strong relationship with each client - by getting familiar with their objectives, ambitions and strategy, I provide effective language solutions that are crafted to meet and exceed their particular goals.

Get in Touch

Choosing the right professional will make a positive difference for your next linguistic project. I'd be delighted to hear from you regarding your language needs.


This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 248
PRO-level pts: 236


Top languages (PRO)
Romanian to English116
English to Romanian84
Romanian to French24
French to Romanian8
Romanian4
Top general fields (PRO)
Other65
Bus/Financial52
Law/Patents48
Tech/Engineering44
Art/Literary12
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law: Contract(s)28
Finance (general)28
Other18
Accounting16
Economics12
General / Conversation / Greetings / Letters11
Linguistics8
Pts in 25 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects45
With client feedback7
Corroborated7
100% positive (7 entries)
positive7
neutral0
negative0

Job type
Translation40
Interpreting2
Editing/proofreading2
Website localization1
Language pairs
English to Romanian24
Romanian to English6
Romanian to French5
French to English4
4
English to French3
Specialty fields
Business/Commerce (general)5
Advertising / Public Relations5
Computers: Software4
Economics3
International Org/Dev/Coop2
Photography/Imaging (& Graphic Arts)2
Marketing / Market Research2
History1
Environment & Ecology1
Sports / Fitness / Recreation1
Surveying1
SAP1
Government / Politics1
Journalism1
Other fields
Finance (general)4
Accounting2
Investment / Securities2
Electronics / Elect Eng2
Mechanics / Mech Engineering1
Transport / Transportation / Shipping1
Medical: Pharmaceuticals1
Engineering (general)1
Law (general)1
Law: Contract(s)1
Keywords: English to Romanian translations, ethics and compliance eLearning, codes of conduct, best practices and compliance training, records management, fraud awareness, governance, cybersecurity, anti-corruption, work harassment, data privacy, competition/anti-trust, conflicts of interest, insider trading, intellectual property, protecting trade secrets; Communication & PR strategies, press releases, company presentations, media relations planning, internal communication, leadership coaching, crisis communication planning, market research, marketing & promotion programs, product descriptions, sales brochures, slogans, consumer information leaflets, customer satisfaction surveys; high-end cosmetics and fragrances, beauty advisor training courses, make-up product catalogues, premium travel guides, cruise description catalogues, cultural travel, museum brochures, hotel information, spa & wellness, fitness/yoga/qigong instructional materials, website content, marketing translation, mission statements, e-commerce, photography, graphic arts, travel, tourism, leisure, entertainment, fitness, beauty, cosmetics, holidays, pastimes, luxury hotels, yachting, spa resorts, lifestyle, SAP ERP, banking software, Internet, search engine marketing, SEM, email marketing campaigns, fast translations, accurate translations, adaptation, transcreation, globalization, business events, European languages, English, to French, to Romanian, Roumanie, traducteur roumain, traduction documents, relations publiques, gestion entreprise, commerce, logiciels, conditions générales de vente, Union Européenne, tourisme, voyages, croisières, beauté, cosmétique, hôtellerie, photographie, arts, traduction professionnelle, français roumain anglais, traduction sites Internet, commerce électronique


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search