Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 17 '20 pol>eng pogodzić się accept pro closed no
- Mar 20 '20 pol>eng Niezrealizowane projekty uncompleted projects easy open no
- Mar 9 '19 pol>eng kulkoland Kulkoland Soft Play Centre pro closed ok
- Mar 29 '18 eng>pol instructions szczegóły sprawy pro closed ok
4 Feb 13 '18 eng>pol no barriers to removal nie ma przeszkód do wydalenia/nie istnieją przeszkody do deportacji pro closed no
- Jan 27 '16 eng>pol nipple shield oslona sutka, oslona piersi pro closed ok
- Jan 18 '16 eng>pol place a phone call wykonano telefon do... pro closed ok
4 Dec 16 '15 pol>eng renta z tytułu niezdolności do pracy (UK) Employment and Support Allowance pro closed no
- Dec 16 '15 pol>eng odroczenie wykonania kary an application to defer sentence pro closed ok
4 Nov 16 '15 pol>eng FO Fines Office pro closed no
4 Nov 13 '15 pol>eng pełne ruchy full range of movement pro closed no
4 Nov 13 '15 pol>eng Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpiecze petition to discharge the maintenance order with an application to grant interim relief pro closed no
- Sep 25 '15 pol>eng zatarcie kary spent conviction pro closed ok
- May 26 '15 eng>pol urgent care centre ambulatorium pro closed no
4 May 5 '15 eng>pol no further action against you zamkniecie dochodzenia pro closed no
- May 1 '15 eng>pol (cobham) services ( M25) Miejsce Obslugi Podroznych (MOP) pro closed ok
- Mar 30 '15 pol>eng Nieusprawiedliwione niestawiennictwo when the defendant fails to appear without a reasonable excuse pro closed no
- Jan 20 '15 pol>eng lekarz specjalista rehabilitacji rehabilitation consultant pro closed ok
4 Jul 23 '14 eng>pol DDRCO Drink Driving Rehabilitation Course pro closed ok
4 Nov 29 '13 pol>eng doprowadzić oskarżonego z aresztu śledczego produce a defendant/prisoner in court pro closed ok
- Oct 28 '12 pol>eng orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu ...or disqulification imposed by the court pro closed no
4 Apr 12 '12 pol>eng Opłaty związane z eksploatacją service charges pro closed no
4 Apr 4 '12 pol>eng sprawa o wydanie dziecka an application for return of the child pro closed ok
3 Nov 17 '11 pol>eng prowadzić obronę run a defence pro closed no
4 Oct 24 '11 eng>pol List a case for a bail application ... o uchylenie aresztu pro closed no
4 Sep 29 '10 pol>eng karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie conviction for making a false statement or accusation pro closed no
- Sep 14 '10 pol>eng klasa maturalna sixth-formers pro closed no
- Apr 28 '10 eng>pol "warned list" lista spraw oczekujących pro open no
- Feb 18 '10 pol>eng przesłuchany w charakterze podejrzanego when interviewed pro closed no
4 Feb 3 '10 pol>eng sadzawka garden pond pro closed no
4 Jan 25 '10 pol>eng zamknięcie budynku weatherproofing pro closed no
4 Nov 19 '09 eng>pol going equipped for stealing posiadanie przedmiotów mających służyć dokonania kradzieży pro closed no
- Oct 13 '09 pol>eng przekazywać do dyspozycji hand over evidence to the court pro closed ok
- Oct 8 '09 pol>eng kradzież z użyciem przemocy robbery pro just_closed no
- Oct 8 '09 eng>pol semi-rural semi-urban pół wiejski, pół miejski pro open no
4 Jul 8 '09 eng>pol Assessment interview wywiad / wywiad środowiskowy pro closed no
4 Jun 25 '09 eng>pol health care assistant opiekun medyczny pro closed no
- Jun 13 '09 pol>eng nauki przedchrzcielne baptism preparation course pro closed ok
- Jun 11 '09 pol>eng toczyć się is being heard pro closed no
4 Jun 4 '09 eng>pol to enter a plea odpowiadać na postawiony(e) zarzut(y) pro closed no
4 Mar 24 '09 pol>eng powołać dowód z opinii biegłego the court has decided to admit expert witness evidence pro closed ok
- Feb 5 '09 pol>eng Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Department for Work and Social Insurance pro closed no
4 Jan 18 '09 eng>pol Income-related Employment and Support Allowance renta w opraciu o dochód z tytułu niezdolności do pracy pro closed ok
- Jan 6 '09 eng>pol windscreen excess częściowe pokrycie szkody z tytułu zbicia szyby przedniej przez posiadacza polisy pro closed ok
- Dec 29 '08 pol>eng przesłuchana interviewed pro closed ok
4 Dec 23 '08 eng>pol tracking number numer nadania przesyłki pro closed no
- Dec 18 '08 pol>eng KW (księga wieczysta) z udziałem w gruncie Land Registry pro closed ok
4 Oct 7 '08 pol>eng taniec "na rurze" pole dancing pro closed no
- Sep 29 '08 eng>pol high street fashion clothing markowe kolekcje pro closed ok
4 Sep 4 '08 eng>pol take up place zaakceptować miejsce/przyjąć miejsce zaaoferowane przez uniwersytet/college easy closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search