Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 14 '20 eng>lit port commissioner uosto komendantas pro closed ok
3 Oct 20 '17 eng>lit Clothing end drabužių eksponavimo stendo galai pro closed ok
- Oct 20 '17 eng>lit Hot spot didžiausio dėmesio vieta, pagrindinė vieta, pastebimiausia vieta pro just_closed no
4 Jul 4 '14 eng>lit sump pump surenkamasis siurblys pro closed ok
4 Jun 12 '14 eng>lit Lane splitting važiavimas tarp juostų pro closed ok
- Jun 9 '14 eng>lit Stipulates a cycle-type rear lamp and a triangular reflector numatytas dviratinis (dviračio tipo) galinis žibintas ir trikampis atšvaitas pro just_closed no
4 Jun 8 '14 eng>lit Visual Identification Parade Electronic Recording asmenų tapatybės vizualinis nustatymas registruojant elektronine vaizdo kamera pro closed ok
- Jun 8 '14 eng>lit Identification officer asmens tapatybės atpažinimo pareigūnas pro closed ok
- Jun 8 '14 eng>lit Physical descriptions fiziniai bruožai pro closed ok
4 Jun 8 '14 eng>lit walkway pėsčiųjų takas pro closed ok
4 Jun 7 '14 eng>lit Section 85 of the Local Government Act 1888 1888 m. Savivaldos įstatymo 85 dalis pro closed ok
2 Jun 6 '14 eng>lit backie važiavimas įsikabinus gale pro closed ok
4 Jun 6 '14 eng>lit stunt pegs pakojos, paminos pro closed ok
4 Jun 6 '14 eng>lit Propelled varomas pro closed ok
- Jun 6 '14 eng>lit Propulsion by mechanical power mechaninės traukos energija pro closed ok
- May 30 '14 eng>lit legal clinic advisor teisės problemų konsultantas pro closed ok
4 May 28 '14 eng>lit Right to Acquire Scheme įsigijimo teisės sistema pro closed ok
2 May 28 '14 eng>lit Right to Buy Scheme [išsi]pirkimo teisės sistema pro closed ok
- May 28 '14 eng>lit Relevant child atitinkamas vaikas pro closed ok
4 May 27 '14 eng>lit Service Personnel and Veterans Agency kariuomenės personalo ir veteranų agntūra pro closed ok
4 May 27 '14 eng>lit local Safeguarding Children Board vietinė vaikų apsaugos tarnyba pro closed ok
4 May 26 '14 eng>lit Armed Forces Independence Payment nepriklausomumo išmoka sužeistiesiems tarnybos ginkluotosiose pajėgose metu pro closed ok
2 May 26 '14 eng>lit the War Pensioners’ Mobility Supplement karo pensininkų judumo priedas; judumo priedas karo pensininkams pro closed ok
4 May 26 '14 eng>lit Enhanced Rate of the Mobility Component of Personal Independence Payment asmeninės nepriklausomybės išmokos didesnio tarifo judumo dalis pro closed ok
4 May 25 '14 eng>lit Rent Deposit Loan Scheme numos įmokų paskolų sistema, nuompinigių paskolų sistema pro closed ok
4 May 25 '14 eng>lit Higher Rate Mobility Component of Disability Living Allowance negalios pragyvenimo pašalpos didesnio tarifo judumo dalis pro closed ok
4 May 25 '14 eng>lit Reasonable preference criteria pagrįsti pirmumo kriterijai pro closed ok
4 May 25 '14 eng>lit Residential landlord gyvenamojo ploto nuomotojas, savininkas pro closed ok
4 May 25 '14 eng>lit regulated tenancy reguliuojama (reglamentuota, reglamentinė) nuoma pro closed ok
4 May 24 '14 eng>lit Occupier with basic protection nuomininkas, turintis pagrindinę savo teisių apsaugą pro closed ok
- May 22 '14 eng>lit cutting springpoles išlenktas medis pro open no
- May 21 '14 eng>lit Limited capacity for work –related activity ribotas darbingumas pro just_closed no
4 May 21 '14 eng>lit Subject to immigration control [kieno nors atžvilgiu] taikytina imigracijos kontrolė pro closed ok
- May 21 '14 eng>lit Statement of reasons pagrindimas, priežasčių išdėstymas pro closed ok
4 May 21 '14 eng>lit The Homeless Persons Act 2002 2002 m. Benamių įstatymas pro closed ok
4 May 20 '14 eng>lit Homes and communities Agency būstų ir bendrijų agentūra pro closed ok
4 May 20 '14 eng>lit motability scheme motorizacijos sistema neįgaliesiems pro closed ok
4 May 19 '14 eng>lit Work-related Activity Group darbingų asmenų grupė, darbinės veiklos grupė pro closed ok
4 May 19 '14 eng>lit Work capability Assessment darbingumo įvertinimas pro closed ok
- May 18 '14 eng>lit Housing Bands grupės būstui gauti pro closed ok
- May 18 '14 eng>lit housing needs namų ūkio poreikiai, gyvenimo sąlygų poreikiai pro closed ok
4 May 18 '14 eng>lit Carer’s Credit globėjo kreditas pro closed ok
4 May 18 '14 eng>lit Government’s Specialised Vehicles Fund Vyriausybės specializuotų transporto priemonių fondas pro closed ok
- May 17 '14 eng>lit council tenant savivaldybės nuomininkai pro closed ok
4 May 17 '14 eng>lit Community Care Grants bendruomenės rūpybos pašalpos pro closed ok
- Mar 21 '14 lit>eng aplinkos bei patalpų tvarkymas, priežiūra ir valymas environment and premises care and cleaning pro closed ok
4 Nov 25 '13 eng>lit letter of responsibility atsakomybės prisiėmimo raštas, garantinis raštas easy closed ok
4 Aug 17 '13 rus>lit Учетная запись Registracijos įrašas pro closed ok
- Nov 8 '12 eng>lit Stakeholder pension pensija per tarpininkus, suinteresuotų grupių pensija pro just_closed no
- Sep 19 '11 eng>lit residence-based scheme sistema, pagrįsta gyvenamąja vieta; sistema, kurioje pirmenybė teikiama gyvenamajai vietai pro closed ok
Asked | Open questions | Answered