Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 20 '20 eng>lit come against [čia] yra susijusi pro open no
- Aug 20 '20 eng>lit retain covenants išlaikyti įsipareigojimus pro open no
- Aug 3 '17 eng>lit cust adv no pranešimo klientui numeris pro open no
- Aug 10 '16 eng>lit fiduciary payments mokėjimai grynaisiais pro closed no
4 Dec 4 '15 eng>lit cost centre kaštų centras pro closed ok
- Aug 10 '15 eng>lit paid at closing sudarius sandėrį, sudarius sutartį pro closed ok
4 Jul 15 '15 eng>lit to pay in arrears [laikotarpio] pabaigoje, atlikus darbą pro closed ok
4 Sep 16 '14 eng>lit exempt salary atlyginimai, kuriems netaikomos darbo įstatymų nuostatos pro closed ok
1 Jul 28 '14 eng>lit Upper Accrual Point (UAP) aukštutinė prieaugio riba pro closed ok
1 Jul 28 '14 eng>lit scheme contracted out number sistemos numeris pagal sutartį pro closed ok
1 Jul 28 '14 eng>lit Contracted-out money purchase stakeholder pension schemes suinteresuotos šalies pensijų įmokų pagal sutartį sistemos pro closed ok
1 Jul 28 '14 eng>lit Contracted-out money purchase schemes įmokų pagal sutartį sistemos pro closed ok
1 May 23 '14 eng>lit service credit paslaugų kreditas pro closed ok
- May 13 '14 eng>lit Building Society būstų statytojų asociacija, būstų statytojų kasa pro closed ok
4 May 1 '14 eng>lit added value papildoma vertė pro closed ok
4 Apr 24 '14 eng>lit reporting identifier informacinis identifikatorius pro closed ok
- Mar 23 '14 eng>lit EUR Collateralized Covered Index eurais garantuojamas indeksas pro just_closed no
- Mar 28 '13 eng>lit Thin market / rapid market Negausi rinka / sparčiai auganti rinka easy open no
NP Mar 18 '13 eng>lit Trigger balance paleidimo balansas pro open no
4 Jul 19 '12 eng>lit purchases in trades pirkimai pro closed ok
- May 28 '12 lit>rus sąskaitos taisyklių Приложение № 8 к правилам выдачи средств государственного бюджета со счета государственной казны pro just_closed no
4 Mar 20 '12 lit>eng Hipotekos lakštai mortgage sheets pro closed ok
- Dec 19 '11 eng>lit low cost finance nebrangios finansinės operacijos pro closed no
4 Nov 23 '11 eng>lit mortgage deed hipotekos aktas pro closed ok
1 Nov 11 '11 eng>lit intermediation of payment cards/deposits/insurance products tarpinės paslaugos, susijusios su mokėjimo kortelėmis/indėliais/draudimo produktais pro closed ok
- Nov 10 '11 eng>lit BACS BACS mokėjimo sistema pro closed no
- Oct 4 '11 eng>lit leverage the EU funds padidinti ES fondų poveikį pro open no
4 Sep 16 '11 eng>lit arrives with a delay in the country of residence gyvenamojoje šalyje gaunamas pavėluotai pro closed ok
- Sep 9 '11 eng>lit counterparties with traded credit spreads kontrahentai su keičiamais kredito kainų skirtumais pro just_closed no
- Sep 9 '11 eng>lit full expected loss in the value of the remaining fair value visas tikėtinas realios likutinės vertės nuostolis pro just_closed no
- Sep 5 '11 eng>lit single consistent stress calibration atskiras sutikrinimas pagal svarbą pro just_closed no
4 Sep 1 '11 eng>lit wind-down triggers mažinimo (laipsniško likvidavimo) paleidimo mechanizmai pro closed ok
2 Sep 2 '11 eng>lit being recognised by the institution as an incurred write-down institucijos pripažinta kaip nukainavimo suma pro closed ok
4 Aug 30 '11 eng>lit price sensitive information informacija, turinti įtakos kainai pro closed ok
- Jul 29 '11 eng>lit irrecoverable detail neatgaunama detalė pro just_closed no
- Jun 6 '11 eng>lit Dilution levy kompensacinė rinkliava iš investuotojų pro closed ok
- May 6 '11 eng>lit equity index futures būsimieji akcijų indeksai pro closed ok
4 Mar 26 '11 eng>lit tertiary loan tretinė paskola pro closed ok
4 Mar 12 '11 eng>lit Utilization of a Facility panaudojimas pro closed ok
- Feb 28 '11 eng>lit accrued and deferred items sukaupti ir atidėti elementai pro closed ok
- Feb 28 '11 eng>lit flat rate entry system vienodų tarifų įvedimo sistema pro closed no
4 Jan 15 '11 eng>lit promotional banks lengvatinio finansavimo bankai pro closed ok
4 Dec 21 '10 eng>lit pledge bond garantinė obligacija, laidavimo obligacija pro closed ok
4 Dec 21 '10 eng>lit trapped cash įšaldyti pinigai pro closed ok
- Dec 12 '10 eng>lit Stamp issuance tax žyminis mokestis pro just_closed no
- Nov 25 '10 eng>lit underexposed in sensitivity nepakankamai eksponuotas pro just_closed no
4 Nov 25 '10 eng>lit Debt sleeve besivystančių rinkų skolos vertybiniai popieriai pro closed ok
4 Nov 23 '10 eng>lit discount brokerage diskontinis tarpininkavimas, diskontinė maklerystė pro closed ok
- Nov 7 '10 lit>eng perstatitų sąskaitų pateikimas reinvoicing pro just_closed no
4 Nov 5 '10 lit>eng pries mažumos dalį before minority interest pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search