Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 8 '20 deu>pol unter meiner Beiordnung wyznaczenie mnie jako obrońcy z urzędu pro closed no
- Mar 17 '15 pol>deu rachunek zasileniowy Referenzkonto pro closed ok
4 Nov 29 '13 pol>deu aneks do świadectwa dojrzałości Nachtrag... pro closed ok
- Oct 1 '07 deu>pol mit Waffen przy posiadaniu broni pro closed ok
- Oct 17 '12 pol>deu oddział integracyjny Integrationsklasse pro closed no
4 Oct 8 '12 deu>pol schlüssiges Verhalten czynności dorozumiane pro closed ok
4 Jun 27 '12 pol>deu Indeks Prywatnego Policealnego Studium Studienbuch pro closed ok
- Jul 10 '07 pol>deu położenie (tu) Verbleib pro just_closed no
- Mar 13 '12 deu>pol Zuschlagsbeschluss postanowienie o przybiciu pro closed no
4 Jan 28 '12 deu>pol Gegenständlich beschränkter Erbschein rzeczowo ograniczone postanowienie o nabyciu spadku pro closed ok
4 Aug 20 '11 pol>deu zajęcia Aufgaben pro closed ok
- Jan 13 '04 deu>pol Senatsverwaltung ministerstwo pro closed no
4 Jul 21 '11 deu>pol Senatsverwaltung für Justiz ministerstwo sprawiedliwości pro closed no
- May 6 '11 deu>pol im Rückfluss w procesie odpływu pro just_closed no
4 Mar 11 '11 pol>deu wniosek o wszczęcie postępowania karnego w sprawie Ersuchen um Einleitung eines Strafverfahrens pro closed no
4 Mar 9 '11 deu>pol Erledigungsstücke materiały z realizacji wniosku... pro closed no
- Feb 12 '11 deu>pol Skrót LS lakie srebrny pro just_closed no
- Feb 1 '11 deu>pol Uneinbringlichkeit tu: nieuiszczenie pro closed no
- Apr 29 '09 deu>pol Nachweisbogen öffentliche Zustellung potwierdzenie doręczenia przez obwieszczenie pro closed ok
4 Oct 22 '10 pol>deu koordynator do zadan Verbindungsbeamter pro closed no
2 Oct 24 '10 pol>pol powiadomić a zawiadomić synonimy pro closed no
4 Sep 15 '10 pol>deu docent Lehrbeauftragte pro closed no
- Sep 13 '10 deu>pol Einlagezahl (EZ) numer arkusza pro closed no
- Sep 11 '10 deu>pol Freigabeprozess postępowanie o wydanie rzeczy pro closed no
1 Sep 10 '10 deu>pol unter einer Erklärung in... pod oświadczeniem pro closed ok
4 Sep 9 '10 deu>pol Vollkaufmann kupiec... pro closed no
- Sep 7 '10 deu>pol Klagende und gefährdete Partei strona powodowa i strona pozwana pro open no
- Sep 8 '10 deu>pol Erlöse wpływy pro closed ok
- Sep 3 '10 pol>deu służebność przesyłu Dienstbarkeit des Anlagebetriebs pro closed ok
- Aug 7 '10 deu>pol Stulpe zarękawek pro closed no
4 Jul 15 '10 pol>deu Sicherheitsleistung als Auflage verrechnen zaliczyć kaucję na poczet nałożonych opłat pro closed ok
- Jun 18 '10 pol>deu członek zbiorowy institutionelles Mitglied pro closed no
4 Jun 20 '10 pol>deu dobro polskiego wymiaru sprawiedliwosci das Interesse der polnischen Justiz pro closed no
4 Jun 21 '10 deu>pol schwerer Bandsendiebstahl kradzież kwalifikowana pro closed no
4 Jun 21 '10 deu>pol gewerbsmäßige Bandenhehlerei przestępstwo paserstwa... pro closed ok
4 Jun 15 '10 pol>deu rozpoznanie żadania z wniosku Prüfung des Antrags pro closed no
- May 10 '10 deu>pol Zwangsidee idea prześladowcza pro closed ok
4 May 6 '10 pol>deu policyjna renta inwalidzka Dienstunfähigkeitsrente für Polizeibeamte pro closed ok
4 Apr 28 '10 deu>pol Betreuungsbüro biuro opieki prawnej pro closed no
4 Mar 6 '10 pol>deu rewalidacja Rehabilitation pro closed no
4 Feb 27 '10 deu>pol an Eides Statt oświadczenie jak pod przysięgą pro closed no
4 Feb 22 '10 pol>deu pozostawić bez dalszego biegu s. u. pro closed no
2 Feb 22 '10 deu>pol geschäftsähnliche Handlungen s. u. pro closed no
4 Feb 2 '10 pol>deu zakład (jednostka w strukturze uczelni) Lehrstuhl pro closed ok
4 Jan 21 '10 deu>pol Gestattungsvertrag umowa zezwalająca pro closed no
4 Jan 10 '10 pol>deu Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym Register der Strafgefangenen und zur Festnahme ausgeschriebenen Personen pro closed ok
4 Jan 8 '10 pol>deu przywracając ob. poprzednio uzywane imię Wiederherstellung des früher geführten Vornamen pro closed ok
4 Jan 2 '10 pol>deu osoba najbliższa nächster Angehöriger pro closed no
4 Jan 1 '10 pol>deu wyłączenie materiałów do odrębnego prowadzenia Abtrennung der Sache zur Prüfung im gesonderten Verfahren pro closed no
4 Jan 2 '10 pol>deu przekazać sprawę do postępowania odwoławczego die Sache an die Berufunsinstanz weiterleiten pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search