Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 8 '20 deu>pol unter meiner Beiordnung wyznaczenie mnie jako obrońcy z urzędu pro closed no
- Oct 1 '07 deu>pol mit Waffen przy posiadaniu broni pro closed ok
- Jul 10 '07 pol>deu położenie (tu) Verbleib pro just_closed no
- Mar 13 '12 deu>pol Zuschlagsbeschluss postanowienie o przybiciu pro closed no
4 Jan 28 '12 deu>pol Gegenständlich beschränkter Erbschein rzeczowo ograniczone postanowienie o nabyciu spadku pro closed ok
4 Mar 11 '11 pol>deu wniosek o wszczęcie postępowania karnego w sprawie Ersuchen um Einleitung eines Strafverfahrens pro closed no
4 Mar 9 '11 deu>pol Erledigungsstücke materiały z realizacji wniosku... pro closed no
- Feb 1 '11 deu>pol Uneinbringlichkeit tu: nieuiszczenie pro closed no
- Apr 29 '09 deu>pol Nachweisbogen öffentliche Zustellung potwierdzenie doręczenia przez obwieszczenie pro closed ok
4 Oct 22 '10 pol>deu koordynator do zadan Verbindungsbeamter pro closed no
- Sep 13 '10 deu>pol Einlagezahl (EZ) numer arkusza pro closed no
- Sep 11 '10 deu>pol Freigabeprozess postępowanie o wydanie rzeczy pro closed no
1 Sep 10 '10 deu>pol unter einer Erklärung in... pod oświadczeniem pro closed ok
- Sep 7 '10 deu>pol Klagende und gefährdete Partei strona powodowa i strona pozwana pro open no
- Sep 3 '10 pol>deu służebność przesyłu Dienstbarkeit des Anlagebetriebs pro closed ok
4 Jun 20 '10 pol>deu dobro polskiego wymiaru sprawiedliwosci das Interesse der polnischen Justiz pro closed no
4 Jun 21 '10 deu>pol schwerer Bandsendiebstahl kradzież kwalifikowana pro closed no
4 Jun 21 '10 deu>pol gewerbsmäßige Bandenhehlerei przestępstwo paserstwa... pro closed ok
4 Jun 15 '10 pol>deu rozpoznanie żadania z wniosku Prüfung des Antrags pro closed no
4 May 6 '10 pol>deu policyjna renta inwalidzka Dienstunfähigkeitsrente für Polizeibeamte pro closed ok
4 Apr 28 '10 deu>pol Betreuungsbüro biuro opieki prawnej pro closed no
4 Feb 27 '10 deu>pol an Eides Statt oświadczenie jak pod przysięgą pro closed no
4 Feb 22 '10 pol>deu pozostawić bez dalszego biegu s. u. pro closed no
2 Feb 22 '10 deu>pol geschäftsähnliche Handlungen s. u. pro closed no
4 Jan 10 '10 pol>deu Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym Register der Strafgefangenen und zur Festnahme ausgeschriebenen Personen pro closed ok
4 Jan 8 '10 pol>deu przywracając ob. poprzednio uzywane imię Wiederherstellung des früher geführten Vornamen pro closed ok
4 Jan 2 '10 pol>deu osoba najbliższa nächster Angehöriger pro closed no
4 Jan 1 '10 pol>deu wyłączenie materiałów do odrębnego prowadzenia Abtrennung der Sache zur Prüfung im gesonderten Verfahren pro closed no
4 Jan 2 '10 pol>deu przekazać sprawę do postępowania odwoławczego die Sache an die Berufunsinstanz weiterleiten pro closed no
4 Dec 15 '09 pol>deu opozycja przeciwko interwencji ubocznej Antrag auf Zurückweisung einer Nebenintervention pro closed ok
- Jun 16 '04 pol>deu termin zawity Notfrist pro closed ok
- Jun 16 '04 pol>deu termin jest zawity Notfrist pro closed no
4 Oct 21 '09 deu>pol verspätete verzichtbare Rügen spóźnione zarzuty od których można odstąpić pro closed ok
4 Oct 12 '09 deu>pol Beweiseinrede sprzeciw przeciw dowodom pro closed ok
4 Oct 2 '09 deu>pol Sonderheft dodatkowy tom akt pro closed no
4 Sep 17 '09 deu>pol Revierinspektor (RevInsp) zostawić w oryginale pro closed no
- Sep 16 '09 pol>deu karalność ustaje die Strafbarkeit endet pro closed ok
4 Sep 8 '09 pol>deu czyn wyczerpujący dyspozycję art. Die Tat erfüllt den Tatbestand des Art. ... pro closed ok
4 Aug 22 '09 pol>deu ujawniony pokrzywdzony namentlich bekannte Geschädigte pro closed ok
4 Jun 3 '09 pol>deu odezwa zagraniczna Rechtshilfeersuchen pro closed ok
- Mar 10 '09 deu>pol Anhörungsbogen formularz do złożenia wyjaśnień pro closed no
4 Oct 19 '08 deu>pol Vollmacht gilt über den Tod hinaus pełnomocnictwo nie ustaje (wygasa) w momencie śmierci pro closed no
4 Sep 25 '08 deu>pol Ausscheiden aus dem polnischen Staatsverband zrzeczenie się obywatelstwa polskiego pro closed no
3 Apr 28 '08 pol>deu Sąd Rejonowy w XY Wydział III Rodzinny w osobie SSR XY s. u. pro closed no
4 Mar 24 '08 deu>pol Recht des gewerblichen Rechtschutzes prawo ochrony własności intelektualnej pro closed no
4 Feb 6 '08 pol>deu w sprawie z powództwa o alimenty in der Sache der Klägerin xy wegen Unterhalt pro closed ok
4 Feb 6 '08 deu>deu (Bl. 119 d.A.) Blatt 119 der Akte pro closed ok
4 Jan 23 '08 deu>pol Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Wyrok jest natychmiastowo wykonalny pro closed ok
4 Jan 20 '08 pol>deu nalezyte pojmowanie przedsiebranego dzialania vorzunehmende Handlung richtig aufzufassen pro closed ok
4 Jan 19 '08 pol>deu do sprawy in der Sache pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search