The person shown here is a basic user of this site. He or she may be contacted directly for language-related services.


Working languages:
Spanish to Greek
Greek (monolingual)
French to Greek

MariaNik

Send email
Account type Freelancer
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing)
Expertise Detailed fields not specified.
Rates
Spanish to Greek - Standard rate: 0.15 USD per word / 50 USD per hour
French to Greek - Standard rate: 0.15 USD per word / 50 USD per hour
English to Greek - Standard rate: 0.50 USD per word / 50 USD per hour
KudoZ activity (PRO) Questions answered: 2
Experience Registered at ProZ.com: Nov 2002.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Powerpoint
CV/Resume CV/Resume (DOC)
About me
Åéäßêåõóç óôçí ìåôÜöñáóç ïðôéêïáêïõóôéêþí ìÝóùí, (õðïôéôëéóìüò, ìåôáãëþôôéóç, áðüäïóç, ðñïóáñìïãÞ, voice-over).
Keywords: õðïôéôëéóìüò, ìåôáãëþôôéóç, áðüäïóç, ðñïóáñìïãÞ, voice-over, Üñèñá


Profile last updated
Nov 29, 2013More translators and interpreters: Spanish to Greek - French to Greek   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search