Working languages:
English to Latvian
Latvian to English
French to Latvian

Valters Feists
Creative. Analytical. Fluent. Excellent.

RIGA, Latvia
Local time: 12:11 EEST (GMT+3)

Native in: Latvian 
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
6 positive reviews
This person is a top KudoZ point holder in English to Latvian, Latvian to English, French to Latvian
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Copywriting
Expertise
Specializes in:
Advertising / Public RelationsMarketing / Market Research
Medical: InstrumentsIT (Information Technology)
Telecom(munications)Law (general)
Law: Contract(s)Computers: Systems, Networks
Computers: SoftwareOther

Rates
English to Latvian - Standard rate: 0.15 USD per word / 47 USD per hour
Latvian to English - Standard rate: 0.15 USD per word / 47 USD per hour
French to Latvian - Standard rate: 0.15 USD per word / 47 USD per hour
Lithuanian to English - Standard rate: 0.15 USD per word / 47 USD per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1332, Questions answered: 595, Questions asked: 32
Payment methods accepted Wire transfer, Check, Money order, PayPal, Cash
Portfolio Sample translations submitted: 9
English to Latvian: translation of computer operating systems-related article (fragment)
Source text - English
By the 1960s, with computers in wide industrial use for many purposes, it became common for them to be used for many different jobs within an organization. Soon, special software to automate the scheduling and execution of these many jobs became available. The combination of managing "hardware" and scheduling jobs became known as the "operating system"; the classic example of this type of early operating system was OS/360 by IBM.

The next major development in operating systems was timesharing - the idea that multiple users could use the machine "simultaneously" by keeping all of their programs in memory, executing each user's program for a short time so as to provide the illusion that each user had their own computer. Such a development required the operating system to provide each user's programs with a "virtual machine" such that one user's program could not interfere with another's (by accident or design). The range of devices that operating systems had to manage also expanded; a notable one was hard disks; the idea of individual "files" and a hierarchical structure of "directories" (now often called folders) greatly simplified the use of these devices for permanent storage. Security access controls, allowing computer users access only to files, directories and programs they had permissions to use, were also common.

Computer at Wikipedia. GFDL.
Translation - Latvian
Jau 20. gadsimta 60. gados datorus plaši un daudzveidīgi lietoja daudzās tautsaimniecības nozarēs, vienā un tajā pašā uzņēmumā – ļoti dažādu darbu veikšanai. Drīz parādījās arī īpaša programmatūra, ar kuru varēja automatizēt dažādo uzdevumu nospraušanu un izpildi, un apvienoto līdzekli datoru aparatūras pārvaldīšanai un darbu pārvaldībai sāka saukt par operētājsistēmu. Klasisks agrīnas operētājsistēmas piemērs ir uzņēmuma IBM izstrādātā OS/360.

Nākamais solis operētājsistēmu attīstībā bija laikdales ieviešana – tās pamatdoma ir ļaut daudziem lietotājiem izmantot datoru it kā vienlaicīgi, jo visas lietotās programmas paliek kopīgā datora atmiņā un tiek izpildītas īsos laika sprīžos cita pēc citas, tādējādi radot sajūtu, ka katram būtu savs neatkarīgs dators. Lai to īstenotu, bija nepieciešams, lai operētājsistēma katra lietotāja programmas darbinātu virtuālā skaitļotājā, jo tad tās nevar cita citai tīši vai netīši traucēt. Operētājsistēmas ar laiku sāka pārvaldīt arvien plašāku ierīču klāstu. Īpaši ir jāpiemin cietie diski un tas, ka ideja datus izkārtot datnēs un hierarhiskās mapēs (agrāk tās dēvēja par direktorijām) jūtami atvieglināja datu pastāvīgu glabāšanu tajos. Bieži sastopama bija arī piekļuves un datu drošības pārvaldība – datoru lietotājam ļauj darboties tikai ar tām datnēm, mapēm un programmām, kuru lietošanas atļauju viņš ir saņēmis. English-Latvian translation by Valters Feists
Latvian to English: translation of a 1937 law lecture by Konstantins Čakste (fragment)
Source text - Latvian
Ir valstis, kur likumi stājas spēkā pakāpeniski, atkarībā no attāluma – piem. agrāk Krievijā, Francijā, u.c. Izdots likums ir spēkā nenoteiktu laiku, ja vien likumā šāds laiks nav paredzēts, ierobežots. Tādēļ katrs likums ir spēkā kamēr to atceļ.

Sakarā ar likumu izdošanu, paceļas jautājums par likuma spēku laikā. Ir princips, ka likumam nav atpakaļejoša spēka. Tiesības un pienākumi dibinās uz kādu juridisku faktu, kas izbeidz, pārgroza vai nodibina kādas attiecības. Ja runā par likuma spēku laikā, tad jāiziet tieši no šī juridiskā fakta. Jaunais likums ir pielietojams tad, ja viņa laikā ir radies šis juridiskais fakts. Turpretī, ja šis juridiskais fakts ir radies pagātnē, tad, kad spēkā bija vecais likums, tad arī jāpielieto šis vecais likums.
Translation - English
There can be countries where a newly adopted law becomes effective gradually, that is, in function of the distance [from the place of legislating] -- this was the case, e.g., in Russia and France. A law that has been pronounced remains effective infinitely, unless the law provides for a limited time. Thus, every legal act is effective until it is revoked.

Legislating also brings up the question about the chronological effectiveness of a given law. One principle says that a law may not retroact. Rights and responsibilities arise from a legal fact that establishes, changes or terminates a relationship; as concerns effectiveness of a law at a given moment, it should be based on that legal fact. If, on the contrary, the legal fact has occurred in the past, when an older law was effective, then the older law should be applied. Latvian-English translation by Valters Feists
French to Latvian: translation - localization of software. Traduction français-letton (sujet : logiciel).
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Computers: Software
Source text - French


#: ../src/Prefs.cpp:108
msgstr "Certaines de vos préférences provenaient d'une version antérieur d'Audacity et ont été réinitialisées."

#: ../src/effects/ladspa/LadspaEffect.cpp:157
msgstr "Désolé, les effets du module (plugin) ne peuvent être réalisés sur des pistes stéréo dans lesquelles les canaux individuels de la piste ne correspondent pas."

#: ../src/Project.cpp:2304
msgstr ""
"Le fichier sélectionné est un projet Audacity.n"
"n"
"Seuls les fichiers audio peuvent être importés dans un projet existant,n"
"pas les fichiers Projets. Pour ouvrir un fichier Projet,n"
"faites Ouvrir dans le menu Fichier.n"

#: ../src/prefs/SpectrumPrefs.cpp:148
msgstr "La fréquence maximum doit être une intégrale"

#: ../src/AudacityApp.cpp:841
msgstr ""
"Le système a détecté qu'une autre copie d'Audacity était ouverte.n"
"Ouvrir simultanément deux sessions d'Audacity peut provoquer des pertes de donnéesn"
"ou provoquer une défaillance du système et n'est donc pas permisn"
"n"
"Utiliser Nouveau ou Ouvrir dans la session actuelle d'Audacityn"
"pour ouvrir plusieurs projets simultanément.n"
Translation - Latvian


#: ../src/Prefs.cpp:108
msgstr "Daži iestatījumi, kas bija saglabājušies no agrākas Audacity versijas, tika atiestatīti."

#: ../src/effects/ladspa/LadspaEffect.cpp:157
msgstr "Diemžēl ar spraudni nevar pievienot efektus stereoieskaņojumam, ja abi tā kanāli ir savstarpēji nesaderīgi."

#: ../src/Project.cpp:2304
msgstr ""
"Atlasītā datne ir Audacity projekta datne.n"
"n"
"Bet projektā var importēt tikai skaņas datnes,n"
"nevis projektu datnes. Projekta datni var atvērt,n"
"izvēlnē Datne nospiežot Atvērt.n"

#: ../src/prefs/SpectrumPrefs.cpp:148
msgstr "Maksimālajai frekvencei ir jābūt izteiktai ar veselu skaitli."

#: ../src/AudacityApp.cpp:841
msgstr ""
"Izrādās, ka programma Audacity jau ir iedarbināta.n"
"Ja atver vairākus Audacity seansus vienlaicīgi, tad ir iespējams datu zudumsn"
"vai pat operētājsistēmas kļūme, tāpēc tāda darbība nav atļauta.n"
"n"
"Lūdzu, lietojiet komandu Jauns vai Atvērt aktīvajā Audacity seansā,n"
"ja vēlaties vienlaicīgi strādāt ar vairākiem projektiem.n"

^^ profile home aller au début ^^

Italian to Latvian: Japanese fairytale. Italian-Latvian translation.
Source text - Italian
C'era una volta, in Giappone, un pescatore che si chiamava Urascimatarò. Egli era grande e forte, ma forse appunto per questo, amava molto le creature piccole e deboli, e specialmente gli animali. Un giorno, mentre passeggiava sulla riva del mare, vide un gruppo di ragazzi che si agitavano e gridavano. Si avvicinò, e vide che stavano giocando con una tartaruga, ma giocavano in modo crudele e cattivo, e tormentandola e stuzzicandola in tutti i modi.
[..]
- Sentite, - disse allora ai ragazzi - Volete vendermi la tartaruga? Vi do tutto il denaro che ho: accettate?
I monelli non se lo fecero dire due volte: presero le monete e corsero verso il più vicino negozio di dolciumi. Urascimatarò raccolse la tartaruga e la portò delicatamente fino al mare, poi la mise nell'acqua dicendo:
-Va', povera bestiolina, e un'altra volta cerca di non farti catturare più.
La tartaruga fece un piccolo cenno di saluto, poi scomparve nella profondità del mare.
Urascimatarò la seguì con lo sguardo fin che poté, poi volse le spalle e tornò a casa. Era rimasto senza soldi e senza cena...

http://www.letturegiovani.it/ebooks.php

Translation - Latvian
Reiz Japānā dzīvoja zvejnieks vārdā Uraș̌imatarō. Viņš pats bija augumā liels un stiprs - un varbūt tieši tāpēc viņš tā mīlēja mazas un neaizsargātas radībiņas, it sevišķi - dzīvniekus. Pastaigādamies kādu dienu gaŗ jūŗu, viņš pamanīja bariņu zēnu, kuŗi klaigāja un dauzījās. Piegājis tuvāk, viņš ieraudzīja, ka zēni spēlējas ar bruņurupuci. Diemžēl viņi ar to rīkojās rupji un nežēlīgi - ķircināja un mocīja.
[..]
- Paklau! - Uraș̌imatarō uzsauca puikām. - Varbūt gribat pārdot bruņurupuci man? Varu maksāt visu naudu, kas man ir. Līkop? Puišeļiem tas nebija divreiz jāsaka, viņi paķēra naudu un aizjoza uz tuvāko saldumu veikalu. Uraș̌imatarō saudzīgi pacēla bruņurupuci un nesa to atpakaļ uz jūŗu. Ielaizdams bruņurupuci ūdenī, viņš sacīja:
- Peldi, nu, bruņurupucīt, bet citreiz vairs neļaujies, ka tevi saķeŗ!
Bruņurupucis atvadām no zvejnieka tikai mazliet pamāja ar galvu un tad ienira.
Uraș̌imatarō noraudzījās tam pakaļ, līdz tas nozuda jūŗas dziļumos, tad apgriezās un sāka soļot mājup. Nebija vairs ne naudas, ne arī, ko ēst vakariņās...

^^ Traduttore lettone Valters Feists ^^

Lithuanian to English: Fragment from linguistics-related chat on a forum
Source text - Lithuanian
 • "Kaip išversti blogą - elektroninį nesąmonių kampelį?"
Ir kas čia dabar? Kodėl nesąmonių kampelis? Kaip ir visur - yra tokių, kurie nusišneka, yra tokių, kurie rašo apie rimtus dalykus. Tarkim keli pavyzdžiai (įmonių blog'ai):
http://blog.ford.com/
http://sellingtobigcompanies.blogs.com/
http://blogs.snapstream.com/
ir t.t.

 • "Tie „blogai“ – mados (tad laikinas) arba subkultūros (tad gyvuojantys specialiojo žargono zonoje) daiktas, kai kad dredai, pankai, postmodernizmas, fanki ir džiazas."

Mano nuomonė visai kitokia. Manau tai paslauga, kuri gyvuos dar ilgai. Išvardinsiu kai kuriuos (iš daugelio) šios paslaugos panaudojimo būdų:
- asmeninis dienoraštis
- įmonės naujienos
- tecnologijų apžvalgos
- renginių apžvalgos
- politikos apžvalgos
- fanų klubas
ir t.t. ir t.t.
 • "Taigi yra normalus lietuviškas atitikmuo - Interneto dienoraščiai ar tiesiog - dienoraščiai. Iki šiol kituose lietuviškuose puslapiuose (Bitė plius, Take - takeliai ir pan.) jie taip ir buvo vadinami."

Labai teisingai. Būtent todėl savo naują projektą taip ir pavadinome - dienorasciai.lt.
Audrius
2006-02-06 06:04
[..]
Iki šiol visada naudodavau junginį "interneto dienoraščiai". Jis pakankamai tikslus, bet baisiai griozdiškas.


Kaip žinia "blog" yra ne kas kita kaip žodžių "web" ir "log" junginys. Šis trumpinys pasirinktas greičiausiai todėl, kad angliškai "Weblog" ir "The Blog" skamba labai panašiai. Lietuviškai panašaus žaismo ko gero nepavyks išlaikyti, todėl siūlyčiau pamiršti raidę "b", kurti naujadarą stengiantis ir išlaikyti kiek galima tikslesnę vertimo struktūrą:
"web" - voratinklis, pasaulinis tinklas [tinklas];
"log" - registras, įrašų visuma [raštas].
Mano pasliūlymas atrodytų taip - "tinklaraštis".

http://www.vlkk.lt/diskusijos/tema.1263.2.html
Translation - English
 • "What is the translation of blog (a twaddle area)?"
What's up now? Why do you think a blog is a twaddle area? Same as everywhere else, there are people who just wag their tongues; and there are those who write on serious subjects. Let me list a few examples (corporate blogs):
http://blog.ford.com/
http://sellingtobigcompanies.blogs.com/
http://blogs.snapstream.com/
etc.
 • "Blogs are artefacts that belong to a fashion (and therefore, are transient) or to a subculture (and therefore, are part of a particular lingo) just like dreadlocks, punk movement, postmodernism, funky style, jazz..."
I can hardly agree with you and I think that blogging will continue long into the future. Here are just a few — of the many — possible ways of using the service:
- personal diary,
- corporate news bulletin,
- technology reviews,
- reviews of various events,
- political commentary,
- fan clubs
and so on and so forth.
 • "Thus, there is a corresponding ordinary term in Lithuanian: "Interneto dienoraščiai" ("Internet diaries"), or even more directly: "diaries". And that is how they have been referred to until now on some of the Lithuanian websites (Bitė plius; the "takeliai" section of Takas.lt; etc.)."
Exactly! That's why we chose the same word as the name of our new project: dienorasciai.lt.
Audrius
2006-02-06 06:04
[..]
I've been using to this day a compound term: "interneto dienoraščiai" ("internet diaries"). That's precise enough and yet awfully long-winded.

In fact, "blog" is nothing else than a compound made from "web" and "log". The shortened form is favoured most likely because "weblog" and "the blog" sound very similar in English. In Lithuanian it will not be possible to keep a similar play on words, therefore I'd propose to forget about the letter "b" and create a neologism by sticking as much as possible to an exact mechanism of translating:
"web" - voratinklis ("spider web"), pasaulinis tinklas ("global network") [tinklas] (network; the web); "log" - registras ("registry", "journal"), įrašų visuma ("collection of records") [raštas] (article; writings; works; handwriting). Hence, I would come up with "tinklaraštis" (webwritings).
Lithuanian and Latvian translation services by Valters Feists
German to Latvian: linguistics, literary analysis, sociology and politics.
Source text - German
Ein Synonym für Euphemismus ist das englische Kunstwort Doublespeak. Das Wort wurde in den frühen 1950er Jahren geprägt. Es wird oft - jedoch fälschlich - dem Schriftsteller George Orwell zugeschrieben, der in seiner Novelle "1984" die Begriffe Newspeak ("Neusprech"), Oldspeak ("Altsprech") und Doublethink ("Doppeldenk") schuf - zusammengesetzte Worte mit dem Hauptwort Sprache, die zuvor nicht bekannt waren. Es ist nicht bekannt, warum sich im Volksmund Doublespeak als Ausdruck verbreitete.
Doublespeak kann im Sinne Orwells als Ersatzwort für Newspeak ("Neusprech" in der dt. Übersetzung von "1984") betrachtet werden: Worte, bewusst entworfen um politischen Zwecken zu dienen; Worte, die nicht nur in jedem Fall eine politische Folge haben, sondern die die Absicht haben, eine erwünschte Einstellung auf die Person, die diese Worte benutzt, zu projizieren.

"Wikipedie", August 2006.
Translation - Latvian
«Eifēmismam» ir sinonīms – angļu valodā mākslīgi radīts vārds «dubultruna», kas ir tapis 20. gs. 50. gadu sākumā. Par tā ieviesēju maldīgi, tomēr diezgan bieži tiek uzskatīts rakstnieks Džordžs Orvels, kurš savā romānā «1984» radīja jēdzienus ‘jaunruna’ («newspeak»), ‘vecruna’ («oldspeak») un ‘dubultdoma’ («doublethink») – agrāk nepazīstamus salikteņus, kurus it kā vienotu atslēgvārds «runa», t.i., «valoda». Nav zināms, kāpēc tautas mutē ir izplatījies vārds «doublespeak» – ‘dubultruna’.
«Dubultruna», orveliski raugoties, jaunrunas (darba «1984» vāciskajā tulkojumā – «Neusprech») leksikā darbotos kā aizstājējvārds – vārds, kas apzināti veidots, lai kalpotu politiskiem mērķiem; vārds, kam ir ne tikai acīmredzamas politiskas sekas, bet kurā ir arī ietverts nolūks radīt cilvēkā, kas lieto vārdu, noteiktu attieksmi pret lietām.
English to Latvian: Breakfast servings advice from a nutrition book, mentioning nutrients and types of products.
General field: Other
Detailed field: Nutrition
Source text - English

Wise choices in the bread and cereal group in one-serving equivalents are a slice of whole-grain bread; one ounce of ready-to-eat cereal, with a whole grain listed as the first or second ingredient; one-half to three-fourths cup of cooked cereal, and one-half bagel or English muffin.

Each of these foods is about equal nutritionally. They provide at least two grams of protein, one-half to 2 milligrams of iron, and adequate B vitamins, including thiamine, riboflavin and niacin. An added bonus is that each contains only about 1 gram of fat and less than 200 calories.

Although pancakes are similar nutritionally to other foods in the bread and cereal group, they are higher in fat, containing 2-3 grams on average. Avoid smothering them with high-calorie, high-fat toppings.

Translation - Latvian

Maizes un graudaugu ēdienu grupā prātīgi ir izvēlēties šādus porcijas ekvivalentus vienai maltītei: viena pilngraudu maizes šķēle; apm. 30 grami komerciālo brokastu pārslu, kuru sastāvdaļu sarakstā pilngraudi ir minēti pirmie vai otrie; ½ līdz ¾ glāzes mājās gatavojamu pārslu; puse brokastu maizītes vai līdzīga maizniecības izstrādājuma.

Visiem šiem variantiem ir aptuveni vienāda diētiskā vērtība. Katrā ir vismaz 2 grami olbaltumvielu, 0,5 līdz 2 miligrami dzelzs, kā arī adekvāts B vitamīnu klāsts, tai skaitā tiamīns, riboflavīns un niacīns. Labi ir arī tas, ka katrā ir tikai aptuveni 1 grams tauku un mazāk nekā 200 kalorijas.

Kaut arī pankūkas diētiskā skatījumā ir līdzīgas maizei un citiem graudaugu grupas ēdieniem, tajās ir vairāk tauku – vidēji 2 līdz 3 grami. Centieties pie tām nelietot tādu aizdaru, kas ir trekns un kalorijām bagāts.

English to Latvian: Newspaper article/column, containing a historical report of a natural disaster in California, the United States of America.
General field: Social Sciences
Detailed field: History
Source text - English

Jack London, "Story Of An Eyewitness"

Collier's Magazine, May 5, 1906

The earthquake shook down in San Francisco hundreds of thousands of dollars worth of walls and chimneys. But the conflagration that followed burned up hundreds of millions of dollars' worth of property. There is no estimating within hundreds of millions the actual damage wrought. Not in history has a modern imperial city been so completely destroyed. San Francisco is gone. Nothing remains of it but memories and a fringe of dwelling-houses on its outskirts. Its industrial section is wiped out. Its business section is wiped out. Its social and residential section is wiped out. The factories and warehouses, the great stores and newspaper buildings, the hotels and the palaces of the nabobs, are all gone. Remains only the fringe of dwelling houses on the outskirts of what was once San Francisco.

[..]

A Caravan of Trunks

All night these tens of thousands fled before the flames. Many of them, the poor people from the labor ghetto, had fled all day as well. They had left their homes burdened with possessions. Now and again they lightened up, flinging out upon the street clothing and treasures they had dragged for miles.

They held on longest to their trunks, and over these trunks many a strong man broke his heart that night. The hills of San Francisco are steep, and up these hills, mile after mile, were the trunks dragged. Everywhere were trunks with across them lying their exhausted owners, men and women. Before the march of the flames were flung picket lines of soldiers. And a block at a time, as the flames advanced, these pickets retreated. One of their tasks was to keep the trunk-pullers moving. The exhausted creatures, stirred on by the menace of bayonets, would arise and struggle up the steep pavements, pausing from weakness every five or ten feet.

Translation - Latvian

Džeks Londons, «Aculiecinieka stāsts»

Žurnālā «Collier's», 1906. gada 5. maijā

Sanfrancisko zemestrīce pilsētā ir sagrāvusi sienas un skursteņus, kuru vērtība bija simtiem tūkstošu dolāru. Taču plašs un neapturams ugunsgrēks pēc tam sadedzināja arī simtiem tūkstošus dolāru vērtus īpašumus. Pat simtos tūkstošu dolāru nevarētu sarēķināt patiesos zaudējumu apmērus. Vēsturē vēl nav zināms gadījums, kad kāda mūsdienīgas lielvalsts pilsēta būtu iznīcināta tik pilnīgi. Sanfrancisko ir noslaucīta no zemes virsas. Nav palicis nekas, tikai atmiņas un dzīvojamo ēku josla pilsētas nomalē. Rūpniecības zonas vairs nav. Uzņēmumu un iestāžu rajona vairs nav. Sabiedrisko un dzīvojamo rajonu vairs nav. Rūpnīcas, noliktavas, plašie veikali, laikrakstu redakcijas, viesnīcas un lielbagātnieku pilis – viss ir zudis. No visas Sanfrancisko godības ir palikusi tikai dzīvojamo namu josla nomales zonā.

[..]

Ceļojuma lāžu karavāna

Visu nakti desmitiem tūkstošu iedzīvotāju bēga no uguns viesuļa. Daudzi no viņiem – nabadzīgi ļaudis no strādnieku kvartāliem – bēga arī visu dienu. Viņi pameta mājas, smagi apkrāvušies ar savu mantību. Ik pa brīdim nācās atvieglot bagāžu, izmetot turpat uz ielas drēbes un citas mīļas lietas, kas bija vestas jau jūdzēm tālu.

Visilgāk turpināja vest mantu lādes, un, ar tām pūloties, daudziem spēcīgiem vīriem šai naktī neizturēja sirds. Sanfrancisko atrodas uz stāviem pakalniem, kuros jūdzi pēc jūdzes vajadzēja vilkt mantu lādes. Visur varēja redzēt lādes, uz kurām bija atgūlušies spēkus zaudējušie saimnieki, gan vīrieši, gan sievietes. Pretī liesmu uzbrukumam sūtīja karavīru ķēdes. Un kvartālu pa kvartālam liesmas izplatījās, bet karavīriem bija jāatkāpjas. Viens armijas uzdevums bija likt lāžu vilcējiem turpināt ceļu. Izmocīti, draudīgu durkļu dzīti, spēka trūkuma dēļ atpūzdamies ik pēc dažiem metriem, viņi arvien cēlās un pūlējās tikt augšup pa stāvajām ielām.

German to Latvian: Deutsche Homografe (German homographs)
General field: Other
Detailed field: General / Conversation / Greetings / Letters
Source text - German
der Band || das Band || die Band
der Bauer || das/der Bauer
der Bund || das Bund
der Erbe || das Erbe
der Flur || die Flur
der Gefallen || das Gefallen
der Gehalt || das Gehalt
der Harz || das Harz
der Heide || die Heide
der Hut || die Hut
der Kiefer || die Kiefer
der Kristall || das Kristall
der Kunde || die Kunde
der Leiter || die Leiter || das Leiter
das Mark || die Mark
der Marsch || die Marsch
der Mast || die Mast
der Messer || das Messer
der Moment || das Moment
der Otter || die Otter
der Reis || das Reis
der Schild || das Schild
der See || die See
das Steuer || die Steuer
der Stift || das Stift
der Tau || das Tau
der Tor || das Tor
der Verdienst || das Verdienst
das Wehr || die Wehr
Translation - Latvian
sējums (grāmatai) || lenta || grupa, ansamblis
lauksaimnieks; zemnieks || putnu būris (krātiņš)
biedrība, apvienība, federācija || pušķis; saišķis
mantinieks || mantojums
gaitenis || pļava
pakalpojums, labvēlība || bauda
saturs || alga
Harca kalni || sveķi
pagāns || tīrelis
cepure || aizsardzība
žoklis || priede
kristāls (dabā) || kristāls (stikla paveids)
klients || ziņas, informācija
vadītājs, vadonis || pieslietnes || vadītājs (fizikā)
kaulu smadzenes; serde (stumbrā) || marka (nauda)
gājiens || purvs
masts || nobarošana
mērnieks; mērītājs || nazis
brīdis || faktors; moments (fizikā)
ūdrs || odze
rīsi; rīss || zariņš
vairogs || plāksne (ar uzrakstu - izkārtne, zīme)
ezers || jūra
stūre || nodoklis
tapa; nagla; zīmulis || klosteris
rasa || tauva, virve
muļķis || vārti
peļņa || nopelni
aizsprosts || aizsardzība

Glossaries English phrases, idioms, English-Latvian: arts, culture, entertainment, aesthetics, French formal, French-Latvian, technical / français-letton technique, German-Latvian trnsl dictionary, deutsch-lettisch Übrstz. Wörterbuch, German-Lithuanian trnsltr. dictionary, deutsch-litauisch Überstz. Wörterbuch, Italian-Latvian translator dictionary (italiano-lettone), Latvian - English glossed phrases dictionary, Latvian - new terms after 1990, Latvian / letton / Lettisch / lettone

Translation education Other - attendance of college programmes: English philology; professional translation; courses and native-speaker tutorials in French language
Experience Years of experience: 26. Registered at ProZ.com: Dec 1999.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Latvian (IT&T Terminology Committee, Latvian Science Acad.)
Latvian to English (IT&T Terminology Committee, Latvian Science Acad.)
French to Latvian (IT&T Terminology Committee, Latvian Science Acad.)
German to Latvian (IT&T Terminology Committee, Latvian Science Acad.)
Memberships Telecommunications Association of Latvia
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Frontpage, LocStudio, MateCat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Subtitle Workshop (2.51), Other CAT tool, Other CAT tool, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Subtitle Edit, Wordfast, XTM
Website http://www.latvian.ws/translator/
Events and training
Powwows attended
Bio

Ask me if I'm available for your project -->

 

Email: [email protected]
Tel. +371 29 666 322I specialise in business and technical translation of documents that require high accuracy, flawless native style and the desired impact on the readership.

My skills are further strengthened by my experience in copywriting, journalism (in Latvian and in English — since late 1990s), editorial work, comparative terminology research, as well as education and close cooperation with several of the respective industries.

Working as a translator since 1995 and delivering a broad variety of projects — from localisation to prose/poetry and advertising copy — I have mastered both formal and creative translation.

I translate technical manuals, press releases, articles, websites, correspondence, advertising brochures, internal documents, tender bids, legal contracts, training material, multimedia courses, HR and customer survey forms and responses, medical files, interviews, essays, subtitles, certificates, slogans, names, artwork titles and annotations ... and many more!

My approach combines:
> professional CAT tools usage (Wordfast, SDL/Trados, MemoQ, XTM Cloud...)
> confidentiality & support
> compliance and teamwork with the customer
   (guidelines, terminology, availability and deadlines)
> always proofreading from the reader's point of view.
In sum: Best readability on the market!


Languages
Latvian – native
English – refined, near-native, UK/US variant as required
French, Lithuanian – intermediate
German, Italian – reading and essential writing/speaking knowledge.

Language pairs (main)
English – Latvian
French – Latvian
Latvian – English
Lithuanian – English
German – Latvian
Italian – Latvian

Recent major projects — years 2016 / 2015 / 2014
> Encryption/security for multimedia communications software: review of 30,000 translated words.
> Railway infrastructure: translation of 18,000 words.
> Travelators/Escalators, installation & maintenance:translation of 16,000 words.
> Monolingual dictionary: editing/clarification of >12,000 entries, etymology, variations and entry layout checking.
> Latvian subtitles: translation for 3 award-nominated and 1 award-winning feature films; music documentaries and concerts.
> Bilingual dictionary: adding of >6,500 entries.


Projects 2004 to 2012
> Information technology and telecommunications: computers, peripherals, software interfaces, telephones, VoIP, video
> Everyday technology: household and kitchen equipment, consumer electronics
> Advertising: Google Adsense ads copy and keywords for these sectors: professional and consumer products; PCs; mobiles and IT solutions; entertainment/concerts
> Security and safety: surveillance equipment, hardware and software; security instructions for industrial sites; handling of waste and hazardous chemical substances
> Art, culture, history and society: news articles, interviews, essays, media releases
> Personal: documents and correspondence
> Medicine: medical equipment, patient information, clinical records, healthcare and health services development, pharmaceuticals, clinical trial document kits and outcomes.
> Urban development and real estate, transport infrastructure, machinery, public works.

In the above projects I have had the role of translator, proofreader, editor, copywriter, summariser, back-translator and interpreter.

Computer skills
PC user since 1987
Email user since 1994
Web user since 1995
Web development since 2000
Studied maths and programming in early 1990s.

Education
1995-1998: studied translation theory and English at the University of Latvia, including interpreting.
1997: French language intermediate course diploma, at the Cultural and Linguistic Centre of the Embassy of France in Riga.
2003-2004: Biology course for pre-medical students.
2009: German language course on legal, judicial and governance topics.
English, Italian courses and native-speaker tuition in various years.

Inquire now
Order your translation / Discuss potential projects / Request a test piece

Email: [email protected]
Tel. +371 29 666 322 — day and evening (time zone: GMT+2 hours, EDT+7 hours)

Website: www.Latvian.ws/translator/
English and French (traducteur letton), translation, localisation, proofreading...
.

Relevant additional experienceIn 2000 to 2008, I participated in the researching, creation and approval of technical terms in the Latvian language while acting as a member of the Information Technology Terminology Subcommittee of the Latvian Academy of Sciences. I am accredited as a contributor to the official Latvian Information Technology dictionary (2001).

From 2002 to 2011, I was board member responsible for media releases and external communication with the Telecommunications Association of Latvia.

Since 2005, I network with the Riga Latvian Society's Latvian Language Advancement Group; providing help with lexicological, orthographic and terminological endeavours since 2007; web copywriter and webmaster with some PR functions for the Group since 2009.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1432
PRO-level pts: 1332


Top languages (PRO)
Lithuanian to English380
English to Latvian366
Latvian to English361
German to Latvian46
German to English24
Pts in 20 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering370
Other286
Medical252
Law/Patents135
Bus/Financial114
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Medical (general)128
Law (general)71
IT (Information Technology)67
Business/Commerce (general)40
Telecom(munications)16
Computers (general)15
Certificates, Diplomas, Licenses, CVs15
Pts in 69 more flds >

See all points earned >
Keywords: Latvian translator: Technical/High-tech/technology/engineering, Business, Management, Marketing/retail/commerce/B2B/ecommerce/e-commerce, Transport/logistics/recycling/services/cars/automotive, Advertising, Corporate newsletters, Accounting/finance/financial, Payment/trading/smart card systems, Human resources, Psychology: personality development, human growth potential, teamwork, moderating, management surveys, Regulatory affairs/competition/regulation, Government/department/policy/bodies, Public procurement negotiations, provisions, questions and answers. Computers/PCs/peripherals/notebooks/laptops/handhelds/devices/tablets, Software/applications/tools/operating systems/programs/hardware/drivers/servers, Telephones/mobiles/smartphones/GSM/SMS/GPS/3G/UMTS/VoIP, encryption/authentication/privacy, Audiovisual/audio/video equipment, Machinery/machines, Industrial sites, HVAC/heaters, ventilation and air conditioning installations for commercial/residential properties, Medicine/medical/healthcare/hospitals, diagnosis/examinations/doctor opinions, Product recalls, DHCP, Pharmaceutical/patient information/treatment/drugs/medication/clinical trials/classification, Surgery/implants, Medical systems/equipment/devices/material/instruments/implants/supplies/healing of wounds, Scientist requests for project grants/academic exchange, Manuals, User Guides, Documents, Brochures, Forms, Questionnaires, Documentation, Advertisements, Commercials, Slogans, Google Adwords/keywords/ads/campaign, Home/household/domestic appliances, kitchen machines, Packaging/labels/inserts/information/food ingredients lists/recipes, additives/animal, pet foods/supplements, Correspondence, PDF/Excel/xml; CAT tools:Wordfast/Trados/SDL/MemoQ/Memsource/Google Translator toolkit GTT; Diary/diaries, Law/legal/contracts/agreements/judicial/court rulings/certificates, terms and conditions, confidential/private; Safety/surveillance(cameras)/security/phrases/reliability/high quality/standards, Urban development/real estate/real property/development/city/towns, Press/newspapers/magazines/articles/interviews/essays/columns/white-papers/memos/news/blog-articles, Transcreation/copywriting/copywriter, The media/public relations/PR/investors/corporations/company, Investment/assets/instruments, School/university/education/diploma/certificate/training-course, Registry office records & extracts, driving licences; Telecommunications/Electronic networks, Arts (films/movies/features/documentary, subtitles/subtitling, visual arts/museums/shows/exhibitions/artwork titles/fashion/crafts, poetry), Performance (music, theatre, concert, live, albums, festivals, gigs, biographies, fashion, youth activity), Art, Culture, History, Society, Community || Proofreader, revising/reviewer, localiser/localizer (localization/localisation), interpreter (meetings, visits, events, conferences, consultations, field visits); dictionary creation, lexicology, register, glossary maintenance, terminologist, terminology management, analysis, approval, research, linguistic QA/QC, style guide compliance, proofing, Titles/keywords/brandnames/brand/awareness, personal names, trademarks, Latvian reviser/editor/editing, Voice talent (IVR/call centres/centers/phone hotlines, multimedia soundtrack, voice-over recording). || DE: Übersetzer Lettisch. FR: Traducteur letton, langue maternelle. Traduction de et vers le letton (anglais-letton, français-letton, letton-anglais, allemand-letton, portugais-letton, italien-letton, lituanien-anglais) : technologie, affaires, publicité, communication, loi/juridique/contrats, médecine, pharmacologie, ressources humaines; sous-titres, doublage en letton; matériel informatique, logiciels, réseaux, sécurité. PT: Tradutor letão: tradução, revisão de texto; tradução a partir de e nas línguas bálticas (lituano/Lituânia e leto/Letônia), inglês, alemão, francês. IT: Traduttore lettone, lituano, inglese, francese, tedesco (documenti, technologia, legge, medicina, commercio, gastronomia, manifattura, fabbricazione, industria, arte, cultura). English, French, German, Lithuanian, Italian languages. European, British, UK, International and American/US English. || Anglais, français, allemand, lituanien, italien. || Übersetzung ins Lettische, aus dem Lettischen, Lettland, lettisches Wörterbuch, Englisch, Französisch, Deutsch, Litauisch, Italienisch. Fachübersetzer Lettisch, freiberuflich: Technik, Materialien, Maschinen, chemische Produkte, Sicherheitssätze, Phrasen, GHS, Fahrradersatzteile, Wirtschaft/Wirtschaftsübersetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Kunst/Kultur, Tourismus, Geschichte, Stadtentwicklung, Werbung, Forschung, Medizin, Pharmazie, Verkehr, Immobilien, Investition, Informatik. || Translation, interpreting into/from Latvian. Specialised/freelance/professional. Native speaker.


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search