Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Jan 28 sve>eng aktielikvidkonto pro open 2 no
Jan 28 sve>eng överförmyndare i samverkan pro open 2 no
Dec 27 '20 sve>eng meddelandelapp pro just_closed 0 no
Nov 28 '20 dan>eng Rækkenavn pro open 0 no
Oct 5 '20 sve>eng otros pro closed 2 no
Oct 3 '20 sve>eng Öf:s notering pro just_closed 0 no
Oct 2 '20 sve>eng Anr pro closed 2 ok
Dec 13 '19 sve>eng nigsittning pro closed 3 ok
Sep 23 '19 sve>eng Social- och Arbetsmarknad pro closed 1 ok
Jun 13 '19 dan>eng jdm pro closed 2 ok
May 21 '19 sve>eng IVA-mässig pro closed 1 ok
Mar 25 '19 sve>eng Hittillsvarande del av andra halvåret [year] pro closed 2 no
Mar 14 '19 sve>eng U-boken pro just_closed 1 no
Jul 25 '18 nor>eng på selskapets hånd pro closed 1 ok
May 8 '18 sve>eng sockerdrickskänsla pro closed 1 ok
Oct 19 '17 nor>eng Formueskadeforsikring pro just_closed 0 no
Sep 26 '17 sve>eng skaderekvisit pro closed 2 ok
Aug 27 '17 sve>eng Exp. pro closed 2 ok
Aug 25 '17 dan>eng i UA pro closed 1 ok
Jul 17 '17 sve>eng köpebrevsvillkor pro closed 3 ok
Jul 17 '17 sve>eng bestånd pro just_closed 0 no
Jul 17 '17 sve>eng utmätningsanteckningar pro closed 2 ok
Jul 17 '17 sve>eng kvarstadsanteckningar pro closed 2 ok
Feb 9 '17 sve>eng frisksystem pro just_closed 2 no
Jan 16 '17 sve>eng färgbarheter pro just_closed 0 no
Jan 16 '17 sve>eng blandinjektion pro closed 1 ok
Jan 4 '17 nor>eng konst. o. pro just_closed 0 no
Nov 29 '16 dan>eng arb.stofk.(proc.) pro closed 1 ok
Nov 5 '16 sve>eng permissionsplats pro just_closed 2 no
Oct 4 '16 dan>eng Udeboende pro closed 2 ok
Sep 10 '16 sve>eng kindlister pro closed 1 ok
Aug 12 '16 dan>eng rette det til pro closed 1 no
Aug 12 '16 dan>eng rette det til pro just_closed 1 no
Aug 11 '16 dan>eng mobil prv pro closed 1 ok
Aug 10 '16 dan>eng blyantsbilag pro just_closed 1 ok
Aug 7 '16 sve>eng snuttiplutti easy closed 2 ok
Jul 25 '16 dan>eng Udlægsforretningen fremmes pro closed 2 ok
Jul 11 '16 dan>eng Fællesskab af statsautoriserede revisorer pro closed 1 ok
Jul 8 '16 sve>eng leverbalkar pro closed 1 ok
Jun 17 '16 sve>eng svettutförsgång pro closed 1 ok
Apr 27 '16 sve>eng Vallreflex pro closed 1 ok
Apr 18 '16 sve>eng sksk pro closed 1 ok
Apr 16 '16 sve>eng markeringsgång pro closed 2 ok
Mar 8 '16 sve>eng VMD pro closed 1 ok
Feb 27 '16 sve>eng FT-remiss pro closed 1 ok
Dec 30 '15 sve>eng Besökshuset easy closed 1 ok
Dec 8 '15 sve>eng 2-skänklad pro closed 2 ok
Nov 9 '15 sve>eng nav pro just_closed 0 no
Nov 5 '15 sve>eng tacksam att reta easy closed 2 ok
Sep 11 '15 sve>eng Har rört alla [number] pro just_closed 1 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last