Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Jul 11 nob>eng PPA pro just_closed 1 no
Jun 7 sve>eng kastrisk pro closed 1 ok
Jun 6 sve>eng anslutningsnät pro closed 1 ok
Jun 6 sve>eng Bruksnätet pro closed 1 ok
Jun 6 sve>eng Stomfixpunkter pro closed 1 ok
Jun 6 sve>eng framschaktas pro closed 1 ok
Jun 6 sve>eng lagging pro open 0 no
Jun 5 sve>eng faxefot pro closed 2 no
Jun 5 sve>eng Distansstolpe pro closed 1 ok
Jun 2 sve>eng halvkula pro closed 1 ok
Jun 2 sve>eng ett stick pro closed 1 ok
Jun 1 sve>eng krönbult pro closed 2 no
Jun 1 sve>eng förförstärkas pro closed 1 ok
May 31 sve>eng Tullgränsmöte pro closed 3 ok
May 29 sve>eng etablering pro closed 3 ok
May 29 sve>eng bergschakt pro closed 1 ok
May 9 sve>eng digitala artrosbehandlingen pro closed 2 ok
May 1 sve>eng senfästen pro closed 2 ok
Apr 27 nor>eng undertyngden pro closed 1 ok
Apr 27 nor>eng før laget tippkant pro closed 3 no
Apr 23 nob>eng Sum fritt pro closed 1 ok
Apr 23 nob>eng Bånrensk avvei pro open 0 no
Apr 18 sve>eng individnämnden pro closed 4 ok
Apr 6 sve>eng formulärinstansen pro closed 1 ok
Apr 6 nob>eng Faglig ansvarlig pro closed 1 no
Apr 5 nob>eng kontrollhensynet pro open 0 no
Apr 3 nob>eng samhandlingsavtalen pro closed 1 ok
Apr 2 nor>eng nærbetjening pro closed 1 ok
Apr 2 dan>eng dit løbende samvær bortfalder pro closed 1 ok
Apr 1 nor>eng forpliktes kun av ele pro closed 1 ok
Mar 5 sve>eng PAD pro closed 1 ok
Feb 28 sve>eng rostereldning pro closed 2 ok
Feb 28 sve>eng returbränslen pro closed 1 ok
Feb 27 sve>eng Allmännyttig plan pro just_closed 2 no
Feb 26 sve>eng tkn pro closed 2 ok
Feb 25 nob>eng ekspedert pro just_closed 1 no
Feb 25 nob>eng reiterert pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng T2-gewichteten Bildgebung polylobuliert imponiert pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng Einleitung Abi. pro closed 2 ok
Feb 20 deu>eng urodynamisch relevante Abfluss pro closed 2 ok
Feb 20 deu>eng Ö-Ca. pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng WV in HD pro just_closed 0 no
Feb 20 deu>eng Kelchhalsstenose pro closed 2 ok
Feb 20 deu>eng RX seitlich pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng TUR-B ier pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng PE rechts pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng li. pro closed 1 ok
Feb 20 deu>eng V.a. HCC pro closed 1 ok
Feb 2 sve>eng hyggesvila pro closed 3 ok
Feb 1 sve>eng s-chef pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last