Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 2 '19 pol>eng utrwalenie recording pro closed ok
- Oct 17 '19 pol>eng klasyczne badanie pisma graphology pro closed no
- Oct 15 '19 pol>eng Rozprawy z thesis or study pro closed no
- Oct 8 '19 pol>eng morfologia 8 parametrowa 8 parameter blood count pro open no
- Oct 6 '19 pol>eng przyłączeniowy vs. połączeniowy vs. łączący terminal vs. AC adapter vs. coupler.... pro closed no
- Oct 2 '19 pol>eng wezwanie do sprzedaży udziałów Call for a sale of shares pro closed no
4 Sep 24 '19 pol>eng c.wł Sp. gravity pro closed ok
- Sep 16 '19 pol>eng kontakty meetings pro closed no
- Aug 30 '19 pol>eng graniczna sprawność temperaturowa terminal temperature limit pro closed no
- Apr 25 '19 pol>eng stwierdzone fakturami reported on invoices pro closed ok
- Apr 15 '19 pol>eng pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań instruction about penal liability for perjury or penalty for perjury pro closed ok
- Oct 29 '18 pol>eng wyniki badań krwi z literą Z - PMR-Z badania płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr) lub PMR pro open no
- Aug 2 '18 pol>eng system dozoru elektronicznego Electronic monitoring system pro just_closed no
4 Jul 16 '18 pol>eng otrzewna trzewna visceral peritoneum pro closed ok
4 Mar 13 '18 pol>eng udział osób trzecich third party's involvement pro closed ok
- Mar 10 '18 pol>eng w załączniku nr X do rozporządzenia Appendix No. X to the Resolution pro closed ok
- Feb 12 '18 pol>eng bliższa wydaje się seems closer pro closed no
- Feb 5 '18 pol>eng znakomicie oddawać atmosferę perfectly reflects the mood pro closed no
- Dec 13 '17 pol>eng zachować wartość retains the value pro closed no
4 Dec 12 '17 pol>eng klasyczne teorie classic theories pro closed ok
- Nov 14 '17 pol>eng takiemu to dobrze./taki to pożyje he's got it good / he will have a good life pro closed ok
4 Oct 24 '17 pol>eng związek relationship pro closed ok
4 Aug 31 '17 pol>eng dieta wątrobowa hepatic diet pro closed ok
- Jul 30 '17 pol>eng leki skojarzone concomitant drugs (meds) pro open no
- Jun 20 '17 pol>eng służby specjalne vs służby tajne special services vs. secret services pro closed ok
- Apr 1 '17 pol>eng zniesiony bólowo with tolerated pain pro closed no
4 Apr 1 '17 pol>eng odciąć przykostnie periosteal cut pro closed ok
4 Apr 1 '17 pol>eng śródkostnie interosseous pro closed ok
4 Mar 30 '17 pol>eng kościozgrzacz rongeur, bone forceps pro closed ok
4 Mar 30 '17 pol>eng egzofity kostne osseous or bony exophytes pro closed ok
- Mar 14 '17 pol>eng w formie kotlecików z kością bone-in chops pro closed ok
4 Mar 14 '17 pol>eng dopełnić całości could be complemented by adding ....... pro closed no
4 Mar 5 '17 pol>eng OPL - SOL Oko Prawe Lewe - roztwór :-) pro closed ok
4 Mar 2 '17 pol>eng zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego functional images of the cervical spine pro closed ok
4 Mar 2 '17 pol>eng uwypuklenie protrusion pro closed ok
4 Mar 1 '17 pol>eng zmiany wytwórcze proliferative lesions pro closed ok
4 Jan 17 '17 pol>eng JM Jednostka miary pro closed ok
4 Jan 4 '17 pol>eng ubytek kawitarny cavitary defect pro closed ok
- Jan 4 '17 pol>eng liczne ubytki kostne bony defects pro closed ok
4 Jan 4 '17 pol>eng mięśnie rotatory rotators pro closed ok
- Oct 24 '16 pol>eng mierne ustępowanie regression of (o)edema pro closed no
4 Jun 6 '16 pol>eng przeszczep koriowo-tłuszczowy corium-fat plasty (or transplantation) pro closed no
4 May 3 '16 pol>eng INOP inoperative alert pro closed ok
4 Apr 7 '16 pol>eng Czaszka średniowymiarowa the skull (cranium) of average size pro closed ok
- Apr 3 '16 pol>eng podsiąk capillary infiltration pro open no
- Feb 29 '16 pol>eng łódź bojowa military boat pro closed no
4 Oct 28 '15 pol>eng pucować spill the beans...... pro closed ok
2 Aug 6 '15 pol>eng jeziorko lake pro closed ok
4 Jun 29 '15 pol>eng rachunek przeciwstawny contra accoount pro closed ok
- Feb 27 '15 pol>eng czas rozliczania się z rodzicami time to settle pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last