Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 14 pol>eng Nie wchodzę innym w paradę I mind my own business pro closed no
4 Jan 2 pol>eng art. 325e § 1 kpk Article 352e(1) of Code of Criminal Procedure pro closed ok
4 Nov 7 '19 pol>eng wolne od obciążeń, praw i roszczeń free from any encumbrances, rights and/or claims/liabilities pro closed ok
- Nov 2 '19 pol>eng utrwalenie fixation pro closed ok
4 Aug 7 '19 pol>eng zobowiązanie do poddania się egzekucji an obligation to submit (oneself) to enforcement proceedings pro closed no
- Jul 25 '19 pol>eng Ad zarzutu 1 Re: Count 1 pro closed ok
- Feb 14 '19 pol>eng aa taki jeden Marek Um, a certain Marek pro closed ok
- Feb 1 '19 pol>eng nie stanowi inaczej unless (the resolution) provides otherwise pro closed ok
- Jan 24 '19 pol>eng ścigany z oskarżenia prywatnego Private prosecutions pro closed ok
- Nov 18 '18 pol>eng przysługiwać eligible for pro closed no
4 Oct 17 '18 pol>eng teoria znamion negatywnych negative elements of a crime theory pro closed no
4 Sep 18 '18 pol>eng nie mniejszy at least the same pro closed no
4 Sep 4 '18 pol>eng niepowtarzalny unique pro closed no
- Aug 30 '18 pol>eng cukierkowe cheesy pro closed ok
4 Jul 20 '18 pol>eng przywłaszczyć czcionkę appropriate the font pro closed no
4 Jul 20 '18 pol>eng pokrzywdzony działaniem (osoby X) x's actions cause you damage pro closed no
4 Jul 13 '18 pol>eng lokalu, do którego mogłaby być wykonana eksmisja housing/dwelling unit that they might be evicted to pro closed no
4 Jun 26 '18 pol>eng zaistnienie domniemania if a presumption occurs, pro closed no
4 May 7 '18 pol>eng przebywać na emigracji live in exile pro closed no
4 Mar 28 '18 pol>eng Ostatni dzień najmu przedmiotu najmu last day of lease term pro closed no
- Jan 11 '18 pol>eng wylecieć z hukiem axe pro closed ok
4 Jan 8 '18 pol>eng wielki mi z niego dyrektor He's not even close to a dictator pro closed ok
- Dec 27 '17 pol>eng odpowiedzialność subsydiarna subsidiary liability pro open no
- Dec 20 '17 pol>eng void pantograph pantograf o treści „Nieważne”, pro closed no
- Dec 6 '17 pol>eng prokuratura bada the prosecution is investigating pro closed ok
- Nov 24 '17 pol>eng Data realizacji "od dnia" Earliest fill date pro open no
4 Oct 26 '17 pol>eng uchylenie vs unieważnienie wyroku setting aside vs invalidating the judgment pro closed no
- Sep 6 '17 pol>eng oświadczenie o ustanowieniu hipoteki mortgage note pro closed ok
4 Jun 21 '17 pol>eng kortezy orthopedic insoles pro closed ok
- Dec 6 '16 pol>eng rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy termination or expiry of agreement pro closed ok
- Sep 15 '16 pol>eng no i Last but not least pro closed ok
4 Aug 10 '16 pol>eng po wyczerpaniu zapisów § X ust YY when the provisions set forth in Article X(YY) have been met pro closed no
4 Aug 1 '16 pol>eng styl wilhelmiński Wilhelmine style pro closed ok
4 Jul 27 '16 pol>eng wywodzić obywatelstwo derive citizenship pro closed no
- Jun 5 '16 pol>eng Uzupełnić expand/add pro closed ok
- Jun 3 '16 pol>eng niewiele mniej nearly as many pro closed ok
- May 21 '16 pol>eng niewydolny wychowawczo lack of parental capacity pro closed ok
4 May 19 '16 pol>eng Moon-Hotel zaprasza Moon-Hotel present(s) pro closed ok
- Apr 8 '16 pol>eng ty żmijo You cow! pro closed no
- Feb 29 '16 pol>eng data wydania uprawnienia vs data wydania prawa jazdy license valid from vs photocard issued on pro closed no
- Jan 31 '16 pol>eng rotujący rotating pro closed ok
- Nov 5 '15 pol>eng w przedmiocie wniosku regarding the request for pro closed no
- Apr 8 '15 pol>eng w najwyższym stopniu zdumiony totally astonished pro closed no
4 Oct 13 '14 pol>eng próba polskiego spojrzenia an attempt to present the Polish point of view pro closed no
4 Sep 11 '14 pol>eng nierództwo nulliparity pro closed no
- Aug 18 '14 pol>eng szerokie grono odbiorców vast range of audience pro closed no
- Jan 23 '14 pol>eng po tym terminie after that time limit pro closed no
- Nov 29 '13 pol>eng przodozgięcie anteflection pro closed ok
- Aug 8 '13 pol>eng księga wieczysta gruntowa/budynkowa land and mortgage register for a land property / a building on land in perpetual lease pro closed ok
- Aug 5 '13 pol>eng prawdziwe dane zgodne z aktualnym stanem faktycznym true and in conformity with the actual circumstances pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last