Member since Apr '07

Audio Greeting

Working languages:
English to Romanian
Romanian to English

Cristina Frasineanu
English to Romanian
Medical: Pharmaceuticals
Mihaela Petrican
English to Romanian
Medical: Pharmaceuticals
Valentin Cirdei
English to Romanian
Cinema, Film, TV, Drama
Ioana Costache
Clinical trials, legal, HR

Romania

Native in: Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
11 positive reviews
This person has translated 43,629 words for Translators without Borders
This person is a top KudoZ point holder in Romanian to English
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization
Expertise
Specializes in:
Medical: PharmaceuticalsMedical: Health Care
Medical (general)Medical: Instruments
Law: Contract(s)Law (general)
Human ResourcesMarketing / Market Research
Linguistics

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 43,629
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 886, Questions answered: 386, Questions asked: 112
Payment methods accepted Wire transfer
Portfolio Sample translations submitted: 9
English to Romanian: Smithsonian Earth
Detailed field: Geography
Source text - English
The Earth’s tectonic plates are known to be in constant motion, shifting by up to 15 cm each year. However, the mechanism that causes them to move has been hotly debated. Some scientists have argued that organised convection cells in the mantle move the tectonic plates. The relatively cool lithospheric plates are underlain by mantle rock that is hot enough to flow, and this rock is thought to churn in three-dimensional cells, similar to the much more rapid convective cells in a pan of boiling soup. At their upper margins, mantle convection cells are thought to act like conveyor belts, dragging along the overlying plates. Other scientists discount the idea of organized three-dimensional convection cells in the mantle, and instead argue that gravity pushes actively growing plates down and away from high, thermally buoyant spreading ridges. Furthermore, once an oceanic plate segment enters a subduction zone, gravity acts to pull the cool and relatively dense plate downwards into the hot mantle.

James F. Luhr (ed.), Smithsonian Earth

Translation - Romanian
Se ştie că plăcile tectonice sunt în continuă mişcare şi că se deplasează cu până la 15 cm anual. Însă mecanismul care determină deplasarea lor a fost subiectul unor dezbateri aprinse. Unii oameni de ştiinţă au susţinut că plăcile tectonice sunt deplasate de celulele de convecţie din manta. Plăcile relativ reci din litosferă stau pe roca din manta, care este suficient de fierbinte pentru a putea forma celule tridimensionale de convecţie asemănătoare celor mult mai rapide care se formează în apa care fierbe. Se crede că partea superioară a celulelor de convecţie funcţionează ca o bandă transportoare care deplasează plăcile (teoria covorului rulant). Alţi oameni de ştiinţă resping ipoteza celulelor de convecţie din manta şi susţin că gravitaţia împinge în jos plăcile aflate în creştere şi le îndepărtează de dorsalele înalte, flotante datorită temperaturii lor ridicate. Mai mult, odată ce un segment de placă oceanică ajunge într-o zonă de subducţie, gravitaţia trage placa rece şi relativ densă în jos, în mantaua fierbinte.
English to Romanian: Trademarks, Copyrights & Restrictions (legal, website)
Detailed field: Law: Patents, Trademarks, Copyright
Source text - English
All trademarks, service marks, and trade names are proprietary to XYZ Inc. and its affiliates. Except as otherwise provided herein, you may not reproduce, perform, create derivative works from, republish, upload, edit, post, transmit, or distribute in any way whatsoever, any materials from this Site or any other web site owned or operated by XYZ (the "Site Materials") without the prior written permission of XYZ. However, you may download or make one copy of the Site Materials, and other downloadable items displayed on the Site, for personal, non-commercial home use only, provided all copyright and other notices contained in the Site Materials are left intact. Any modification of the Site Materials, or any portion thereof, or use of the Site Materials for any other purpose constitutes an infringement of XYZ's copyrights and other proprietary rights. Use of the Site Materials on any other web site or other networked computer environment is prohibited without prior written permission from XYZ.

Translation - Romanian
Toate mărcile înregistrate, mărcile de servicii şi denumirile înregistrate sunt proprietatea XYZ şi a partenerilor săi. Cu excepţiile prevăzute mai jos, este interzisă reproducerea, difuzarea, crearea de lucrări derivate, republicarea, încărcarea, editarea, afişarea, transmiterea sau distribuirea prin orice modalitate a materialelor de pe acest Site sau de pe oricare alt Site aflat în proprietatea XYZ sau administrat de XYZ („Materialele de pe Site”), fără acordul prealabil în scris al XYZ. Totuşi, este permisă descărcarea sau realizarea unei singure copii după Materialele de pe Site, precum şi după celelalte materiale care pot fi descărcate aflate pe Site, doar pentru uzul personal, fără scopuri comerciale, cu condiţia ca toate înscrisurile cu drepturi de autor conţinute de Materialele de pe Site să fie lăsate intacte. Orice modificare a Materialelor de pe Site sau a unei porţiuni din Materiale sau utilizarea Materialelor de pe Site pentru orice alte scopuri reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale XYZ, precum şi a altor drepturi de proprietate. Este interzisă utilizarea Materialelor de pe Site pe oricare alt web site sau în altă reţea dacă nu se obţine în prealabil permisiunea scrisă a XYZ.
Romanian to English: Ştefan Augustin Doinaş, Vestea
Detailed field: Poetry & Literature
Source text - Romanian
Şoarece sărind din gură-n gură

(pentru cei cu suflet de copil
ce-au ieşit pe brânci, printr-o spărtură,
din cetatea lor, şi vin tiptil;
pentru cei fugari din bătălie,
plini de praf şi asudând sub za;
pentru ucigaşii cu simbrie
dornici foarte a se boteza;
pentru făcătorii de hrisoave,
care iscodind din ins în ins
colectează ghicitori şi snoave
şi-ntreţin legenda dinadins;
pentru regii cu domnie scurtă,
care nu mai au decât un ceas;
pentru mamele ce-şi ţin în burtă
plozii, ca să-i nască la popas;
pentru epilepticii în care
diavolul e pedepsit să stea
în genunchi şi-n veşnică mişcare;
pentru cei călăuziţi de stea;
pentru preoţii în mari odăjdii,
graşi, pletoşi, cu vată în urechi,
intonând troparele nădejdii,
plictisiţi de zeul lor cel vechi;
pentru cei cu aripi lungi pe umăr
de la rai şi iad; pentru femei
osândite-n gloate fără număr
fiecare prin frumuseţea ei;
pentru cei ce vând pe cale leacuri
speculând durerea tuturor;
pentru cei care-au murit de veacuri
şi se târâie-n urmaşii lor;
pentru cei din alte universuri
şi cu alte-nfăţişări; şi chiar
pentru autoru-acestor versuri,
călărind un falnic armăsar
care - asemeni celui din poveste -
paşte numai jar şi scuipă foc)

toată lumea află trista veste:

Întâlnirea nu mai are loc!
Translation - English
Scurrying from one mouth to another

(for those possessed of childlike innocence
who crawled out of their city under cover
of darkness, unbeknownst to human sense;
for those who fled the battlefield in fear,
covered in dust and with exhaustion spent;
for your businesslike, freelancing killer,
suddenly turned eager to repent;
for lovers of old lore and superstition
who go round asking old wives for their tales,
which they write down as their scholastic mission
to stop the lifting of the legend's veils;
for kings of short reign, waiting in the Tower
for death to push them from throne into grave;
for pregnant mothers who postpone the hour
of birth, teaching the unborn to behave;
for those who go through seizures in a trance,
whose minds and bodies one another mar,
for ever locked in a Saint Vitus' dance;
for those plotting their course by the star;
for priests resplendent in their holy robes,
fat and long-haired, their ears plugged with wax,
dully droning out a chant of hope,
bored with a god who does their patience tax;
for those who sprouted long wings on their shoulders,
from heaven or from hell begot; for maids
condemned in countless crowds by righteous scolders
who know that beauty in a sin-swamp wades;
for those who sell sham healing in the street,
making a fortune out of everybody's pain;
for those whose hearts in their descendants beat
long after life ceased flowing in their veins;
for the inhabitants of far-off worlds,
different in shapes and sizes from our breed,
and even for the writer of these words,
riding forth upon a valiant steed -
the proverbial dark horse that runs
against all odds, and ends up first in race)

the sad news reaches everyone and stuns:

The meeting is no longer to take place!
Romanian to English: Liviu Maior, "Romanians in the Habsburg Army"
Detailed field: History
Source text - Romanian
Sorry, no Romanian text available. Book info: Liviu Maior, "Românii în armata habsburgica: soldati si ofiteri uitati", Bucuresti, Editura Enciclopedica, 2004
Translation - English
Even among the Austrian generals there were diverging opinions and attitudes related to the political developments in the Empire. Bariţiu left a conclusive description in this regard. He revealed Anton Puchner’s pro-Hungarian feelings, emphasizing that all the military “executions” that had taken place during the summer had been approved by him; Puchner owned great estates in Hungary. His deputy, general Pfersmann, already in his seventies, was a dull person, devoid of any military qualities. Another general, Gedeon, was a Hungarian former colonel of the Szekler regiment, who naturally felt strongly in favour of the Hungarians. The same can be said about general Wardener, while colonel Iovits, former commander of the Năsăud regiment, is meaningfully characterised by Bariţiu as “cut out to be a bishop rather than a colonel”.
The relations they had were none too cordial, either: “Suffice it to say that general Puchner had a hard time with his colleagues, and the officer corps did not fare any better”.
Actually, the relations between the commanders of Austrian armies and the Ministry of War were far from normal throughout the whole empire. Both Radetzky and Windischgrätz acted without showing any consistency with the government’s intentions; they took major decisions – such as the politically unjustified attack on Prague – which caused real problems to Count Lacour, the Minister of War.
What was going on at the top influenced what was going on in the lower echelons, as proved by the ambiguous relation between the generals and the commanders of military units. This was a crisis triggered by the feeling of loyalty and the interests of the provinces where they were stationed. In this respect Transylvania was no exception; the relation between Puchner and Urban during the summer and autumn of 1848 was common knowledge. (Liviu Maior, “Romanians In The Habsburg Army: Forgotten Soldiers And Officers”)
English to Romanian: Travel Guide - London; ghid turistic Londra
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
CHELSEA
Chelsea became fashionable in Tudor times, and reached its peak between the 1960s and the 1980s when showy young shoppers paraded along the King’s Road. Once the haunt of artists, including Turner, Whistler and Rossetti, who were attracted by the river views from Cheyne Walk, Chelsea is too expensive for most artists now, but the artistic connection is maintained by many galleries and antique shops.

Carlyle’s House
Map 7C. Cheyne Row SW3. Open Wed-Sun, public hols, from Apr-Oct. adm charge.
The historian Thomas Carlyle moved into this 18th-century house in 1834, and wrote many of his best-known books here, notably The French Revolution and Frederick the Great. The novelists Charles Dickens and William Thackeray, poet Alfred Lord Tennyson and naturalist Charles Darwin were all regular visitors. The house has been restored and looks as it did during Carlyle’s lifetime.

Chelsea Old Church
Map 7C. Cheyne Walk SW3. Open Tue-Fri, Sun. Free.
Rebuilt after World War II, the glory of its building is its Tudor monuments. One to Sir Thomas More, who built a chapel here in 1528, contains an inscription he wrote asking to be buried next to his wife. Outside the church is a statue of him, gazing across the river.

Copyright Dorling Kindersley 2006
Translation - Romanian

CHELSEA
Chelsea a devenit un loc la modă în epoca Tudorilor, iar apogeul l-a atins în perioada 1960-1980, când tinerii ieşiţi la cumpărături se perindau pe King’s Road. În trecut un cartier al artiştilor (inclusiv Whistler, Turner şi Rossetti, atraşi de priveliştea râului dinspre Cheyne Walk), Chelsea a devenit prea scumpă pentru majoritatea artiştilor din prezent, dar păstrează legături cu arta prin numeroasele sale galerii şi magazine de antichităţi.

Carlyle’s House – Casa memorială Carlyle
Hartă 7C. Cheyne Row SW3. Deschis miercuri-duminică şi de sărbătorile legale, din aprilie până în octombrie. Intrare cu taxă.
Istoricul Thomas Carlyle s-a mutat în această casă de secol XVIII în 1834; aici a scris multe din cele mai cunoscute cărţi ale lui, printre care Revoluţia Franceză şi Frederic cel Mare. Charles Dickens, William Thackeray, Alfred Lord Tennyson şi Charles Darwin se numărau printre vizitatorii frecvenţi. Casa a fost restaurată şi arată ca pe vremea lui Carlyle.

Chelsea Old Church
Hartă 7C. Cheyne Walk SW3. Deschis marţi-vineri, duminică. Intrarea liberă.
Reconstruită după al doilea război mondial, biserica se mândreşte cu monumentele ei în stil Tudor. Monumentul lui Sir Thomas Morus, care a construit aici o capelă în 1528, conţine inscripţia prin care el cerea să fie înmormântat alături de soţie. Lângă biserică se află o statuie care îl reprezintă pe Morus privind peste râu.

Copyright Editura RAO 2007
English to Romanian: Travel Guide - Paris; ghid turistic Paris
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English
No. 51 Rue de Montmorency
Map 4G. 75003.
Considered to be the oldest house in Paris, No. 51 was built in 1407 by Nicolas Flamel, a book keeper and alchemist. Today, the house is a French restaurant.

Musée de la Monnaie de Paris
Map 5F. Quai de Conti 75006. Open daily. Adm charge.
The minting and milling halls of the museum (1777) contain an extensive coin and medallion collection, displayed in vertical glass stands so each side of the coin is visible. The display includes a production cycle with late 19th-century and early 20th-century tools.

Val-de-Grâce
Map 7F. Pl Alphonse-Laveran 75005. Open Tue, Wed, Sat, Sun. adm charge.
One of France’s most beautiful churches, it was built for Anne of Austria (wife of Louis XIII) in thanks for the birth of her son. Its imposing lead-and-gilt dome is an impressive 41 m tall and 19 m across. A huge fresco with over 200 triple-life-size figures decorates the cupola, and six huge, twisted marble columns frame the altar.

Copyright Dorling Kindersley 2006
Translation - Romanian
Rue de Montmorency nr. 51
Hartă 4G. 75003
Considerată cea mai veche casă din Paris, cea de la nr. 51 a fost contruită în 1407 de Nicolas Flamel, contabil şi alchimist. În prezent, casa este un restaurant cu specific franţuzesc.

Musée de la Monnaie de Paris
Hartă 5F. Quai de Conti 75006. Deschis zilnic. Intrare cu taxă.
Secţiunile din muzeu dedicate monetăriei datând din 1777 conţin o bogată colecţie de monete şi medalii, expuse în vitrine verticale, care asigură vizibilitatea atât a aversului, cât şi a reversului. Expoziţia ilustrează şi un ciclu de producţie realizat cu unelte datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX.

Val-de-Grâce
Hartă 7F. Place Alphonse-Laveran 75005. Deschis marţea, miercurea, sâmbăta, duminica. Intrare cu taxă.
Una din cele mai frumoase biserici din Franţa, ctitorie a Anei de Austria, soţia lui Ludovic XIII, drept mulţumire la naşterea fiului său. Impresionanta cupolă de plumb aurit este înaltă de 41 m şi are diametrul de 19 m. Cupola este decorată cu o imensă frescă, ale cărei peste 200 de personaje depăşesc de trei ori mărimea naturală, iar altarul este încadrat de şase coloane torsadate din marmură.

Copyright Editura RAO 2007
English to Romanian: DK Animal - Amphibians
Detailed field: Zoology
Source text - English
ANATOMY
Compared to other vertebrates, amphibians have a fairly simple body structure, well adapted for life in water and on land. Most adult amphibians have four limbs, with four digits on the front limbs and five on the back. Newts and salamanders have a relatively small head, a long, slender body, with short limbs of equal length, and a long tail. However, some salamanders have very small limbs with reduced numbers of digits, or lack rear limbs altogether. Most frogs and toads have a distinctive compact body shape, with a large head, short back, small front limbs, large, muscular back limbs, and no tail. Caecilians have a worm-like, limbless body, with a pointed head and a short tail. Apart from caecilians, which use smell, most amphibians hunt using sight and have large eyes that help them to locate prey at night. They also have an extremely wide mouth, which enables them to consume relatively large prey.
Although most amphibians breathe using lungs, they do not have a rib cage and a diaphragm to inflate them. Many amphibians can absorb oxygen into their blood through other organs and tissues, including gills, the skin, and the lining of the mouth. The relative importance of each route varies among different life stages and adult forms. Young amphibian larvae breathe using external gills, as do those salamanders that retain the larvae form into the adult stage. Most terrestrial frogs and toads, and some salamanders, have lungs, but also absorb a certain amount of oxygen through the skin and the mouth (see panel, facing page). One group of salamanders, the plethodontinds, have no lungs and rely entirely on the skin and mouth to take in oxygen. (p. 430-431)

Rhinoderma darwinii
Darwin’s frog
An inhabitant of mountain forest in the southern Andes, Darwin’s frog is famous for brooding its eggs in its vocal sacs – a form of parental care seen in few other amphibians. Brown or green above with a black underside, it is easily recognized by its small size and sharply pointed snout. Adults live in damp, shady valleys close to the flowing water, and are largely nocturnal, feeding on insects and other small animals. During the breeding season, the male attacks the female with a soft, bell-like call. Once the eggs have been laid, the male looks after them until they hatch. (p. 447)
Translation - Romanian
ANATOMIA
Comparativ cu alte vertebrate, amfibienii au o structură a corpului simplă, bine adaptată la viaţa în apă şi pe uscat. Majoritatea amfibienilor adulţi au patru membre, din care cele anterioare au patru degete, iar cele posterioare, cinci. Tritonii şi salamandrele au capul relativ mic, corpul lung şi subţire, cu membre scurte, egale ca lungime, şi o coadă lungă. Totuşi, unele salamandre au membrele foarte mici, cu un număr redus de degete, sau nu au deloc membre posterioare. Majoritatea broaştelor şi broaştelor râioase au un corp compact, de formă caracteristică: spate scurt, cap mare, membre anterioare mici, membre posterioare bine dezvoltate şi musculoase, fără coadă. Corpul apodelor este asemănător unui vierme; nu are membre, capul este ascuţit, iar coada scurtă. Cu excepţia apodelor, care se folosesc de miros, majoritatea amfibienilor vânează cu ajutorul văzului şi au ochi mari, cu ajutorul cărora localizează prada noaptea. De asemenea, gura este extrem de largă, ceea ce le permite să înghită o pradă destul de mare.
Deşi cei mai mulţi amfibieni adulţi respiră cu ajutorul plămânilor, nu au cuşcă toracică şi nici diafragmă care să umfle plămânii. Mulţi amfibieni pot să absoarbă oxigenul în sânge prin intermediul altor organe şi ţesuturi, printre care branhiile, pielea şi mucoasa bucală. Importanţa acestor modalităţi variază în funcţie de etapele de vârstă şi de forma adultă. Larvele respiră prin branhii externe; la fel şi acele salamandre care perpetuează forma larvară în stadiul adult. Majoritatea broaştelor şi broaştelor râioase de uscat, precum şi unele salamandre, au plămâni, dar absorb o anumită cantitate de oxigen şi prin piele şi gură (vezi caseta din pagina anterioară). Un grup de salamandre, plethodontidele, nu au plămâni şi îşi procură oxigenul numai prin intermediul pielii şi gurii.

Rhinoderma darwinii
Broasca lui Darwin

Trăitoare în pădurea tropicală din Anzii sudici, broasca lui Darwin este faimoasă pentru că îşi cloceşte ouăle în sacii rezonatori, un comportament parental întâlnit la puţini alţi amfibieni. Maro sau verde pe partea dorsală şi neagră pe partea ventrală, broasca poate fi uşor recunoscută după dimensiunea redusă şi după botul ascuţit. Adulţii trăiesc în văi umede şi umbroase, lângă ape curgătoare, şi sunt preponderent nocturni, hrănindu-se cu insecte şi alte animale mici. În sezonul de împerechere, masculul atrage femela cu un sunet ca o bătaie de clopot. Odată depuse ouăle, masculul le îngrijeşte până la ecloziune.
English to Romanian: DK Animal - Fish
Detailed field: Zoology
Source text - English
MARINE AND FISHWATER FISH
Fish need mechanisms to keep the concentration of water and salts in the body in a stable state. Those fish that move between salt and fresh water, including salmon, lampreys, and sharks and rays, have the same concentration of water and salts in their body as the water around them. However, most fish have a different internal salt balance to the surrounding water. This difference presents a potential problem, because osmosis, which occurs across tissues such as those in the mouth and gill chambers, could result in a harmful, possibly fatal, change in their internal chemistry.
In marine fish, the concentration of salts is lower inside the body than it is in the sea water, so the fish face a tendency to lose water, raising their internal salt concentration. To counteract this, most marine fish drink large quantities of sea water and excrete most of the salt but only a little of the water. Some bony fish have cells called chloride cells in their gills that remove salt from the body. By contrast, freshwater fish are at risk of losing salt to the environment. They drink only a small amount and obtain extra salt from their food. They also have cells in their mouth and gills that move salts against the normal direction of diffusion. Those fish that have a salt balance the same as the water around them do not need to drink at all. (p. 462)

Xiphias gladius
Swordfish
A popular food and game fish, this fast-swimming predator gets its name from its long, sword-like snout. Unlike the blue marlin (see p. 519), it certainly uses its snout as a weapon, stunning or impaling smaller fish and squid. It then slashes the crippled victim into pieces or swallows it whole. The swordfish occasionally attacks small boats – including those with copper-sheathed hulls – with devastating results. Its chief predators are the mako and blue shark, several species of tuna and marlin, and sometimes sea lampreys. Swordfish spawn in tropical waters throughout the year, peaking between April and September, depending on the area. (p. 518)
Translation - Romanian
PEŞTI OCEANICI ŞI DE APĂ DULCE
Peştii au nevoie de mecanisme de menţinere a echilibrului apei şi sărurilor din corp. Peştii care trec din apa sărată în apa dulce, printre care somonul, petromizonii, rechinii şi pisicile de mare, au aceeaşi concentraţie de apă şi săruri ca şi apa în care se află, însă majoritatea peştilor au un echilibru salin intern diferit de al apei din jur. Diferenţa reprezintă o potenţială problemă, deoarece osmoza care se produce în ţesuturile din gură şi camerele branhiale ar putea duce la modificări nocive, chiar fatale, ale echilibrului chimic intern.
Corpul peştilor oceanici are o concentraţie de săruri mai mică decât a apei de mare, astfel că peştii au o tendinţă de deshidratare, ceea ce duce la o concentraţie crescută a sărurilor din organism. Pentru a contracara această tendinţă, peştii oceanici beau multă apă şi elimină sarea, reţinând doar apa. Branhiile unor peşti osoşi conţin celule haloexcretoare, care elimină excesul de sare din corp. Prin contrast, peştii de apă dulce riscă demineralizarea. Beau puţină apă şi îşi procură surplusul de săruri din hrană. Gura şi branhiile sunt dotate cu celule care inversează direcţia normală de difuzie a sărurilor. Peştii cu acelaşi echilibru salin ca al apei din jur nu au nevoie să bea apă deloc.

Xiphias gladius
Peştele-spadă
Un peşte popular, atât de consum cât şi în pescuitul sportiv, acest răpitor rapid îşi datorează numele rostrului lung, asemănător cu o sabie. Spre deosebire de marlinul albastru (vezi p. 519), îşi foloseşte rostrul drept armă, pentru a ameţi şi a străpunge peşti mai mici şi sepii. Victima mutilată este apoi tăiată în bucăţi sau înghiţită întreagă. Uneori peştele-spadă atacă ambarcaţiuni mici, chiar şi pe cele cu copastia îmbrăcată în aramă, iar rezultatele sunt devastatoare. Este vânat de mako şi de rechinul albastru, de câteva specii de ton şi marlin, şi uneori de petromizonii oceanici. Se reproduce în apele tropicale, pe toată durata anului, mai ales din aprilie până în septembrie, în funcţie de zonă.
Romanian to English: Act constitutiv SRL / Articles of Organization (LLC)
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Romanian
Articolul 10. Adunarea Generală a Asociaţilor

Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:

să urmărească în justiţie administratorii care au cauzat daune Societăţii şi să desemneze persoanele împuternicite să reprezinte Societatea în aceste litigii


să elaboreze şi să aprobe un regulament cu privare la atribuţiile, obligaţiile şi desfăşurarea activităţii administratorilor

să modifice Actul Constitutiv al Societăţii

să decidă cu privire la încheierea de convenţii de transfer al profitului, precum şi cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Societăţii

să decidă cu privire la reducerea capitalului social vărsat al Societăţii şi cu privire la modalitatea în care va avea loc această reducere

să decidă cu privire la achiziţionarea, deţinerea, subscrierea, exprimarea intenţiei de a achiziţiona părţi sociale în orice altă societate comercială

să adopte sau să modifice bugetul pentru anul financiar următor şi să ia măsuri modificatoare faţă de bugetul anterior adoptat

să numească auditorii Societăţii

să garanteze sau să îşi asume orice alte obligaţii în legătură cu garantarea unor obligaţii asumate de terţi, care exced sfera activităţii obişnuite desfăşurate de Societate

să adepte sau să modifice principiale generale privind regimul pensiilor acordate

să decidă cu privire la achiziţionarea, înstrăinarea sau grevarea oricărei proprietăţi imobiliare a Societăţii, teren sau construcţie, ca şi a oricărui alt drept real deţinut de Societate cu privire la terenuri sau construcţii

să încheie, să modifice sau să rezilieze orice contract de licenţă fie pasiv, fie activ, ca şi orice contract privind achiziţionarea sau înstrăinarea unor drepturi de proprietate intelectuală, secrete de producţie, secrete de afaceri, know-how sau drepturi similare


să încheie, să modifice sau să rezilieze contractele care necesită notificarea anterioară sau ulterioară a Oficiului Concurenţei din Germania, a Comisiei Europee sau a oricărei alte autorităţi de concurenţă locale

Adunarea Generală a Asociaţilor va lua orice alte măsuri şi va decide în orice tranzacţii care exced sfera activităţilor obişnuite derulate de Societate, cu excepţia cazului în care prezentul Act constitutiv prevede altfel.

Afară de cazul când legea ar interzice expres, Adunarea Generală a Asociaţilor poate delega oricare dintre drepturile şi puterile sale unui consiliu al asociaţilor, a cărui componenţă va fi stabilită de către Adunarea Generală a Asociaţilor. În cazul în care Adunarea Generală a Asociaţilor nu pune la dispoziţie directivele necesare, consiliul asociaţilor poate adopta propriile regulamente de ordine interioară.
Translation - English
Article 10. General Meeting of the Shareholders

The General Meeting of the Shareholders may perform the following:


Take legal action against any administrators who prejudice the Company and appoint a Company legal representative to act as litigator

Draft and approve Company bye-laws on the administrators’ roles, obligations and performance of duties

Amend the Articles of Incorporation

Decide on profit transfer agreements, as well as Company merger, division, winding-up and liquidation

Decide on the reduction of paid-up registered capital and the modality of achieving such reduction

Decide on the purchase, ownership, subscription, express intention to purchase or acquire shares in any other commercial company

Appoint the Company auditors

Adopt or modify the budget for the following financial year and amend the previously adopted budget

Guarantee or otherwise undertake to guarantee third party obligations which exceed the normal scope of Company business

Adopt or modify the general principles governing the pension scheme

Decide on the purchase, sale, or encumbrance of any real property owned by the Company, be it buildings or land, as well as any other real title held by the Company over land or buildings


Conclude, amend or terminate any licensing agreements, either dormant or active, as well as any deed concerning the purchase or sale of any intellectual property rights, manufacturing secrets, business secrets, know-how or similar rights.

Conclude, amend or terminate any contract that requires previous or eventual notification of the German Competition Office, of the European Commission or of any local competition authority.


The General Meeting of the Shareholders shall take any other measures and decide on any other matters outside the Company’s usual scope of business, unless provision to the contrary is made in these Articles of Incorporation.

Unless expressly prohibited by law, the General Meeting of the Shareholders may devolve any of its rights and powers onto a board of shareholders, membership of which shall be established by the General Meeting of the Shareholders. If the General Meeting of the Shareholders does not make any guidelines available, the board of shareholders may adopt its own bye-laws.

Translation education Other - University of Bucharest, University of Oxford, University of Edinburgh
Experience Years of experience: 19. Registered at ProZ.com: Jul 2003. Became a member: Apr 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Romanian to English (Romanian Ministry of Justice, verified)
English to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
English to Romanian (Romanian Ministry of Culture - Central Commission for Granting Translator Certificates, verified)
English to Romanian (Asociatia Traducatorilor din Romania, verified)


Memberships ATA, European Medical Writers' Association, ATR
Software Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Training sessions attended
Professional practices Ioana Costache endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
Translation and proofreading from/into Romanian/English. Areas of competence:

- medical and pharmaceutical (clinical trial documentation, EMA submissions, medical devices and applications, clinical metrology instruments)
- legal (contract law, company and commercial law)
- business (ethics, codes of conduct, HR)
- market research (qualitative reports, quantitative reports, name analysis and validation)
- other: linguistics, nonfiction, art, travel guides

Medical writing for clinical trials, English and Romanian (clinicians, patients, regulatory).


More about me:

- PgCert in Clinical Trials at the University of Edinburgh, College of Medicine and Veterinary Medicine, School of Molecular, Genetic and Population Health Sciences - 2015
- Exam-based translation certification by the Romanian Ministry of Culture: law (2001, English to Romanian), medicine and pharmacy (2015, Romanian to English, English to Romanian)
- Cambridge ILEC - International Legal English Certificate (merit) - 2009;
- M.St. (Oxon) General Linguistics and Comparative Philology - 2006, distinction
- MA in Applied Linguistics and ELT, BA in Philology (Major: English, Minor: Romanian), Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest 
Keywords: English, Romanian, translation, editing, business law, contract law, market research, pharma, pharmaceuticals, EMA submissions, PIL, SPC, SmPC, linguistics, engleza, romana, traducere, traduceri, engleza juridica, contracte, cercetare de piata, farma, farmaceutice, Agentia Europeana pentru Medicamente, Agenţia Europeană pentru Medicamente, European Medicines Agency, EMA, prospecte, lingvistica, filologie, roumain, anglais, traduction, localizare, localization, clinical trial, studiu clinic, studii clinice, linguistic validation, validare, quality assurance, HR policy, business ethics, code of conduct, compliance, compliance training, privacy policy, data protection, EULA, cookie policy, confidentiality policy, safety data sheet, SDS, MSDS, REACH, fisa date securitate, fişă cu date de securitate, consimtamant informat, consimţământ informat, QRD, rezumatul caracteristicilor produsului, prospect, medical writing, medical writer, EMWA, medical devices, dispozitive medicale, instructions for use, IFU, investigator's brochure, investigators brochure, CRA, CRO, scriere medicală, scriere medicala, medical writing, traducere studii clinice, traducere studiu clinic, traducător studii clinice, traducator studii clinice, traducător studiu clinic, traducator studiu clinic, protocol studiu clinic, trial protocol, protocol synopsis, patient literature, patient material, CRF, eCRF, clinical regulatory affairs, clinical regulatory, Investigational Medicinal Product Dossier, IMPD, simplified IMPD, clinical trial agreement, CTA, patient information sheet, farmacogenetică, farmacogenetica, farmacocinetică, farmacocinetica, cercetare medicală, cercetare medicala, studiu faza I, studiu faza 2, studiu faza 3, dispozitive medicale, medical devices, health applications