Member since Jun '06

Working languages:
English to Danish
Danish to English
German to Danish
Danish (monolingual)

Susanne Hemdorff
Good language workmanship

Denmark
Local time: 03:33 CET (GMT+1)

Native in: Danish Native in Danish
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading, Transcription
Expertise
Specializes in:
Accounting

Rates
English to Danish - Rates: 0.12 - 0.16 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
Danish to English - Rates: 0.12 - 0.16 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
German to Danish - Rates: 0.13 - 0.16 EUR per word / 50 - 50 EUR per hour
Danish - Rates: 50 - 50 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 34, Questions answered: 19, Questions asked: 58
Portfolio Sample translations submitted: 6
Danish to German: Rykkerskrivelse/Mahnung
Source text - Danish
Ovennævnte beløb skal være mit kontor i hænde senest 10 dage fra dato, da jeg i modsat fald nødsages til at indlede retsforfølgning mod Dem gennem det tyske retssystem.
Translation - German
Der obige Betrag muss meinem Büro spätestens 10 Tage ab heute in Händen sein. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, Sie gerichtlich durch das Rechtssystem in Deutschland zu verfolgen.
German to Danish: Test einer Fräse
Source text - German
Futterwert erhalten

Neben der Strukturschonung ist die aerobe Stabilität von Silagen ein wichtiges Qualitätskriterium. Die Silagen dürfen sich nicht erwärmen bis sie im Rindermaul verschwunden sind. Dabei Zählt nicht nur die Zeit von der Futterentnahme bis zur Aufnahme durch die Kuh. Entscheidend ist auch, wie lange eine praxisüblich verdichtete Silage im Bereich bis 60 cm hinter der Anschnittfläche verbleibt. In diesem Bereich lässt sich ein Gasaustausch nicht ausschließen. Konsequenz: Der Vorschub im Silo muss so gewählt sein, dass sich das Futter wenig erwärmt.
Translation - Danish
Bevarelse af foderværdien

Foruden en skånsom behandling af strukturen er ensilagers aerobe stabilitet et vigtigt kvalitetskrite-rium. Ensilagerne må ikke opvarmes, før de er forsvundet i kvægets mund. I den forbindelse tæller ikke kun den tid, der går, fra foderet udtages, til det optages af koen. Det er også af betydning, hvor længe en ensilage, der er komprimeret på sædvanlig måde i bedriften, forbliver i området indtil 60 cm bag ved indløbsfladen. Det kan ikke udelukkes, at der sker en gasudveksling i dette område. Konsekvens: Fremføringen i siloen skal vælges på en sådan måde, at foderet ikke opvarmes ret meget.
Danish to English: Halvårsrapport/Interim report
Source text - Danish
Forklaringen skal findes i ændrede principper for nedskrivninger. I halvårsregnskabet for 2007 figurerer der en post på 6,9 mio. kr. under renteindtægter på nedskrivninger. Hvis der i 2007 var anvendt de samme regnskabsprincipper som ved halvåret 2006, ville de 6,9 mio. kr. optræde under netto rente- og gebyrindtægter, der således ville udvise en stigning på 9,7 mio. kr. fra halvår 2006 til halvår 2007.
Translation - English
The explanation hereof is changed principles of impairment provisions. In the 2007 interim report, an item of DKK 6.9 million is booked under interest income from impairment provisions. Had the same accounting principles been applied for 2007 as for the first half of 2006, the DKK 6.9 million would have been included under net interest and fee income that would consequently show an increase of DKK 9.7 million in the first half of 2007 compared with 2006.
English to Danish: Speech in the European Parliament
Source text - English
Thus, reviewing the ECB’s monetary policy decisions in 2005 and early 2006, it is useful to split this period into two parts. In the first half of 2005, against the background of subdued inflation developments and with inflation expectations for the euro area solidly anchored at levels in line with price stability, the Governing Council concluded that it remained appropriate to keep interest rates at their historically low levels. At the same time, the Governing Council was constantly alert with regard to the materialisation of upside risks to price stability, as signalled by both the ECB’s economic and monetary analyses.

In the second half of 2005 and early 2006, the likelihood that average annual HICP inflation could remain above 2% over the medium term increased and a spill-over to inflation expectations had to be avoided. This scenario of elevated inflation rates remained subject to previously identified upside risks, notably further increases in oil prices and indirect taxes and, more particularly, potential second-round effects in wage and price-setting. It was also confirmed by the monetary analysis, given strong monetary growth, robust credit expansion and ample liquidity.
Translation - Danish
Når man således gennemgår ECB's valutapolitiske beslutninger i 2005 og begyndelsen af 2006, er det hensigtsmæssigt at opdele perioden i to dele. På baggrund af afdæmpede inflationsudviklinger og med inflationsforventninger for euroområdet solidt forankret på niveauer, der var forenelige med prisstabiliteten, besluttede Styrelsesrådet i første halvdel af 2005, at det stadig var hensigtsmæssigt at holde rentesatserne på deres historisk lave niveauer. Samtidig holdt Styrelsesrådet hele tiden et vågent øje med, om der skulle vise sig risici for prisstabiliteten i opadgående retning, som påpeget af både ECB's økonomiske og valutariske analyser.

I anden halvdel af 2005 og begyndelsen af 2006 steg sandsynligheden for, at den gennemsnitlige årlige HICP-inflation kunne forblive på over 2 % på mellemlang sigt, og en afsmitning på inflationsforventningerne måtte undgås. Dette perspektiv med forhøjede inflationsrater forblev underlagt tidligere identificerede risici i opadgående retning, navnlig yderligere stigninger i oliepriserne og indirekte skatter og, i særdeleshed, potentielle virkninger på løn- og prisdannelsen i anden omgang. Det blev også bekræftet af den valutariske analyse, på baggrund af stærk vækst i pengemængden, solide kreditudvidelser og rigelig likviditet.
English to Danish: Speech in the European Parliament
Source text - English
To establish a fairer division of responsibility we need to ensure that solidarity is truly rendered meaningful. So far, it has to be said that in EU policymaking ‘solidarity’ has always meant granting financial assistance. Now this is no longer sufficient. We need to go beyond that. A true meaning of solidarity must also mean something beyond throwing money at the problem; beyond merely writing a cheque. It must also mean sharing the burden, sharing the responsibility. It must also mean opening up our borders to share with border Member States the responsibility of dealing with asylum seekers and others who make it often perilously, but alas illegally, to EU territory. So in reviewing Dublin, I agree with the report that we need a fairer share of the burden.
Translation - Danish
For at fastlægge en mere rimelig ansvarsfordeling er vi nødt til at sikre, at solidaritet virkelig har en betydning. Indtil nu må man sige, at når det gælder de politiske beslutningsprocesser i EU, så har "solidaritet" altid betydet tildeling af økonomisk bistand. Nu rækker det ikke længere. Vi er nødt til at gå længere end dét. Solidaritetens sande betydning må også være noget andet end at kaste penge efter problemerne, noget andet end bare at skrive en check. Den må også være at dele byrden, dele ansvaret. Den må også være at åbne vores grænser for sammen med tilgrænsende medlemsstater at dele ansvaret for at tage sig af asylansøgere og andre, der når frem til EU's territorium, ofte under farlige omstændigheder, men desværre illegalt. Så med hensyn til en gennemgang af Dublin-forordningen er jeg enig i betænkningens ord om, at vi har behov for en mere rimelig del af byrden.
Danish to English: Brochure, Riisfort A/S, Denmark
Source text - Danish
Furniture Linoleum

Linoleum er et linoliebaseret naturprodukt med mange anvendelsesmuligheder. Det er et kvalitetsprodukt, der f.eks. giver inventar et designmæssigt løft. Materialet kan anvendes på vandrette, lodrette og buede overflader, hvilket giver mulighed for at skabe meget spændende løsninger. Linoleum kan bl.a. anvendes til inventar i kontorer, butikker og restauranter samt til møbler og børnemøbler, f.eks. som stolebeklædning.
Translation - English
Furniture Linoleum

Linoleum is a natural product based on linseed oil and has many applications. It is a high-class product that enhances the design quality of furniture and fittings. The material is applicable on horizontal, vertical and curved surfaces which enables the creation of very intriguing solutions. Linoleum is applicable, among other things, for office, shop and restaurant furniture and fittings, and for other furniture and children's furniture, for instance as covering of chairs.

Glossaries Sprog og Kontor
Translation education Bachelor's degree - Aarhus School of Business/University of Aarhus, Denmark
Experience Years of translation experience: 13. Registered at ProZ.com: May 2006. Became a member: Jun 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Danish (The Union of Communication and Language Professionals, Denmark)
Danish to English (The Union of Communication and Language Professionals, Denmark)
German to Danish (The Union of Communication and Language Professionals, Denmark)
Danish (Danske Sprogseminarer)


Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Sonifex D:Scribe, Powerpoint
Website http://www.sprog-og-kontor.dk
Training sessions attended Trainings
Bio
My business, Sprog og Kontor [in English translation: Language and Office], ProZ, was established in January 2006.

I have worked for 4 years as a translator and secretary with an accounting business and for well over 2 years as a secretary with a group operating world-wide, translating e.g. accounts, reports and contracts into English from Danish and vice versa.

Total job experience comprises more than 20 years working with different businesses, including shipping and export.

I hold a BA degree in English legal and technical language and certificates in business language in English, German, French and Spanish, all from the Aarhus School of Business/University of Aarhus in Denmark.

English is my favourite working language. I also translate from German and I am able to handle less demanding translations into and from French and from Spanish.
Keywords: Accounting terminology, translation, proofreading, language audit, generalist, business language, English, German, French, Danish, Korrekturlesen, Übersetzen


Profile last updated
Mar 19More translators and interpreters: English to Danish - Danish to English - German to Danish   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search