Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 18 '19 eng>ron lobe pump pompă cu piston (rotativ) pro closed ok
- May 22 '11 eng>ron Physical agents ( noise) directive vezi mai jos pro just_closed no
4 Dec 17 '10 eng>ron bone lining cell Celulă bordantă pro closed ok
- Nov 28 '10 eng>ron workspindle arbore de lucru pro just_closed no
- Nov 28 '10 eng>ron rotary encoder traductor rotativ pro just_closed no
3 Aug 20 '10 eng>ron Z-score maps Graficul de distribuţie a scorului Z pro closed ok
4 Jun 18 '10 eng>ron Right ventricular stroke work (RVSW) Lucrul mecanic al ventriculului drept pro closed ok
- May 15 '10 eng>ron semantic shift deviere semantică pro closed ok
4 Apr 26 '10 eng>ron analogue bus magistrală analogică pro closed ok
- Apr 26 '10 eng>ron diode-pumped Nd:glass oscillator laser cu mediu pompat cu diodă Nd: oscilator: sticlă pro just_closed no
4 Apr 22 '10 eng>ron Pin bones (in or out) osicule intramusculare pro closed ok
4 Apr 20 '10 eng>ron phenyleneimino fenilen imino pro closed ok
4 Mar 24 '10 eng>ron bioavailable lycopene licopen biodisponibil pro closed ok
- Mar 9 '10 eng>ron lead zirconate titanate titanat-zirconat de plumb (titanat de plumb si zirconiu) pro closed ok
- Mar 8 '10 eng>ron "growth spurt" puseu de creştere pro closed ok
4 Feb 28 '10 eng>ron LogPow 6,1 coeficientul de partiţie octanol/apă pro closed no
4 Feb 28 '10 eng>ron TDLo Oral Rat 180 mg/kg doza toxică minimă, ingerare, şobolani, 180 mg/kg pro closed no
4 Feb 27 '10 eng>ron Mortality Acute LC50 0,00062 mg/L Fish concentraţia letală pentru 50% din populaţia expusă (peşti) pro closed no
4 Feb 27 '10 eng>ron LD50 Oral Rat 383 mg/kg Doza letală 50%, administrare orală şobolani pro closed no
4 Feb 26 '10 eng>ron blue sedge Carex flacca, carex glauca (rogoz) pro closed ok
4 Feb 26 '10 eng>ron galingale Cyperus longus (căprişor) pro closed ok
4 Feb 15 '10 eng>ron sodium formaldehyde sulfoxylate Formaldehid-sulfoxilat de sodiu pro closed ok
4 Jan 27 '10 eng>ron DVT/PE Tromboză venoasă profundă pro closed ok
- Jan 7 '10 eng>ron override payments plăţi indirecte pro just_closed no
- Dec 10 '09 eng>ron squeezing salts Săruri delicvescente pro closed ok
4 Nov 26 '09 eng>ron approach proximitate (apropiere) pro closed ok
4 Nov 14 '09 eng>ron Neck Punch poanson de decupat pro closed ok
- Nov 14 '09 eng>ron mould clamping unit Unitatea de închidere matriţă pro closed ok
4 Nov 6 '09 eng>ron isopropyl alcohol 70% alcool izopropilic pro closed ok
4 Oct 4 '09 eng>ron Endorsing of shares andosarea certificatului de acţionar pro closed ok
4 Sep 9 '09 eng>ron passing piston rod Tijă bilaterală (a pistonului) pro closed ok
4 Aug 26 '09 eng>ron creepage distance Linia de fugă pro closed ok
4 Aug 26 '09 eng>ron packing string Şnur de etanşare pro closed ok
4 Aug 10 '09 eng>ron gravity corer carotieră gravitaţională pro closed ok
4 Jul 29 '09 eng>ron cable sleeving împletitură pentru cabluri pro closed ok
4 Jul 24 '09 eng>ron bottom eye ochi inferior pro closed ok
4 Jul 23 '09 eng>ron mass flow sensor senzor de debit masic pro closed ok
- Jul 21 '09 eng>ron frequency controlled cu turaţia reglabilă pro closed ok
- Jul 18 '09 eng>ron tarsands nisipuri asfaltice pro closed ok
4 Jun 26 '09 eng>ron corner and stop beads cornieră, profil de colţ pro closed ok
4 Jun 14 '09 eng>ron design freeze Versiunea finalizată a proiectului pro closed ok
4 Apr 5 '09 eng>ron hard point punct dur pro closed ok
4 Apr 5 '09 eng>ron bolting torque cuplul de strângere pro closed ok
4 Mar 11 '09 eng>ron poker spine coloană de bambus pro closed ok
4 Mar 12 '09 eng>ron voltage-gated electrosensibil pro closed ok
- Mar 10 '09 eng>ron bitumen filler mastic mastic bituminos pentru consolidarea pavajelor pro closed ok
4 Jan 27 '09 eng>ron inclusivity politica incluzivă pro closed ok
- Jan 23 '09 eng>ron to derive x with respect to y a deriva pe x în raport cu y pro closed ok
4 Jan 21 '09 eng>ron flakelina Flakeline - căptuşeală ranforsată cu fulgi de sticlă pro closed ok
4 Jan 7 '09 eng>ron sowability capacitatea de însămânţare pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last