Rafal Piasta
Translation and interpretation services

Skarzysko-Kamienna, Swietokrzyskie, Poland
Local time: 19:51 CET (GMT+1)

Native in: Polish (Variant: Standard-Poland) Native in Polish
  • Send message through ProZ.com MSN IM Google IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
19 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
Translator likelihood
of working again (LWA)

Total: 1 entries
Rafal Piasta is an employee of:
What Rafal Piasta is working on
info
Feb 26, 2019 (posted via ProZ.com):  EN-PL - consecutive interpreting service in subject of software for calculating parameters of high energy materials - explosive materials ...more, + 3 other entries »
Total word count: 120000

Rafal Piasta with PCS Progres Miroslaw Chojnacki

Mission Statement: Our mission is to provide professional translation and interpreting services of a high level of quality, at reasonable prices, according to customer-specific and internationally recognizable standards

Industries / markets / subject areas

Business products, Information technology, Law/Legal, Management, Paper/paper mills, Advertising (marketing), Aerospace, Architecture, Art/literary, Chemical, Compliance, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Safety, Security, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.

Job / document types

Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Web sites.

Services/Products Offered

Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting.

Languages offered/supported

All languages are offered and supported.
Translation and interpretation services
100+ languages supported
Moniuszki 18 m13 Poland
Skarzysko-Kamienna, Swietokrzyskie
Poland
Rafal Piasta
Established in 2007
Less than 3 employees
Thousands of words per day

Process / workflow description

Trading Procedure
START
1. Offer actions.
Offer actions comprise information exchange, pre-agreements and partners credibility checking/verification. Required records - E-mails, records related to partners credibility.
2. Offer acceptance.
At this stage we perform a contract review process with a Client. This stage ends with sending an information about an order confirmation (according to below point 3) or rejection. If the order is rejected the Client should be informed about main reasons of order rejection. On this stage all important conditions/requirements need to be agreed and confirmed in a written way. As a minimum the important conditions/requirements include; written definition of a task/job, date and time of delivery (deadline) and price. Required record - E-mail containing essential data identifying the Contractor and all important conditions/requirements.
3. Order confirmation.
Before starting the order realization process each order needs a confirmation exchange in a written way. It is a must.
4. Order realization process.
According to the conditions/requirements and agreements with quality assurance (QA)/ checking. Depending on mutual agreements the checking may be performed by self-sufficiently or independently by an approved expert which usually makes the service/product more expensive.
5. Delivery preparation.
At this stage all the products (files) related to the order and delivery are finally reviewed and tested taking into consideration all conditions/requirements and terms agreed in the order and further correspondence. In the archiving process they are stored and kept in electronic database (folders/ catalogues) for a minimum period of 1 year.
6. Delivery.
Here we take care about delivery confirmation receipt from our Clients. Confirmation received via E-mail is enough.
7. Actions after delivery.
At this stage we observe information from our Client, prepare and deliver an invoice, observe payment reception, ask our busy Clients to make the payment when they forget to do it on time, correspond with them and preserve stored documents and records.
STOP

Procedura Handlowa
START
1. Działania ofertowe.
Działania ofertowe obejmują wymianę informacji i ustalenie wstępnych deklaracji stron umowy, badanie wiarygodności partnerów itp. Wymagane zapisy - korespondencja elektroniczna E-mail, zapisy z działań ofertowych i badania wiarygodności partnerów.
2. Przyjmowanie zamówienia.
Jest to etap przeglądu umowy z Klientem. Etap ten kończy się wysłaniem klientowi informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z poniższym punktem 3) lub jego nieprzyjęciu. W przypadku nie przyjęcia zamówienia wymagane jest podanie uzasadnienia. Na tym etapie wszystkie istotne warunki muszą być uzgodnione i pisemnie potwierdzone. Do warunków istotnych zalicza się co najmniej: pisemnie zdefiniowanie zadania, terminu dostawy i uzgodnionej ceny. Wymagany zapis - przynajmniej zapis elektroniczny E-mail z danymi zamawiającego i uzgodnionymi, istotnymi warunkami zamówienia.
3. Potwierdzanie zamówienia.
Każde zamówienie przed uruchomieniem procesu jego realizacji wymaga przesłania pisemnego potwierdzenia do zamawiającego (Klienta).
4. Realizacja zamówienia.
Według wymagań i uzgodnień z zapewnieniem kontroli jakości. W zależności od zamówienia i wzajemnych, potwierdzonych uzgodnień kontrola jakości może być realizowana samodzielnie lub przez innego, kwalifikowanego specjalistę, co na ogół zwiększa cenę usługi.
5. Przygotowanie dostawy.
Etap przygotowania dostawy ostateczny przegląd produktu/usługi przed wysyłką na zgodność z zamówieniem i uzgodnionymi wymaganiami, archiwizację utworzonych dokumentów i zapisów w bazie elektronicznej - czyli we właściwych do tego celu folderach. Produkty realizacji zamówienia (w tym pliki elektroniczne) i zapisy archiwizowane są przez okres minimum 1 roku od daty realizacji dostawy.
6. Dostawa.
W ramach dostawy sprawdzane jest czy Klient otrzymał produkty dostawy. Wystarczający dowód stanowi potwierdzenie drogą E-mail.
7. Działania po dostawie.
Etap ten obejmuje śledzenie informacji zwrotnych od Klienta, wystawienie i przekazanie Klientowi faktury, potwierdzanie płatności, ewentualne działania przypominające lub windykacyjne, utrzymywanie kontaktu z Klientem, ochronę zapisów i dokumentów.
STOP

Quality process

Quality Assurance Process
START
1. Starting the work/job/task.
When we start and perform the order realization process (work/job/task) we need to know that the order is still valid. That is one of the reasons why we usually work online. The second one is that during the work we use worldwide internet resources such as GOOGLE, DICTIONARIES, GLOSSARIES, FORUMS etc.
2. Finishing the work/job/task.
When the work is finished we perform a first checking. We review actual product of our work, run spell checking, name and save files in the right folders/catalogues.
3. Final checking.
Before each delivery we must be sure that our product meets agreed requirements.
We perform final test/checking of the files and prepare a delivery.
4. We always react to changes which can arise during the realization process.
5. We always look forward to receiving a valuable opinion from our Clients or experts evaluating our final products and services because in such way they give us a desired possibility to evaluate their satisfaction and/or enable taking corrective actions - taking a part in improving our services and products and giving us a chance to be as good as possible.
STOP

Proces Zapewnienia Jakości
START
1. Rozpoczęcie pracy/zadania.
Rozpoczynając proces realizacji zamówienia/pracy/zadania musimy być pewni, że zamówienie jest wciąż aktualne. Jest to jeden z powodów prowadzenia pracy w trybie online. Drugim powodem jest to, że w czasie pracy korzystamy z obszernych zasobów światowego internetu takich jak GOOGLE, SŁOWNIKI, GLOSARIUSZE, FORA DYSKUSYJNE itd.
2. Kończenie pracy/zadania.
Po zakończeniu pracy/zadania samodzielnie przeprowadzamy kontrolę jakości wytworzonego produktu/usługi (plików). Dokonujemy przeglądu aktualnego produktu/usługi, przeprowadzamy kontrolę jakości tłumaczenia za pomocą programowych narzędzi do sprawdzania poprawności tekstu (gramatyka, interpunkcja - pisownia), nazywamy pliki i zapisujemy je we właściwych folderach/katalogach.
3. Końcowa kontrola jakości - przed dostawą.
Przed każdą dostawą usługi do Klienta musimy być pewni, że tłumaczenie spełnia wszystkie wymagania uzgodnione w umowie (zleceniu/zamówieniu).
Przeprowadzamy zatem końcową kontrolę jakości/sprawdzenie plików i przygotowujemy dostawę.
4. Zawsze reagujemy na zmiany, które mogą wyniknąć w trakcie procesu realizacji usługi.
5. Zawsze oczekujemy na otrzymanie wartościowej dla nas opinii klientów i ekspertów oceniających nasze produkty finalne (tłumaczenia itp.) oraz sposób świadczenia usługi (komunikację/procedury/organizację/działania itp.). Dzięki takim opiniom dowiadujemy się o poziomie satysfakcji naszych klientów, co w razie potrzeby umożliwia nam podejmowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych dając nam jeszcze lepszą możliwość świadczenia usług tak dobrych jak to możliwe.
STOP

Capacity

2000 words per day (1 translator)
2000 wyrazów dziennie (1 tłumacz)
Up to 10 000 words per day (up to 5 translators)
Do 10 000 wyrazów (do 5 tłumaczy)

Standards registry

Standards / certifications

  • EN 15038
  • ISO 9001

Associations

Quoting

Prices are on a reasonable level and as stable as possible.

Payment terms are flexible (to be agreed individually).
Online quoting is available at:

Currencies accepted

Euro (EUR), Polish zlotys (PLN), Pounds sterling (GBP), U. S. dollars (USD)

Supported file types

bmp, cdr, doc, docx, dotx, dwg, dxf, exe, gif, htm, idt, ini, jpeg, mif, mp3, odt, pdf, php, po, ppt, pptx, psd, rtf, swf, tiff, tmx, ttx, txt, wav, xliff, xls, xlsx, xml, xml, zip

Client List

http://www.transperfect.com/ - Computers: Systems, Networks - "You have been one of the linguists that have been working for these clients more often and they are really happy with the results so I would love to have you in the team for all the projects into Polish requested for these clients. Maria Ruiz - Project Manager"
www.cpsl.com, Spain - Computers: Hardware
http://www.delingua.eu - Automation & Robotics
http://www.glossa.de - Telecom(munications) - "Dear Rafal, Thanks a lot for working although you are not in the office. Anne"
www.apolonica.pl, Poland - Medical: Health Care
www.peak-translations.co.uk - Engineering (general)
http://www.user10408.globtra.com/div, Queentex, Poland - Mechanics / Mech Engineering
http://www.transitalia.info, Italy - Finance (general)
www.visioncomm.co.uk, Great Britain - Engineering (general)
Dr. Bénédict Übersetzungsdienst, Germany - Computers (general)
THALES NEDERLAND BV - Military / Defense - "My name is Johan Lijcops and I work for the company Thales Nederland B.V. I was teaching ICT maintenance in the Polish Navy during 4 weeks of March 2013. Within that time Rafal Piasta was my interpreter of English and Polish. Mr. Piasta is very competent both in language translation and in technical understanding. This combination was very usefull in technical training. Also Mr. Piasta was very successfully involved in translating our technical manuals from English into Polish. If needed, you can contact me at the office. I'm willing to answer any questions. Johan Lycops Industrial & Logistic Services Thales Nederland B.V. http://www.thalesgroup.com/NLHome/ I state that Rafal Piasta as an interpreter was very good during the 3 weeks of lessons at the Polish Navy in November 2012 (STING-EO Mk1 Organisational Level Maintenance). He managed to translate and interpret my lessons from English to Polish in such a way that all lessons went smoothly. The students did not have any problems during theoretical and practical lessons. All questions and remarks of the students were handled by me easily thanks to his support. The environment of the lessons in the classroom, outside on the top of a Navy vessel, in the wind and cold weather and in small noisy equipment rooms were not always optimal, but he managed to interpret me effectively. If anybody wants to contact me with regards to Rafal's job, I am willing to answer any questions. H.H. Mulder, Naval Instructor & Counselor Thales Nederland B.V. http://www.thalesgroup.com/NLHome/"
http://www.transperfect.com/ - Mechanics / Mech Engineering - "Thanks a lot for your fine job again, Rafal! I appreciated the time you took to send me this email and your attitude... thorough checking! Thanks! Ana Francia - Project Manager"
SAJAN, USA - Finance (general)
http://www.interfaxtranslations.it/ - Engineering: Industrial
www.tektrans.com - Education / Pedagogy
http://www.eset.cz, Czech Republic - Automotive / Cars & Trucks
www.accent.pl, Poland - Engineering: Industrial
http://www.euro-lingo.com, Poland, Cyprus - Computers: Hardware
http://www.rrdonnelley.eu.com, Poland - Mechanics / Mech Engineering - "A very big print shop. I spent there many days interpreting trainings on producton lines and in Gramany (http://www.kolbus.de/) too."
http://www.vertere.net/, Italy - Mechanics / Mech Engineering
TextPartner s.c.- printing industry, Poland - Printing & Publishing
TRANSPERFECT, USA - Law: Contract(s)

Languages which this company does business in

Polish, English

Keywords

Polish, English, German, etc.; technica content, consumer electronics, smartphones, machinery, technology, mechanics, industrial automation, power engineering, electricity, general law, contracts, international commercial law, finance, printing, bookbinding, engineering, servicing documentation, quality management, integrated management systems, manuals, procedures, instructions, reports, AutoCAD drawings, professional translation services, interpreter, translation service, contract, tender, contracts, tenders, translator, interpreter, maszyny, urządzenia, przemysł, drukarski, introligatorski, kontrakt, przetarg, instrukcja, obsługi, dokumentacja, serwisowa, inżynieria, materiały, procedury, systemy zarządzania, management systems, quality management, tłumaczenia konsekutywne, tłumacz techniczny, patenty, patents, wymagania, jakość, zarządzanie, marketing, mechanika, elektronika, elektrotechnika, inne, other, profit, group, "profit-group", mobile phones, mobile devices, mobile technology, mobile communications, telecommunication, pc, computers, computer networks, corporate, corporate communication, software localization, software localisation, user guide, user manual, instruction manual, documentation, online help, web sites, web content, web site localisation, mfp, mfd, all-in-ones, printing, printers, brochures, presentations, hardware, marketing, pr, public relations, press releases, advertising, it, information technology, media, multimedia, internet, e-commerce, mobile content, mobile services, digital imaging, digital photography, mobile photography, mobile imaging, Microsoft, Nokia, Microsoft style, Microsoft guidelines, telefony komórkowe, urządzenia przenośne, urządzenia mobilne, technologia mobilna, komunikacja bezprzewodowa, łączność bezprzewodowa, telefonia komórkowa, telekomunikacja, komputery, sieci komputerowe, lokalizacja oprogramowania, tłumaczenia, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, dokumentacja, pomoc online, witryny internetowe, strony internetowe, lokalizacja stron internetowych, tłumaczenie stron internetowych, urządzenia wielofunkcyjne, druk, drukarki, broszury, prezentacje, ulotki, sprzęt, public relations, informacje prasowe, prasówki, informatyka, handel elektroniczny, e-handel, usługi, materiały, fotografia, human resources, systems, software, CAT, SDL TRADOS Studio,All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search