Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Today deu>ces absatteln oddělit nákladní vozidlo a návěs pro open no
- Jan 13 eng>ces cartridge bearing adapter adaptér patronového (uzavřeného) ložiska pro open no
- Jan 13 deu>ces Kopfauflage opěrná plocha hlavy pro open no
- Jan 11 eng>slk CERTIFICATION OF VITAL RECORD listina o rodinném stavu, vystavená matričním úřadem easy open no
- Jan 8 deu>ces Abschwenken von Rohrmuffen pootočení hrdla trubky pro open no
- Jan 8 deu>ces eingespült naplavený pro open no
- Jan 6 deu>ces Panzerplattenbatterie pancéřovaná baterie pro open no
- Jan 2 ces>eng zarážka pro slepeckou hůl stop for the white cane pro open no
- Jan 3 deu>ces Abscherung (am hinteren Glenoidrand) odstřižení/smykové odtržení (na zadním okraji glenoidu) pro open no
- Jan 3 deu>ces Gleitkanal kluzný kanál pro open no
- Jan 3 deu>ces protonengewichtete Sequenz protonovou hustotou váhovaná sekvence pro open no
- Jan 1 slk>eng priestupkové konanie misdemeanor proceedings pro open no
- Jan 1 slk>eng škodová udalosť loss-incurring event pro closed no
- Jan 2 deu>ces T2-Wichtung váhování T2 pro open no
4 Dec 22 '20 deu>ces Achsanstellung nastavení osy pro closed ok
- Dec 21 '20 deu>ces Rastmoment synchronní moment pro closed ok
- Dec 20 '20 deu>ces Hochdruckreduzierstation vysokotlaká redukční stanice pro open no
- Dec 21 '20 deu>ces Verwertungsobjekte realizační objekty pro closed ok
- Dec 19 '20 deu>ces Abbaudose dávka, o kterou bude třeba aktivitu snížit pro open no
- Dec 19 '20 deu>ces aktivitätsbeaufschlagt vystavený působení aktivity pro open no
- Dec 19 '20 deu>ces Volumenregelsystem systém doplňování pro open no
4 Dec 19 '20 deu>ces Hauptschalterfernantrieb dálkový ovladač hlavního vypínače pro closed ok
- Dec 19 '20 deu>ces Hauptkühlmittelleitung hlavní potrubí chladiva pro open no
- Dec 18 '20 ces>eng příložné pažení (horizontal) sheeting pro open no
- Dec 18 '20 deu>ces strömungsdynamisch dynamické (...) proudění pro open no
- Dec 18 '20 deu>ces Hard-SPS pevně zadrátovaný PLC pro closed ok
2 Dec 17 '20 ces>eng odkalovací šachta sludge sump pro closed no
- Dec 12 '20 eng>ces tapping power odbočkový výkon pro closed ok
4 Dec 11 '20 ces>eng výsypka dumping hopper pro closed no
4 Dec 9 '20 deu>ces Bohrungsfeld pole napětí pro closed ok
- Dec 8 '20 eng>ces high street sales výprodeje na hlavní ulici easy closed ok
- Dec 9 '20 deu>ces Entspannzylinder odlehčovací válec pro closed ok
4 Dec 9 '20 deu>ces zurücklassen popustit pro closed ok
4 Dec 9 '20 deu>ces Abstützschale podpůrná skořepina pro closed ok
4 Dec 9 '20 deu>ces Widerlagerträger nosník opěry pro closed ok
- Dec 9 '20 deu>ces Spannstähle předpjaté výztuže pro closed ok
4 Dec 9 '20 deu>ces Umspannen opětovné upnutí pro closed ok
- Dec 6 '20 slk>eng pod clonou HCN with screening by HCN... pro closed ok
- Nov 30 '20 eng>ces shielded catheter stíněný katétr pro closed ok
4 Nov 28 '20 deu>ces Luftblasventil ventil foukání vzduchu pro closed no
4 Nov 26 '20 deu>ces federgelüftet pružinou uvolňované pro closed ok
4 Nov 26 '20 deu>ces Einlauf-Rollenkreuz náběhový válečkový kříž pro closed no
- Nov 22 '20 deu>ces Drehkörper polotovar ozubeného kola pro open no
- Nov 22 '20 deu>ces ...muss straff sein, darf jedoch nicht unter Spannung stehen. ...musí být natažený, avšak nesmí být mechanicky pod napětím pro closed ok
- Nov 18 '20 deu>ces Spannschlüssel abziehen sejmout/svléci upínací/napínací klíč pro closed ok
- Nov 17 '20 eng>ces actionable genomic alterations změny genomu, se kterými se dá něco dělat pro closed no
4 Nov 17 '20 deu>ces geschultert omezen osazením/zarážkou pro closed ok
- Nov 16 '20 deu>ces gehochpasste Abstandswerte hodnoty vzdálenosti prošlé horní propustí pro open no
4 Nov 16 '20 eng>ces cleanshot prostříknutí pro closed no
4 Nov 15 '20 eng>ces Degree hours stupňohodiny pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last