Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 1 eng>ces powder epoxy silver / epoxide resins prášková epoxidová stříbrná (barva)/epoxidové pryskyřice pro closed no
4 Aug 1 eng>ces epoxy/polyester blend epoxidová/polyesterová směs pro closed no
4 Jul 19 eng>ces tallowate loját pro closed no
- Feb 25 deu>ces Übernahme von konditionierten Säureteeren přejímka upravených/upravovaných kyselých živic/asfaltů pro closed no
- Aug 18 '18 deu>ces Bakterienträger živná půda/živné médium pro baktérie pro closed ok
- Jun 10 '18 deu>ces Brechen der Emulsion zlomení emulze pro closed ok
- May 22 '18 eng>ces background doprovodné údaje pro closed no
- Apr 5 '18 eng>ces Ytterbium trifluoride glass sklo dotované fluoridem ytterbitým pro closed ok
4 Nov 28 '16 deu>ces Strömungsbrecher spoiler/přerušovač proudu/rušič vztlaku/usměrňovač proudění pro closed no
- Sep 30 '16 deu>ces laserstabil stabilní vůči laseru pro closed ok
4 Mar 29 '16 eng>ces decoke air dekarbonizační/oddehtovací vzduch pro closed ok
4 Mar 22 '16 deu>ces Melatonin-6-Sulfat sulfát 6-hydroxymelatoninu/6-sulfatoxymelatonin pro closed no
4 Oct 17 '15 deu>ces Führungschemikalie hlavní chemikálie pro closed ok
- Oct 11 '15 eng>ces Sodium diisopropyl naphthalene sulphonate diisopropylnaftalénsulfonát(síran) sodný pro closed no
4 Sep 10 '15 eng>ces liquid bulk tanks velkoobjemové nádrže na kapaliny/zkapalněné plyny pro closed ok
- Jul 13 '15 eng>ces trap záchytná jímka pro closed ok
- Jun 28 '15 eng>ces amine sweetener na aminech založené sladidlo pro closed ok
- Jun 21 '15 eng>ces 1 + 9 w/v hmotnostní koncentrace 1 až 9 % pro closed no
- Jun 20 '15 eng>ces by a factor of 2 logs o faktor 2 logaritmicky (tj. 100x) pro closed ok
- Jun 5 '15 eng>ces sprinkle treating part zařízení na úpravu sprchovací vody pro closed no
- Jun 5 '15 eng>ces ...does not meet for emergency ..se nesejde kvůli nouzové situaci pro closed no
4 May 4 '15 deu>ces AZONIASPIRONORTROPINESTERN estery azoniaspiro derivátů nortropinu pro closed no
- Apr 20 '15 eng>ces Blower collecting sběr výfuku pro closed ok
4 Jan 29 '15 deu>ces Reinraumschleuse hygienická smyčka pro closed ok
- Jan 10 '15 eng>ces cut point of 1 around 100 nm mezní bod 100% (zachycení částic ) okolo 100nm pro closed no
4 Dec 1 '14 deu>ces Schäftung zkosený styk/kontakt pro closed ok
4 Dec 1 '14 deu>ces spiegelbildlich zrcadlový pro closed no
- Dec 1 '14 deu>ces Atmosphärendruckplasmavorbehandlung předběžná (povrchová) úprava s pomocí atmosférického plazmatu pro closed no
- Oct 14 '14 ces>deu recepturové navažování rezepturgemäße Einwaage pro closed ok
- Jul 27 '14 deu>ces zur Flockung bringen přimět k vločkování/flokulaci pro closed ok
- Jul 2 '14 deu>ces Holzöl-Ricinenöl-Standöl směs dřeveného a ricinového oleje s přírodními oleji a pryskyřicemi pro closed ok
4 Jul 2 '14 deu>ces Ricinenöl-Naturharz-Verkochung svařenina/závar z ricinového oleje s přírodními pryskyřiceni pro closed ok
4 May 17 '14 eng>ces catechol variegatic acid kyselina katechol-variegatová pro closed ok
- Apr 9 '14 ces>eng PL PLENUM pro closed ok
- Mar 10 '14 deu>ces bevorzugter Ausschluss upřednostněné vyloučení pro closed ok
4 Mar 3 '14 deu>ces abgebundene (Tadelaktoberfläche) vytvrzený (povrch opatřený marockým štukem) pro closed ok
4 Mar 3 '14 deu>ces Harzgallen smolníky pro closed ok
- Feb 13 '14 deu>ces Aminosäure-Kupferchelat Hydrat hydrát měďnatého chelátu aminokyseliny pro closed ok
4 Feb 3 '14 deu>ces Polyalkylenglykolether Polyalkylenglykoléter pro closed no
4 Jan 22 '14 eng>ces S.T. typ lodi pro closed no
- Jan 22 '14 eng>ces high overbase s vysokým přebytkem kyselin pro closed no
- Jan 13 '14 eng>ces ... risks fail ... rizika selhávají pro closed no
- Jul 18 '13 deu>ces Stoffwerte materiálové hodnoty pro just_closed no
- May 24 '13 eng>ces hypo nitrate dusnan pro closed no
4 Feb 25 '13 deu>ces Lichtechtheit Aufhellung/Vollton Stálost vůči světlu zesvětlení/plný odstín pro closed ok
- Sep 22 '12 eng>ces converter tvrdidlo/urychlovač tvrzení pro closed no
- Sep 22 '12 eng>ces spray mist mlhová tříšť pro closed ok
4 May 16 '12 eng>ces Dow Penetration penetrace (do živičných směsí) měřená s pomocí Dowova přístroje pro closed ok
- Nov 30 '11 eng>ces chiral resolving agent chirální rozpouštědlo easy closed no
- Nov 4 '11 eng>ces Alloy massives zrníčka slitiny pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search