Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 3 '12 pol>eng nieprawidłowa budowa anatomiczna anatomical pathology pro closed no
- Nov 3 '12 pol>eng wykonanie odruchowe reflexive performance pro closed no
4 Nov 3 '12 pol>eng obraz depiction pro closed no
4 Oct 29 '12 pol>eng ścieżka inwestycyjna investment path pro closed ok
4 Oct 28 '12 pol>eng Zespół - Komitet ds. Wyboru Projektów Project Selection Committee - Unit pro closed no
- Oct 27 '12 pol>eng po jednym przedstawicielu one representative of pro closed ok
4 Oct 27 '12 pol>eng ze strony operatora on behalf of the operator pro closed no
4 Oct 25 '12 pol>eng zredundowany redundant pro closed ok
4 Oct 25 '12 pol>eng kaseta oddalona remote panel pro closed ok
- Oct 23 '12 pol>eng nauka podań learning (basketball) passing skills pro closed no
4 Oct 23 '12 pol>eng nauka chwytów grip training pro closed ok
4 Oct 22 '12 pol>eng wstawka wtyczki plug insert pro closed ok
4 Oct 22 '12 pol>eng zabezpieczyć grożącą nawiązkę secure possible punitive damages pro closed no
- Oct 22 '12 pol>eng wielokanałowy polarymetr widma multichannel spectrum polarimeter pro closed no
- Oct 19 '12 pol>eng makieta przekroju cross-section sample pro open no
4 Oct 20 '12 pol>eng mapowanie pralasów mapping of old-growth forests pro closed no
- Oct 18 '12 pol>eng kolumna medyczna PODWIESZANA suspended distribution column pro just_closed no
- Oct 17 '12 pol>eng POd rygorem czasowego pozbawienia licencji under penalty of temporary suspension of a licence pro closed ok
4 Oct 16 '12 pol>eng II poniżej 45 (we wszystkich kategoriach) IQ below 45 (in all categories) pro closed no
- Oct 16 '12 pol>eng linia życiowa life course pro closed no
- Oct 16 '12 pol>eng zaburzona praksja dynamiczna disturbed dynamic praxis pro closed ok
- Oct 16 '12 pol>eng wysławianie norm wording of rules of law pro closed ok
- Oct 15 '12 pol>eng zanik ciągu kominowego loss of chimney draft pro open no
- Oct 15 '12 pol>eng Pole ustawień formation area pro closed ok
4 Oct 15 '12 pol>eng odapelatywny derived from appellatives pro closed no
4 Oct 14 '12 pol>eng przedział roboczy working range pro closed no
- Oct 14 '12 pol>eng wartości mi bliskie values, which are intrinsic to me pro closed ok
- Oct 14 '12 pol>eng mikrolśnienie i mikrofascynacja Microrevelation and microfascination pro open no
4 Oct 13 '12 pol>eng mertytoryczna i techniczna obsługa wydarzeń design of scenarios and technical management of events pro closed ok
- Oct 13 '12 pol>eng wyjaśniać rozbieżności (z kimś) reconcile differences pro closed ok
4 Oct 10 '12 pol>eng automatyzacja systemów wytwarzania automation of manufacturing systems pro closed no
- Oct 8 '12 pol>eng posiadający doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych experienced within a legal office environment pro closed no
4 Oct 7 '12 pol>eng korekta ceny proporcjonalnie do udziału elementów ze strefy euro to adjust the price proportionally to the share of components originating from the Eurozone pro closed ok
4 Oct 6 '12 pol>eng § 5 ust. 1 pkt 1 lit a Section 5(1)(1)(a) pro closed no
4 Oct 6 '12 pol>eng ulga na złe długi bad debt relief pro closed no
4 Oct 5 '12 pol>eng nagwintowane gniazdo baterii threaded faucet socket pro closed ok
1 Oct 5 '12 pol>eng konik (mimośród) eccentric pro closed ok
4 Oct 5 '12 pol>eng deszczownia rainforest (shower) head pro closed ok
4 Oct 5 '12 pol>eng okolice elokwentne mózgu eloquent brain areas pro closed ok
4 Oct 5 '12 pol>eng pomieszczenie łączności communications room pro closed no
- Oct 5 '12 pol>eng obrót morski marine traffic pro closed ok
4 Oct 5 '12 pol>eng odwoływać się do sił zbrojnych to resort to armed forces pro closed no
4 Oct 5 '12 pol>eng Zaawansowanie finansowe financial progress pro closed ok
- Oct 4 '12 pol>eng onuca portyanka pro closed no
- Oct 3 '12 pol>eng piaskarz (wydobywający piasek z dna rzeki) sand digger/diver pro closed no
4 Oct 3 '12 pol>eng farba zmiennooptyczna optically variable ink pro closed ok
- Oct 2 '12 pol>eng 1 km wiązki dla przewodów fazowych 1km aerial bundled conductors pro closed ok
- Oct 2 '12 pol>eng fundament dla słupa pole foundation pro closed ok
- Oct 2 '12 pol>eng słup rurowy mocny heavy duty tubular pole pro closed ok
4 Oct 2 '12 pol>eng pozbawiony wolności detained pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last