Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 23 '12 pol>eng nauka podań learning (basketball) passing skills pro closed no
4 Oct 23 '12 pol>eng nauka chwytów grip training pro closed ok
- Oct 17 '12 pol>eng POd rygorem czasowego pozbawienia licencji under penalty of temporary suspension of a licence pro closed ok
- Oct 15 '12 pol>eng Pole ustawień formation area pro closed ok
4 Oct 15 '12 pol>eng odapelatywny derived from appellatives pro closed no
4 Oct 13 '12 pol>eng mertytoryczna i techniczna obsługa wydarzeń design of scenarios and technical management of events pro closed ok
- Oct 13 '12 pol>eng wyjaśniać rozbieżności (z kimś) reconcile differences pro closed ok
- Sep 30 '12 pol>eng moduł odkształcenia pierwotnego initial loading modulus pro open no
4 Sep 30 '12 pol>eng wytrzymałość gruntów na ścinanie shaer strength of soil pro closed no
- Sep 29 '12 pol>eng lotne węglowodory aromatyczne BTEX BTEX volatile aromatic hydrocarbons pro open no
- Sep 27 '12 pol>eng protokół z przyjęcia nieruchomości acceptance of premises memorandum pro closed ok
- Sep 27 '12 pol>eng Osoba fizyczna natural person pro open no
4 Sep 27 '12 pol>eng lentilki candy coated chocolate dragees pro closed ok
- Sep 23 '12 pol>eng operacje morskie marine operations pro closed ok
4 Sep 22 '12 pol>eng Czcigodny Księże Profesorze Honourable Reveren Professor pro closed no
- Sep 15 '12 pol>eng ciesząc się kolejnymi sukcesami enjoying a series of successess pro closed no
- Sep 11 '12 pol>eng wprowadzanie w błąd Misguiding pro closed no
4 Sep 3 '12 pol>eng zapożyczenia intra-language pro closed no
4 Aug 30 '12 pol>eng kartoteka inventory pro closed ok
4 Aug 27 '12 pol>eng proces szkoleniowy training process pro closed no
- Aug 26 '12 pol>eng Praca w charakterze worked as pro closed no
4 Aug 26 '12 pol>eng Taboret otwierany storage stool pro closed ok
- Aug 26 '12 pol>eng Drzwi oklejane coated doors pro just_closed no
- Aug 26 '12 pol>eng oferta zaangażowania offer of involvement pro open no
- Aug 25 '12 pol>eng wieszak rurkowy vs prętowy solid brass rod towel hanger v. hollow brass pipe towel hanger pro closed ok
- Aug 22 '12 pol>eng determinologizacja dejargonisation pro closed ok
- Aug 22 '12 pol>eng kartoteka towarowa inventory pro closed no
- Aug 21 '12 pol>eng tęgość obuwia shoe width pro closed ok
- Aug 19 '12 pol>eng niciak sewing chest pro open no
- Aug 16 '12 pol>eng blat (z ciasta) base pro closed ok
4 Aug 16 '12 pol>eng migdały - słupki slivered almonds pro closed ok
4 Aug 16 '12 pol>eng łep soil wax pro closed ok
- Aug 10 '12 pol>eng finansowe zobowiązania stron wygasają financial commitments shall expire pro closed ok
4 Aug 22 '07 pol>eng Profil działalności firmy company profile pro closed ok
- Jul 20 '07 pol>eng nałaźliwość wantruding pro closed no
- Apr 26 '07 pol>eng zakład wylęgu drobiu poultry hatching facility pro closed ok
4 Apr 26 '07 pol>eng czaroit charoite pro closed no
4 Apr 26 '07 pol>eng restenoza w stencie in-stent restenosis pro closed no
- Apr 26 '07 pol>eng dusznica bolesna II wg. CCS angina pectoric CCS class II pro closed no
4 Apr 24 '07 pol>eng przychód z ryczałtu ewidencjonowanego income from (business) operations/activity subject to flat rate tax pro closed ok
4 Apr 24 '07 pol>eng Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu sectoral sustainable development of transportation pro closed no
- Apr 23 '07 pol>eng dopisek comment pro closed no
4 Apr 18 '07 pol>eng pizzero-kasjer pizzaperson- cashier pro closed no
- Apr 17 '07 pol>eng metoda dwupałkowa i czteropałkowa two-stick and four-stick method pro open no
4 Apr 17 '07 pol>eng Wyższe Studium Projektowania Tkaniny Drukowanej College of Printed Fabric Design College pro closed ok
- Apr 13 '07 pol>eng zdobywać muzyczne szlify earn one's musical stripes pro closed no
- Apr 13 '07 pol>eng jaki czas będzie najlepszy bez sensu:) pro closed no
4 Apr 10 '07 pol>eng metanomierz interferencyjny interference methanometer pro closed no
4 Apr 9 '07 pol>eng raport polowy field report pro closed no
- Apr 9 '07 pol>eng Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urzadzeń. finished metal products pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last