Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 3 '16 pol>eng haczyk/ptaszek przy ocenach zaliczenie pro open no
4 Jul 19 '14 pol>eng Kostka boczna podudzia lewego Left lateral malleolus pro closed ok
4 May 27 '14 pol>eng pastwisko vs. połonina vs. polana vs. hala pasture pro closed no
4 Mar 8 '14 pol>eng j.m. i w.h.s. jednostka mieszkalna i węzeł higieniczno-sanitarny pro closed no
- Feb 7 '14 pol>eng Maska ściągająco- wygładzająca astringent and soothing mask pro closed no
4 Jan 16 '14 pol>eng rośliny konopi inne niż włókniste cannabis plants other than fibrous pro closed no
- Dec 18 '13 pol>eng "gorejące wazony" "burning vases" pro closed no
4 Oct 13 '13 pol>eng sektor rybacki fishing industry (sector) pro closed no
4 May 14 '13 pol>eng wybryk chuligański hooliganism pro closed no
- Oct 3 '12 pol>eng zmywak (miejsce pracy) niżej pro closed ok
- Aug 1 '12 pol>eng solanka termiczna thermal salt spring pro closed ok
- Jul 12 '12 pol>eng skrót w źródle: za (Grzywa 1999) pro closed ok
4 May 3 '12 pol>eng nasączać drewno to soak wood pro closed no
4 Apr 29 '12 pol>eng zalecenia guidelines pro closed no
4 Apr 5 '12 pol>eng wzorzec ról płciowych gender role model pro closed no
4 Mar 11 '12 pol>eng zmuszeni jesteśmy odesłać have to send you back pro closed no
4 Mar 5 '12 pol>eng łosoś w papilocie w aromacie duszonego pora salmon in stewed leek aroma served en papillote pro closed ok
4 Jan 16 '12 pol>eng Klasowacz wołowiny beef grader pro closed ok
- Jan 13 '12 pol>eng papierosy są do dupy cigarettes suck pro closed ok
- Dec 1 '11 pol>eng odczarować disenchant pro closed no
4 Dec 1 '11 pol>eng Wskocz na początek Jump to the Start pro closed no
- Nov 7 '11 pol>eng Pojara smoke pro closed no
4 Oct 1 '11 pol>eng stajnia cugowa carriage horse stable pro closed ok
- Sep 12 '11 pol>eng składnik recepturowy bakery ingredients pro closed no
4 Sep 12 '11 pol>eng przydatność technologiczna suitability for processing pro closed no
- Sep 12 '11 pol>eng zapleśnienie mold/mould pro closed no
4 Sep 7 '11 pol>eng Kultura wielbarska Wielbark culture pro closed ok
- Jul 6 '11 pol>eng piaski przewarstwione glinami sands interstratified with clays pro closed ok
- Jul 6 '11 pol>eng utwory wodno lodowcowe fluvial and glacial formations (units, members) pro closed no
4 Jul 6 '11 pol>eng osady plejstoceńskie Pleistocene deposits pro closed no
- Jul 6 '11 pol>eng wykształcenie litologiczne lithologic fromation pro closed ok
4 Jul 6 '11 pol>eng przedstawione stanowisko position presented (previously/before) pro closed no
4 Jul 3 '11 pol>eng obsługa bazy umów agreements database management pro closed ok
4 Jul 3 '11 pol>eng archiwizacja dokumentów filing (documents) pro closed no
- May 8 '11 pol>eng TSL - procesy trnasportowo-spedycyjno-logistyczne TFL transport, forwarding and logistic processes pro open no
4 Feb 10 '11 pol>eng termin przydatności shelf life pro closed no
4 Feb 9 '11 pol>eng chrupkość crunchiness pro closed ok
- Dec 19 '10 pol>eng swobodna komunikacja/swobodnie się komunikować fluent communication pro closed no
4 Dec 10 '10 pol>eng chleb podsitkowy half meal brown bread pro closed no
- Nov 27 '10 pol>eng koń szlachetnej półkrwi thoroughbred half-bred horse pro closed ok
4 Nov 19 '10 pol>eng odniesienie standardu quality improvement pro closed no
4 Nov 17 '10 pol>eng mleko przerzutowe transfer milk pro closed ok
4 Oct 20 '10 pol>eng gwardian guardian pro closed no
- Oct 20 '10 pol>eng %through % odsiewu pro open no
- Oct 18 '10 pol>eng budnik (budnicy) charcoal burner(s)/ maker(s) pro closed ok
2 Oct 17 '10 pol>eng średniozamożny mieszczanin burgher pro closed ok
4 Oct 13 '10 pol>eng forma plakatowa pracy poster form pro closed no
- Oct 6 '10 pol>eng gra 1na1 play one-on-one pro closed ok
- Oct 5 '10 pol>eng dopalacze (mood) boosters pro closed ok
4 Oct 1 '10 pol>eng piecówka fire clay pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last