Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 6 esl>pol Acta de precinto protokół zatrzymania rzeczy pro closed ok
- Feb 1 esl>pol DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN złożenie pro closed ok
4 Jun 16 '20 esl>pol maltrato silencioso cicha przemoc pro closed no
- May 20 '20 esl>pol En casa de María U Marysi / U Marii pro open no
- Apr 5 '20 pol>fra ostateczne rozliczenie régularisation finale pro closed ok
- Mar 5 '20 pol>fra wysięg surplomb pro open no
4 Mar 6 '20 fra>pol salle automate sala maszyn pro closed no
4 Feb 5 '20 pol>esl Umowa powierzenia contrato de cesión de datos personales pro closed no
4 Oct 10 '19 fra>pol débord discal L5-S1 postérieur droit, en conflit avec l’émergence radiculaire wylania jadra miażdżystego L5-S1 z uciskiem na korzenie nerwowe pro closed ok
- Jun 2 '19 esl>pol certificación literal de la Sociedad "GRoup....S.L" pełne zaświadczenie w sprawie spółki... pro closed no
4 Mar 22 '19 esl>pol alineado con el sol na osi łuku zataczanego przez słońce pro closed no
- Mar 11 '19 pol>esl TW Trzebież wczesna pro just_closed no
4 Feb 6 '19 esl>pol enajenar o gravar sprzedawać lub obciążać pro closed no
4 Feb 6 '19 esl>pol usufructuario użytkownik pro closed no
- Nov 27 '18 esl>pol tapón de PP con recubrimiento interno de MDPE de presionar y girar korek z polipropylenu ... LDPE pro closed no
4 Jul 12 '18 pol>fra okres nieskładkowy période non cotisée pro closed no
- Jun 10 '18 fra>pol acquisition conventionnement nabycie na mocy porozumienia (o pozyskiwaniu mieszkań komunalnych/socjalnych) pro open no
4 Nov 23 '17 fra>pol prime de fusion premia akwizycyjna pro closed ok
4 Dec 1 '17 fra>pol dites "ordinaires réunies extraordinairement" tzw. "zwyczajne w trybie nadzwyczajnym" pro closed no
2 Nov 28 '17 fra>pol nantissement agrée dopuszczalny zastaw na akcjach pro closed no
4 Nov 26 '17 fra>pol action de numéraire akcje gotówkowe pro closed no
- Oct 11 '17 fra>pol à cheval na zakładke pro closed no
- Sep 11 '17 esl>pol prácticas curriculares y extracurriculares Dodatkowe zajęcia edukacyjne pro closed ok
4 Aug 5 '17 pol>fra czek przyjęty do inkaso chèque "pour encaissement" pro closed ok
- Jul 4 '17 pol>fra Front meblowy façade pro open no
4 Jun 26 '17 pol>esl Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy Formación específica del puesto pro closed no
- Apr 25 '17 fra>pol la conviction d’un étranger à une peine de... skazania cudzoziemca na karę... pro just_closed no
4 Apr 22 '17 pol>fra Dostepnosc refundacyjna accès au remboursement pro closed ok
- Apr 17 '17 fra>pol délégué(e) à la gestion journalière upoważniony do codziennego zarządu pro closed ok
- Apr 11 '17 fra>pol biens zasoby pro just_closed no
4 Mar 26 '17 pol>fra infrastruktura wodno-kanalizacyjna/hydrofornia infrastructure d'eau et d'assainissement/station de pompage pro closed ok
4 Mar 20 '17 pol>fra umowa pośrednictwa pracy contrat de travail temporaire pro closed ok
- Feb 7 '17 esl>pol contrato de suplidos Umowa o świadczenie usług pro just_closed no
4 Dec 2 '16 pol>fra godziny etatowe heures contractuelles pro closed no
- Sep 29 '16 pol>fra spółdzielnia mieszkaniowa coopérative d'habitation /du logement pro open no
- Sep 5 '16 esl>pol magistrado-juez sędzia mianowany pro just_closed no
- Aug 22 '16 fra>pol JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION Sędzia orzekający zwolnienia i osadzenia pro just_closed no
2 Apr 29 '16 esl>pol en productivo aktywne (uczestniczące, biorące udział) pro closed no
4 Apr 28 '16 pol>fra droits immediats et potentiels natychmiastowych i potencjalnych praw [do kapitału] pro closed no
- Apr 11 '16 fra>pol coque commerciale hala handlowa pro just_closed no
- Apr 8 '16 esl>pol venta asistida sprzedaż samoobsługowa ze wsparciem sprzedawcy pro just_closed no
4 Mar 18 '16 pol>fra szpachlowanie ścian rebouchage pro closed no
4 Mar 18 '16 pol>fra obmiar prac métré pro closed no
- Mar 2 '16 pol>esl warstwa mrozoochronna capa resistente a temperaturas negativas/ bajo 0 pro closed no
- Feb 29 '16 fra>pol cœur de métier magasin esencja zawodu "sklep" pro just_closed no
4 Feb 11 '16 esl>pol (GIP) Gestión Integral de Pagos Zintegrowana Obsługa Płatności pro closed no
4 Feb 11 '16 esl>pol solicitud de homologación wniosek o zatwierdzenie pro closed no
4 Feb 10 '16 esl>pol moneda extranjera con tesorería [rozliczenia finansowe] w walucie zagranicznej - środki pieniężne pro closed no
- Feb 10 '16 esl>pol Circularización de Auditoría Preliminar a Proveedores Mailing Audyt Wstępny Dostawców pro open no
- Feb 10 '16 esl>pol clave de periodificación klucz rozbicia rozliczeń międzyokresowych pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last