Member since Jun '14

Working languages:
English to Turkish
Turkish to English

Selçuk Dilşen
Professional Attitude & Amateur Spirit

United Kingdom
Local time: 12:54 GMT (GMT+0)

Native in: Turkish (Variant: Standard-İstanbul ) Native in Turkish
 • Send message through ProZ.com Google IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in English to Turkish, Turkish to English
What Selçuk Dilşen is working on
info
Oct 28, 2020 (posted via ProZ.com):  Large format printer assembly instructions. ...more »
Total word count: 0

User message
Best quality in technical/engineering field
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training, Project management, Vendor management, Operations management
Expertise
Specializes in:
Mechanics / Mech EngineeringSafety
Energy / Power GenerationAutomotive / Cars & Trucks
Automation & RoboticsMetallurgy / Casting
IT (Information Technology)Computers (general)
Electronics / Elect EngTelecom(munications)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1683, Questions answered: 860, Questions asked: 8
Blue Board entries made by this user  10 entries

Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Turkish: HSE Policy Statement
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
XYZ Group is one of the leading manufacturers of components, modules and systems in the elevator industry. Our mission is to be the #1 global-local business partner for innovative elevator components through world-class manufacturing; a consistent operating model, organization, and overall governance; IT systems and technology for transparency and flawless execution; as well as ONE winning culture embodied by a high-performing and accountable team, always engaged in:
- Preventing illnesses and injuries in our facilities through proactive identification and mitigation of risk factors in order to maintain a safe and healthy work environment;
- Improving customer and stakeholder satisfaction, exceeding their needs, delivering safe products and services with quality, competitive prices, and conform to the best environmental practice, within the agreed timing and requirements;
- Minimizing adverse impacts to the Environment resulting from our operations through natural resources conservation and waste reduction;
- Complying with all legal and regulatory requirements as well as conforming to product liability, company’s policies & procedures and compliance with the applicable laws concerning pollutant emissions in the environment, and Health & safety guard.
- Continual improving the effectiveness of our management system and establish appropriate targets and objectives to assist our pursuit of Best in Class performance;
- Developing the Best People based on competence, awareness and motivation; provide training on the Management System requirements and communicating this policy to the entire organization.
- Involve the workforce trough training, participation, consultation and effective communication.
- Minimizing adverse impacts to the operational continuity by identifying those activities on which the organization depends for its survival, being always ready to continue our business by successfully applying proper recovery strategies and risk mitigation.
Translation - Turkish
XYZ Grup, asansör sektörünün önde gelen eleman, modül ve sistem üreticilerindendir. Misyonumuz, dünya klasında üretim; tutarlı bir işletme modeli, organizasyon ve kurum genelinde yönetişim; BT sistemleri ve teknolojisini kullanarak şeffaflık ve hatasız uygulamanın yanı sıra yüksek performanslı ve hesap verebilir bir ekip tarafından somutlaştırılan BİR kazanan kültür ile yenilikçi asansör elemanlarında 1 numaralı global ve yerel iş ortağı olmaktır. Ekibimiz daima;
- Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak üzere risk faktörlerini proaktif olarak tespit edip azaltarak tesislerimizde sağlık sorunlarını ve yaralanmaları önlemek;
- Mutabık kalınan zamanlama ve gereklilikler çerçevesinde müşteri ve paydaş memnuniyetini artırmak, ihtiyaç duyduklarından daha iyisini sağlamak, güvenli ürün ve hizmetleri yüksek kalitede ve rekabetçi fiyatlarla sunmak, ve en iyi çevre uygulamaları doğrultusunda hareket etmek;
- Doğal kaynakları koruyarak ve atıkları azaltarak operasyonlarımızdan kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek;
- Tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getirmenin yanı sıra ürün sorumluluğuna, şirket politikalarına ve prosedürlerine uyum; çevredeki kirletici emisyonlarla ilgili yürürlükteki yasalara ve sağlık ve güvenlik görevlisine uymak;
- Yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmek ve Sınıfındaki En İyi performans arayışımıza destek olacak uygun amaç ve hedefler belirlemek;
- Yetkinlik, farkındalık ve motivasyon temelinde En İyi Kişileri geliştirmek; Yönetim Sistemi gereklilikleri hakkında eğitim vermek ve bu politikayı tüm organizasyona iletmek;
- Eğitim, katılım, istişare ve etkili iletişim yoluyla işgücünün katılımını sağlamak;
- Organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için dayandığı faaliyetleri belirleyerek operasyonel devamlılığa karşı olumsuz etkileri en aza indirmek; doğru toparlanma stratejilerini ve risk azaltmayı başarılı bir şekilde uygulayarak her zaman işimize devam etmeye hazır olmak;
yolunda çaba gösterecektir.
Turkish to English: Concrete Technology
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Source text - Turkish
Basınç dayanımı 250 kg/m³ çimento, %75 BP ikamesi ve 20 kg/m³ çelik lif içeren numunede referans numunesine göre %38.2 daha yüksek tespit edilmiştir. 300 kg/m³ çimento, %75 BP ve 20 kgm³ çelik lif içeren numunede artış %34 olarak gözlenmiştir. CBP’nin her ikame oranında basınç dayanımı düşmekle birlikte en fazla düşüş %100 CBP ikamesi ile %36.6 olarak tespit edilmiştir. Splitting tensile strength %100 BP ikamesi ile %16 artış gösterirken, %100 CBP ikamesinde %6 düşüş göstermiştir. Çelik lif içeriğinin artmasıyla birlikte basınç dayanımı yaklaşık %15-%26 arası artış göstermiştir.
Dünya genelinde en yaygın kullanılan yapı malzemesi olarak bilinen beton hacminin yaklaşık %70’i iri ve ince agregalardan oluşmaktadır [1-3]. Küresel olarak beton üretimi için yıllık 8-12 milyon ton doğal agrega tüketildiği ve İnşaat endüstrisinde artan taleple birlikte doğal kaynakların tüketilme hızı da arttığı belirtilmiştir [4,5]. İnce agrega, betonun workability, strength, durability gibi özellikleri üzerinde önemli etkisi olan bir malzemedir ve genel olarak beton karışımında çimento içeriğinden çok daha fazla miktarda kullanılması sebebiyle betonun kalitesini belirleyen parametreleri doğrudan etkileyebilmektedir [6,7]. Çeşitli araştırmacılar, mermer tozu [8-10], fly ash [11], copper slag [12-14], granite [15-17] gibi atık malzemelerin, belirli oranlarda veya tamamının ince agrega ile yer değiştirilerek beton üretiminde kullanılabilirliğini inceleyen çalışmalar ortaya koymuşlardır. Bazalt tozu, bazalt ocaklarında kesme işlemi sırasında ortaya çıkan bir yan üründür [18]. Benzer olarak mermer tozu mermer ocaklarında kesme işlemi sırasında ortaya çıkar ve biriktirme havuzlarında marble slurry halinde depolanıp, kurutulduktan ve nemden arındırıldıktan sonra mermer tozu haline gelir [19]. Literatür dahilinde waste clay brick‘in ağırlıklı olarak çimento yerine veya iri agrega olarak kullanılmasını inceleyen çalışmalar yer almaktadır [20,21]. Beton, yüksek basınç dayanımına karşın kesme ve eğilme yüklerinde zayıf bir malzemedir. Gelişen yapı sektörüyle birlikte yüksek binalar, uzun açıklıklı köprüler, nükleer santral bileşenleri etc. Üretiminde betondan istenilen performansın artması sebebiyle betonun zayıf olan özelliklerinin giderilmesine yönelik liflerle hazırlanmış yüksek performanslı betonlara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır [22]. Liflerin amacının, basınç dayanımı, eğilme sonrası çatlama dayanımı sağlaması olduğu bilinmektedir [23].
Translation - English
Compressive strength was found 38.2% higher in the sample containing 250 kg/m³ cement, 75% BP substitute and 20 kg/m³ steel fibre compared to the reference sample. An increase of 34% was observed in the sample containing 300 kg/m³ cement, 75% BP and 20 kgm³ steel fibre. Although compressive strength decreased at each CBP substitute ratio, the maximum decrease was 36.6% with 100% CBP substitute. While splitting tensile strength increased by 16% with 100% BP substitute, it decreased by 6% with 100% CBP substitute. With the increase in steel fibre content, compressive strength increased by approximately 15% to 26%.
Nearly 70% of the volume of concrete, which is known as the most commonly used construction material worldwide, consists of coarse and fine aggregates [1-3]. It has been reported that 8 to 12 million tons of natural aggregate is consumed annually for global concrete production, and the consumption rate of natural resources increases with growing demand from construction industry [4,5]. Fine aggregate is a material that has significant influence on characteristics of concrete such as workability, strength, durability, and can directly influence the parameters that determine the quality of concrete because generally, it is used in a much larger amount than cement content in the concrete mixture [6,7]. Various researchers presented studies that examine the usability of waste materials such as marble dust [8-10], fly ash [11], copper slag [12-14], granite [15-17] in concrete production as a partial or full substitute for fine aggregate. Basalt powder is a by-product, which is generated during cutting operations in basalt quarries [18]. Similarly, marble powder emerges during cutting operations in marble quarries and turns into marble powder after being stored in the storage reservoirs as marble slurry, dried and dehumidified [19]. The literature comprises studies that examine the use of waste clay brick primarily as a cement substitute or a coarse aggregate [20,21]. Concrete is a weak material when under shear and bending loads despite its high compressive strength. Due to the increased performance demand from concrete for manufacturing tall buildings, long-span bridges, nuclear power plant components, etc. as the construction industry develops, the interest in high-performance concrete types, which are prepared with fibres for eliminating the weak characteristics of concrete, is growing everyday [22]. It is known that the purpose of fibres is to provide compressive strength and post-bending crack resistance [23].

Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Oct 2006. Became a member: Jun 2014.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, AutoCAD, CafeTran Espresso, DejaVu, Fluency, Google Translator Toolkit, Heartsome, Indesign, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, MetaTexis, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, OmegaT, ApSic XBench, SDL NumCheck, SDL Trados Studio 2017, Transistor, TranslateCAD, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast, XTM
Professional practices Selçuk Dilşen endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Work for non-profits or pro-bono clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Network with other language professionals
 • Build or grow a translation team
 • Help or teach others with what I have learned over the years
 • Buy or learn new work-related software
 • Improve my productivity
Bio
Known as "CAT tool expert" in Turkish translation industry.
Check my KudoZ leadership status: KudoZ Leaders
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1733
PRO-level pts: 1683


Top languages (PRO)
English to Turkish1366
Turkish to English317
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering920
Other249
Bus/Financial177
Medical155
Law/Patents84
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering348
Electronics / Elect Eng120
Automotive / Cars & Trucks111
Finance (general)72
Medical: Instruments60
Construction / Civil Engineering55
Law (general)52
Pts in 61 more flds >

See all points earned >
Keywords: technical translation, engineering translation, translator engineer, engineer translator, safety translation, health & safety translation, machinery translation, software translation, software localisation, ui translation, ux translation, website translation, user manual translation, app translation, app localisation, post-editing, terminology, translation project management, translation review, translation editing, cat tool, computer assisted translation, computer aided translation


Profile last updated
Dec 8, 2020More translators and interpreters: English to Turkish - Turkish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search