Working languages:
Dutch to English

Ben Kearney

Cedar Rapids, Iowa, United States
Local time: 23:10 CDT (GMT-5)

Native in: English Native in English
  Display standardized information
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing)
Expertise
Specializes in:
Computers: Systems, NetworksComputers: Software
Computers: HardwareTourism & Travel
Real EstateGovernment / Politics
Media / MultimediaJournalism
Law (general)

Portfolio Sample translations submitted: 1
Dutch to English: Willem Middelkoop on the economy (excerpt from interview)
Detailed field: Finance (general)
Source text - Dutch

Daan de Wit: Ik heb begrepen dat het in Amerika niet mogelijk is om de rente voor lang vast te zetten in de 'sub-prime lendersmarket', termen als liar loans en predatory lending komen daarbij omhoog. Je schreef op je site over de instortende huizenmarkt: 'En dus zette het Plunge Protection Team, het PPT, om precies kwart over acht weer alle sluizen open. De koersen vlogen omhoog.'Als dat waar is dan worden we toch enorm belazerd en dan is het toch de grote vraag waarom dat geen voorpaginanieuws is?
Willem Middelkoop: Het is heel moeilijk te bewijzen dat er wordt ingegrepen dat er wordt ingegrepen op financiële markten, dat financiële markten ondersteunt worden. Het is een gegeven dat het Plunge Protection Team bestaat, dat is een populaire naam voor de Presidential Workinggroup Financial markets die in 1987 is opgericht. Na de crash van 1987 begreep de financiële wereld wel dat je een club moet hebben, die rust kan brengen op de markt in tijden van een crash of crises. Het Plunge Protection Team lijkt veel vaker actief te zijn de laatste tijd. Dus niet alleen bij crises maar ook op doordeweekse dagen, alleen is er slechts 'circumstantial evidence' (indirect bewijs) voor. Er is dus geen hard bewijs voor en journalisten kunnen nou eenmaal geen verhalen maken met wat suggesties en aanwijzingen. Ze zitten allemaal op harde bewijzen en bronnen te wachten en die zijn er nou eenmaal niet. Er zijn wel wat rapporten geschreven door een met name Canadese vermogensbeheerders die alle aanwijzingen op een rijtje hebben gezet. Voor mij is het inmiddels geen vraag meer of de koersen worden ondersteunt, het is heel duidelijk dat in Amerika echte verliezen niet meer worden toegestaan op Wall Street. De afgelopen duizend handelsdagen is het één keer voorgekomen dat de Dow Jownes meer dan 2 % is gedaald op een dag en dat werd toegeschreven aan kapotte computers dus dan weet je ongeveer wel hoe de vlag erbij hangt.

Daan de Wit: Precies. Maar het NRC schreef op 12 april: "Scheef gegroeide economie weer in balans." De eerste zin luidde: "Het gaat weer goed met de economie volgens het IMF." Wat moeten we daar dan van denken?
Willem Middelkoop: Door enorm veel geld te creëren, door mensen veel te lenen en door enorme investeringsprojecten aan te gaan daardoor lijkt het weer goed te gaan en daardoor gaat het zelfs ook weer goed. De economie groeit wel weer, maar dat is op een hele kunstmatige manier gegaan. Er is niet een spuit met doping in de economie gestopt maar er zijn wel honderd spuiten met doping in de economie gestopt. De grote vraag is alleen Wanneer is die doping uitgewerkt en wat hebben al die zware medicijnen voor bijwerkingen? Je ziet dat nu al bij de ontploffende huizenmarkt dat de gebruikte medicijnen om de recessie van 2002/2003 te bestrijden wel hele zware bijwerkingen hebben. Recessies moet je gewoon hun werk laten doen, dat is een natuurlijk reinigingsproces in de economie. Maar de recessies van nu zijn te gevaarlijk geworden voor ons financiële systeem en dus worden te vuur en te zwaard bestreden. Wat je dan krijgt is een half gelukt recessie die halverwege wordt afgebroken en wordt opgevangen met een gecreëerde luchtbel. Maar hoe groter die luchtbel wordt, hoe groter de klap achteraf is want die recessie komt hoe dan ook wel weer terug.

Translation - English

Daan de Wit: It's my understanding that in America it's not possible to lock in the interest rate long-term in the sub-prime lenders market, what with terms such as liar loans and predatory lending cropping up. Regarding the collapsing housing market, you wrote on your site: "And so the Plunge Protection Team, the PPT, opened up the floodgates at exactly a quarter past eight. The rates shot up." If that's true, then we're totally getting swindled, and the big question then is - why isn't that front-page news?
Willem Middelkoop: It's very difficult to prove intervention in the financial markets, to prove that financial markets are being propped up. It's a given that the Plunge Protection Team exists. That's a popular name for the Presidential Working Group on Financial Markets, which was founded in 1987. After the crash in 1987 the financial world realized that a team was needed that could ensure stability in the markets in the event of a crash or during times of crisis. The Plunge Protection Team seems to be getting more active of late. Not only during crises, but also on any given day of the week, though there is only circumstantial evidence of this. So there's no hard evidence for it, and journalists can't write stories based on mere suggestions and clues. They're all waiting on solid evidence and sources, and there is nothing of the kind. There have been some reports written by a notable Canadian asset management firm that has taken all of the evidence into consideration. The way I see it, it's no longer a question as to whether the rates are being propped up, it's quite obvious that in America real losses are no longer being tolerated on Wall Street. Only once in the last thousand trading days has the Dow Jones dipped more than 2% on the day, and that was attributed to computer malfunction, so you can more or less tell which way the wind is blowing.

Daan de Wit: Exactly. But on April 12th the NRC Handelsblad wrote: "Economy once again balances out following lopsided growth." The first sentence reads: "According to the IMF, things are once again going well with the economy." What should we make of that?
Willem Middelkoop: Through the creation of enormous amounts of money, through loaning so much to people and by taking on huge investment projects, things seem to be going well again. The economy is definitely growing again, but that's been happening in a very artificial way. The economy hasn't received a shot in the arm - it's received a hundred shots in the arm. The big question is: When will the drugs wear off, and what will the side effects of all this heavy medication be? Even now with the imploding housing market we see that the drugs used to fight the recession of 2002/2003 are having some serious side effects. You just have to let recessions work themselves out - that's a natural cleansing process in the economy. But recessions have now become too dangerous for our financial system, and so the big guns are being brought to bear against them. Then what you get is a semi-successful recession that gets cut short halfway in, and then cushioned by way of a manufactured bubble. But the bigger that bubble gets, the bigger the bang is going to be later on, because the recession will be coming back one way or another.


Translation education "How to Succeed as a Freelance Translator", online course, October 2006
Experience Years of experience: 16. Registered at ProZ.com: Oct 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Dreamweaver, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, Wordfast
Events and training
Bio
No content specified


Profile last updated
Jul 29, 2019More translators and interpreters: Dutch to English   More language pairs