Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 18 '12 pol>eng Działania informacyjno-promocyjne Information and promotion activities pro closed no
- Mar 27 '12 pol>eng Rodzina na Swoim Family on Its Own pro closed ok
- Jan 4 '12 pol>eng wykonawca usługi (w przetargu) Contractor pro closed ok
4 Dec 8 '11 pol>eng zlecenie w przedmiocie opracowania work order to prepare pro closed no
- Nov 29 '11 pol>eng obrona pracy dyplomowej/magisterskiej viva pro closed ok
NP Nov 20 '11 pol>eng porozumienie stron mutual consent of the parties pro open no
- Nov 1 '11 pol>eng użytkowanie a korzystanie usufruct and use pro closed ok
4 Oct 31 '11 pol>eng próbą przeniesienia attempt to transpose pro closed no
- Oct 29 '11 eng>pol license number numer licencji na zawarcie małżeństwa pro closed ok
- Oct 26 '11 pol>eng wymagać (dalszego) dopracowania require further development pro closed no
4 Oct 25 '11 pol>eng plan realizacyjny development plan pro closed ok
- Oct 25 '11 pol>eng w ramach niniejszej akcji as part of the product withdrawal campaign pro closed no
4 Oct 24 '11 eng>pol development loan kredyt na zagospodarowanie (terenu, nieruchomości) pro closed no
4 Oct 18 '11 pol>eng dostać uwagę get a note pro closed no
- Oct 9 '11 pol>eng monrz zaófania election observer pro closed no
- Oct 9 '11 pol>eng zarzuty przeciwko żądaniu pozwu demurrer pro closed ok
4 Oct 9 '11 eng>pol As agreed and described below in this agreement jak uzgodniono i opisano poniżej w niniejszej umowie easy closed no
4 Sep 28 '11 eng>pol high-performance sports car wysokiej klasy samochód sportowy pro closed ok
4 Feb 15 '11 eng>pol discipline & grievance procedure procedura postępowania dyscyplinarnego i rozpatrywania skarg pro closed no
4 Feb 11 '11 eng>pol product training szkolenie produktowe pro closed no
4 Feb 9 '11 pol>eng Agencje mile widziane, prowizja 50% agencies welcomed, 50% commission pro closed ok
- Jan 18 '11 pol>eng spółki handlowe private/civil partnerships też na spółki osobowe pro just_closed no
- Jan 11 '11 eng>pol move beyond wykroczyć poza, wyjść poza pro closed ok
- Oct 25 '10 eng>pol collateral or security for obligations zabezpieczenie zobowiązań pro closed no
- Feb 24 '09 pol>eng przepisy wprowadzające ustawę enforcement regulations of the Act... pro open no
4 Feb 16 '09 eng>pol to place deposits zakładać lokaty pro closed ok
4 Feb 12 '09 pol>eng zaistniały stan faktyczny factual circumstances pro closed ok
4 Feb 6 '09 pol>eng wypowiedź doktryny doctrine does not say anything as regards/about pro closed no
- Feb 5 '09 pol>eng kompletacja wyrobów range of products pro closed ok
- Feb 2 '09 pol>eng przebudowa business process reengineering pro closed ok
4 Dec 15 '08 eng>pol feasibility study studium wykonalności pro closed ok
- Nov 25 '08 pol>eng wykonanie dzieła work performance pro closed ok
- Nov 21 '08 pol>eng data realizacji produkcji product delivery date pro closed ok
- Jul 24 '08 pol>eng oświadczenie o niekaralności criminal record check pro closed no
- Mar 23 '07 pol>eng zasada niewyrządzania szkody drugiemu non-harmfulness (to others) pro closed ok
- Aug 20 '06 pol>eng Sprawozdawczosc wyników performance reporting pro closed ok
3 Aug 20 '06 pol>eng Wyniki etapu szacowania prac w projekcie progress report pro closed no
- Aug 10 '06 pol>eng rynek macierzysty inter-regional market pro closed ok
- Jun 29 '06 pol>eng przekazanie dowodów handover of evidence pro closed no
- May 23 '06 pol>eng kształtowanie jakości quality assurance pro closed no
- May 19 '06 pol>eng obrady proceeds pro closed no
- May 20 '06 pol>eng zmiany o charakterze systemowym structural changes pro closed no
- May 18 '06 pol>eng kierunki funkcjonowania strategic and operational directions pro closed no
3 May 17 '06 pol>eng akty stosowania prawa law enforcement acts pro closed no
- Apr 28 '06 pol>eng prawo nie działa wstecz law does not have a retroactive effect pro closed ok
4 Apr 11 '06 pol>eng podejścia i kierunki approaches and directions pro closed no
4 Apr 7 '06 pol>eng receipt Protocol protokół zdawczo-odbiorczy pro closed no
- Apr 4 '06 pol>eng prace duties easy closed no
- Mar 28 '06 pol>eng wykreślenie / wykluczenie to expel and remove from the cooperative members' list pro closed ok
- Mar 28 '06 pol>eng z późniejszymi zmianami with later amendments pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search