Member since Mar '04

Working languages:
English to Czech
Czech to English
Slovak to English
German to Czech
French to Czech

Vladimir Suda
A reliable professional - always!

Stredocesky Kraj, Czech Republic
Local time: 10:08 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech, English Native in English
  • PayPal accepted
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
5 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
Blue Board affiliation:
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
IT (Information Technology)Medical: Instruments
Computers (general)Finance (general)
EconomicsInternet, e-Commerce
Automation & RoboticsLaw: Contract(s)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 20, Questions answered: 12, Questions asked: 2
Blue Board entries made by this user  2 entries

Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 9
English to Czech: Safety-related
Source text - English
This appliance is unsuited for use by children or persons who are physically, mentally or developmentally impaired, or who lack experience or knowledge, unless they are under the supervision of a person responsible for their safety or have received preceding instructions concerning use of this appliance.
Translation - Czech
Toto zařízení není vhodné k použití pro děti nebo osoby s fyzickým, duševním nebo vývojovým postižením nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi s výjimkou případu, kdy jsou tyto osoby pod dohledem subjektu odpovědného za jejich bezpečnost nebo dostalo-li se jim předem poučení o tom, jak se zařízení používá.
English to Czech: Financial
Source text - English
What happens if, after the 5-year holding period, I leave the company although I have opted to keep my 2008 Employee Plan units?
Translation - Czech
Co se stane, jestliže po 5letém blokačním období odejdu ze společnosti, přestože jsem zvolil variantu ponechat si podíly Zaměstnaneckého plánu 2008?
English to Czech: Financial2
Source text - English
You can refer to the annual gross earnings paid by your employer in 2007 or estimate the annual gross earnings that your employer will pay to you in 2008.
Translation - Czech
Můžete se odvolat na roční hrubý příjem vyplacený vám zaměstnavatelem v roce 2007 nebo odhadnout roční hrubý příjem, který vám zaměstnavatel vyplatí v roce 2008.
Czech to English: Technical
Source text - Czech
Zařízení je konstruováno tak, že je odolné vůči snaze o poškození a všechny tyto pokusy o poškození registruje v paměti.
Translation - English
The device has been constructed to be resistant against attempts aimed at damaging it and registers all cases of aggression in memory.
Czech to English: Legal
Source text - Czech
Smluvní strany sjednaly, že kterákoli z nich je oprávněna písemně s uvedením důvodu, jednostranně odstoupit od tohoto Dodatku z důvodů podstatného porušení podmínek tohoto Dodatku druhou smluvní stranou, a s účinností ke dni následujícímu po dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Translation - English
The contracting parties have agreed that either of them shall be authorized, in writing and advising a reason, to withdraw from this Supplement unilaterally because of a material breach by the other contracting party of this Supplement's conditions, with the withdrawal becoming effective as of the day following the day of delivery of the withdrawal notice to the other contracting party.
Czech to English: Legal - administration
Source text - Czech
Hlavními smluvními partnery systému zpětného odběru jsou obce jako původci a majitelé komunálních odpadů a zároveň jako nositelé největší části nákladů na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu včetně upotřebených obalů.
Translation - English
The principal contractual partners of the return collection system are municipalities as originators and proprietors of communal waste and simultaneously as payers of the largest part of the cost for the selective collection of exploitable items of communal waste including used packaging.
French to Czech: 3x divers
Source text - French
1. Un catalogue des pièces de rechange avec divers dessins de montage vous sera envoyé ultérieurement, généralement après la livraison de l’équipement.

2. Au XXX, tout est mis en œuvre pour amplifier votre motivation personnelle et nourrir votre envie d’apprendre, qui sont les premières conditions de votre réussite.

3. Ce traité donne à la coopération franco-allemande un cadre institutionnel et lui fixe un programme.
Translation - Czech
1. Katalog náhradních dílů s různými montážními výkresy vám bude zaslán později, obvykle po dodání zařízení.

2. V XXX využíváme všech prostředků, abychom posílili vaši osobní motivaci a inspirovali vaši chuť k učení, neboť to jsou základní podmínky vašeho úspěchu.

3. Tato smlouva dává francouzsko-německé spolupráci institucionální rámec a stanovuje jí program.
German to Czech: Vertragssprache
Source text - German
Der Dienstleister verpflichtet sich, am Aufstellplatz der Anlage eine Kopie dieses Vertrages wie auch eine Kopie der Gewerbeanmeldung aufzubewahren, um bei Nachfragen von Behörden diese Unterlagen direkt vorlegen zu können.
Translation - Czech
Poskytovatel služby se zavazuje uchovávat v místě instalace zařízení kopii této smlouvy a kopii živnostenského listu tak, aby mohl tyto podklady při úředním dotazu ihned předložit.
German to Czech: 2x Technik
Source text - German
1. Hochdruck-/Heißwasseranlage geschützt, in trockener Atmosphäre und für Wartungsarbeiten gut zugänglich aufstellen.

2. Vereinbaren Sie vor Fahrbeginn eindeutige Handzeichen!
Translation - Czech
1. Vysokotlaké horkovodní zařízení montujte do chráněné polohy, v suchém ovzduší a dobře přístupné pro pracovníky údržby.

2. Domluvte si před začátkem jízdy jednoznačná ruční znamení!

Glossaries banking de>en
Translation education Master's degree - University of Economics
Experience Years of experience: 30. Registered at ProZ.com: Oct 2003. Became a member: Mar 2004.
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, DejaVu, MateCat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS, STAR Transit
Website http://sudatranslations.eu
Events and training
Powwows attended
Professional practices Vladimir Suda endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
  • Meet new translation company clients
  • Meet new end/direct clients
Bio
Economics, banking, IT, law, general technical, technical manuals.

Create bilingual/multilingual versions of documents
- in technical area: hardware and software-related documentation, manuals for all kinds of machines and machinery equipment (from medical and pharmaceutical documentation via mechanical engineering to kitchen appliances),
- in legal and business area: banking strategies, financial statements, corporate and institutional annual reports, intergovernmental agreements, press releases, arbitral awards.

A linguistic addict from the age of six when I learned my first words and sentences of English, German, French, and Russian, and wrote a grammar of my own secret language, via the early days of practical life when I would first translate international arbitral awards and interpret negotiations on bilateral intergovernmental agreements, then run several businesses and go on a diplomatic mission, up to the present day when I do consulting and translations specialising in areas in which I accumulated experience both real and theoretical as well as practical know-how. I love to combine factual knowledge with lexical, grammatical, and syntactic perfection.

My hardware:
- hardware firewalled broadband internet connection
- AMD64 based LAN, online 24/7

I am a Microsoft Registered Partner.
Keywords: Hardware and software-related documentation, manuals for all kinds of machines and machinery equipment (from medical and pharmaceutical documentation via mechanical engineering to kitchen appliances), economics, banking, IT, software, hardware, finance, annual reports, financial statements, intergovernmental agreements, press releases, EU-related materials, arbitral awards...
Profile last updated
Oct 5, 2020More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search