Working languages:
English to Swedish
Swedish to English

Tomas Gradin

Sweden
Local time: 04:42 CEST (GMT+2)

Native in: Swedish 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Software localization, Subtitling, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
Computers (general)Computers: Software
Computers: HardwareComputers: Systems, Networks
IT (Information Technology)Telecom(munications)
Games / Video Games / Gaming / CasinoInternet, e-Commerce
Photography/Imaging (& Graphic Arts)General / Conversation / Greetings / Letters

Preferred currency EUR
Portfolio Sample translations submitted: 4
English to Swedish: Translation of ball valve product manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Mechanics / Mech Engineering
Source text - English
The xxx series ball valve delivers exceptional performance and economy in a 3-piece design. Full porting improves flow rates and minimizes pressure drop through the valve. Our unique metal-backed seat design enhances overall valve performance while our live-loaded stem packing automatically adjusts for wear and thermal variations.

Standard Features and Benefits
• High-Cycle, Live-Loaded Stem Packing Dynamic loading on stem packing ensures a tight seal through varying pressure and temperature conditions, reducing maintenance costs and extending service life
• End Cap Alignment Step
Ensures easy and proper alignment between mating parts
Translation - Swedish
Kulventilen av modell xxx tillhandahåller utomordentlig prestanda och ekonomi i ett 3-delat utförande. Fullgenomloppsutförandet förbättrar flödet och minimerar tryckfallet över ventilen. Vår unika metallförstärkta säteskonstruktion förbättrar ventilens prestanda och vår dynamiskt belastade axelpackning kompenserar automatiskt för slitage och temperaturvariationer.

Standardegenskaper och fördelar
• Högcyklig axelpackning med dynamisk belastning
Dynamisk last på axelpackningen åstadkommer en tät förslutning under varierade tryck- och temperaturförhållanden, vilket reducerar underhållskostnaderna och förlänger livslängden
• Passningssteg för ändstycke
Tillförsäkrar enkel och korrekt inpassning av sammankopplade delar
Swedish to English: Technical manual
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - Swedish
Då ärvärdet måste ändra sin polaritet för varje ändring av rotationsriktningen, kan endast en likströmstachogenerator användas för ärvärdet.

Växelströmstacho med efterföljande likriktare kan ej användas.

För att få så bra regleregenskaper som möjligt måste ärvärdesgivaren drivas av motorn över en styv och torsionsfri koppling.

Vid användning av ej direkt varvtalsberoende ärvärdesgivare (tryckmätare, pendelvalsar, vinkelgivare etc) måste en underordnad varvtalsregulator användas för att undvika svängningar i systemet.
Translation - English
Since the actual value needs to change its polarity for each change of direction of rotation, only a direct current tacho generator can be used for the actual value.

An alternating current tacho with a rectifier can not be used.

To achieve as good regulation as possible the actual value sensor must be driven by the motor through a stiff and torsion free coupling.

When using a not directly speed dependant actual value sensor (pressure gauges, dancer rolls, angle sensors etc) a subordinate speed regulator must be used to avoid system resonances.
English to Swedish: Subtitling of TV reality show
General field: Other
Detailed field: Cinema, Film, TV, Drama
Source text - English
He has a lot of pain in the pelvis area so he might have some posterior pelvic type fracture. He may have a fracture in his back as well. He could have any number of internal injuries. He isn't moving his feet but he says he can feel so that is a pretty great concern that he doesn't have a spinal injury.
Translation - Swedish
Han har smärtor i bäckenområdet-

-så han kan ha en bakre höftfraktur.

Han kan även ha en ryggfraktur
och flera inre skador.

Han rör inte fötterna,
men har känsel-

-så vi oroar oss för
att han kan ha en ryggmärgsskada.
English to Swedish: Subtitling of TV comedy
General field: Other
Detailed field: Cinema, Film, TV, Drama
Source text - English
Help! Help! I mean, Charlie-Tango-Cash-47-Victor-Charlie-Mary Hartman-Mary Hartman!
Roger that. We’re moving to your position!
-Chris, your father and I are very upset
by this new attitude of yours.
-I don’t care what you think of me!
-Oh, God, I envy that! I am so self-conscious about what people think of me.
-I am out of here!
Translation - Swedish
Hjälp! Jag menar, Kalle-Hasse-Tage-
47-Viktor-Werner och Werner!

Uppfattat,
vi flyttar till er position.

-Vi är upprörda över din attityd.
-Jag bryr mig inte om vad ni tycker!

-Så hade jag velat känna.
-Jag drar!

Experience Years of experience: 18. Registered at ProZ.com: Nov 2006.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
Professional practices Tomas Gradin endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
No content specified
Keywords: swedish, computers, technology, engineering, science, subtitling, tv


Profile last updated
Oct 25, 2013More translators and interpreters: English to Swedish - Swedish to English   More language pairs