Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 26 '18 slk>eng lonová spona pubic symphysis pro closed no
4 Mar 24 '18 eng>slk ministerial exams (matriculation exams) štátne (maturitné) skúšky pro closed ok
4 Mar 24 '18 eng>slk Religion & Heritage náboženstvo a kultúrne dedičstvo pro closed ok
4 Mar 24 '18 eng>slk Bagrut certificate certifikát "Bagrut" (izraelský ekvivalent maturitného vysvedčenia) pro closed ok
- Jan 8 '18 slk>eng Prišol som Vas opatreť I have come to see you pro closed ok
4 Jul 16 '17 slk>eng Ojeby crap pro closed ok
4 Dec 16 '16 eng>slk disruption meeting schôdzka v súvislosti s predčasným ukončením náhradnej rodinnej starostlivosti pro closed ok
4 Dec 4 '16 eng>slk a Child Arrangement order Súdne rozhodnutie o úprave styku s dieťaťom a jeho obvyklom pobyte pro closed ok
4 Dec 3 '16 eng>slk Issues resolution hearing (IRH) predbežné súdne prejednanie veci pro closed ok
- Aug 6 '16 eng>slk zero rendered meats netavené mäso pro closed ok
4 Aug 6 '16 eng>slk Grain Free Large Breed Puppy Recipe for Dogs bezobilninová receptúra pre šteňatá veľkých plemien pro closed ok
4 Aug 5 '16 eng>slk by-product meals jedlá z vedľajších produktov pro closed ok
4 Aug 2 '16 eng>slk Faculty of Science and Letters fakulta prírodných a humanitných vied easy closed ok
- Mar 10 '16 slk>eng Vyhláška decree pro closed ok
- Jan 2 '16 eng>slk iron(II)chelate of amino acids chelát (dvojmocného) železa s aminokyselinou pro closed no
4 Dec 21 '15 eng>slk shipping dosage expedičný likér pro closed ok
4 Dec 21 '15 eng>slk bottling dosage tirážny likér pro closed ok
4 Nov 4 '15 eng>slk Child Arrangement Order Súdne rozhodnutie o úprave styku s dieťaťom a jeho obvyklom pobyte pro closed ok
4 Sep 27 '15 slk>eng [výbor] základnej organizácie local committee pro closed no
- Aug 4 '15 eng>slk Letter of Sponsorship (čestné) vyhlásenie o finančnom zabezpečení pro closed no
- Jul 9 '15 slk>eng Zásada neformálnosti právnych úkonov principle of freedom of formalities pro closed ok
4 Jun 19 '15 ces>eng TO: Terajšie (súčasné) ochorenie... pro closed no
- Jun 9 '15 ces>eng přikaz k dodání do výkonu trestu (export) extradition request for the purposes of execution of a custodial sentence pro closed no
- Apr 29 '15 slk>eng rozširujúce hodiny elective classes pro closed ok
- Apr 23 '15 ces>eng nestranný impartial pro closed ok
- Apr 8 '15 eng>slk on the balance of probabilities na základe pomeru pravdepodobností pro just_closed no
- Mar 28 '15 eng>slk make-break point hop alebo trop pro closed ok
4 Mar 28 '15 eng>slk make-break point kritický bod pro closed ok
4 Mar 27 '15 eng>slk A-list specialists poprední špecialisti pro closed ok
- Feb 1 '15 eng>slk suspect nominal formálne podozrivý pro closed ok
- Sep 30 '14 slk>eng HS zhyby handstand push-up pro closed ok
4 Sep 10 '14 eng>slk Statutory Social Work Services príslušný úrad sociálnych vecí pro closed no
- Sep 10 '14 eng>slk Children's Services oddelenie sociálnej starostlivosti o deti pro closed no
4 Sep 10 '14 eng>slk Emergency Protection Order predbežné opatrenie na ochranu dieťaťa v bezprostrednom ohrození pro closed no
4 Jul 30 '14 slk>eng šarža batch pro closed ok
- Jul 7 '14 ces>eng apartmán vs. byt short term rental vs ??? pro closed ok
- Jun 29 '14 slk>eng pivné reči a village local pro closed ok
- Jun 29 '14 slk>eng pivné reči drink talking pro closed ok
- Jun 24 '14 eng>slk Loan Tape zoznam minulých úverov a pôžičiek pro closed ok
- Jun 19 '14 eng>slk (un)observed characteristics nemonitorované správanie spotrebiteľov pro closed no
4 Jun 18 '14 eng>slk skeleton arguments zhrnutie hlavných argumentov prípadu pro closed no
4 Jun 18 '14 eng>slk directions hearing Pojednávanie na vyhodnotenie zistených skutočnosti a stanovenie ďalšieho postupu pro closed no
4 Jun 18 '14 eng>slk placement order Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov pro closed no
4 Jun 18 '14 eng>slk care order Príkaz na umiestnenie dieťaťa do dočasnej náhradnej starostlivosti pro closed no
- Jun 16 '14 ces>eng statutární ředitel statutory director (CEO) pro open no
4 Jun 11 '14 slk>eng zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach interim progress report pro closed no
2 Jun 6 '14 eng>slk Video Identification Parade (VIPER) videorekognícia pro closed no
- May 2 '14 slk>eng znaky skutkovej podstaty evidence of the merits pro closed no
- Mar 21 '14 eng>slk Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA) Škótsky úrad boja proti drogám a kriminalite pro closed ok
3 Mar 18 '14 eng>slk Pension liberation Prevod dôchodkových práv a uvoľnenie výplaty dôchodku pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search