Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 22 eng>bul Asylum Support Adjudicator Апелативна инстанция срещу откази на помощ/подкрепа при убежище pro closed ok
4 Oct 27 eng>bul file pleadings against внасям процесуални документи срещу pro closed ok
- May 12 eng>mac Self-Title Export истоимен извоз pro just_closed no
4 Apr 1 eng>bul Threshold findings констатации по критериите за пределнодопустими условия pro closed ok
- May 27 '19 mac>eng тужбено барање petition/application pro open no
- Mar 25 '19 bul>eng нещатен noncareer pro closed ok
- Aug 13 '18 eng>bul Long form accidents ПТП, за които се попълва подробен формуляр pro open no
- Dec 4 '17 bul>eng проява acts pro just_closed no
4 Nov 20 '17 bul>eng осъдителен иск action for performance pro closed ok
4 Nov 19 '17 bul>eng ПР-5 (не се превежда) pro closed ok
- Sep 3 '17 bul>eng съставомерност на деянието constitute an act as (a crime, an infringement) pro closed ok
4 Jul 13 '17 mac>eng казнена евиденција penal record pro closed ok
3 Jun 13 '17 eng>mac legal and law enforcement правни и законоспроведувачки pro closed ok
- Jun 5 '17 mac>eng фактичка брачна заедница marriage in fact pro open no
- Mar 17 '17 eng>bul paralegal помощник-юрист/параюрист pro just_closed no
- Mar 16 '17 bul>eng поръчково политическо дело "commissioned" political lawsuit pro closed no
4 Mar 7 '17 eng>bul bail hearing заседание с цел пускане под гаранция pro closed ok
- Mar 6 '17 eng>bul statutory offence уставно нарушение pro closed ok
- Feb 26 '17 mac>eng правна работа legal transaction/act pro closed no
4 Feb 24 '17 mac>eng согласност за издавање на виза (visa) pre-approval decision pro closed ok
4 Feb 21 '17 bul>eng Моля да оставите без уважение We plead beforе the Court to reject pro closed ok
4 Feb 21 '17 bul>eng изцяло относим fully pertinent pro closed ok
4 Feb 21 '17 bul>eng вземам отношение по същество make substantive comments/observations pro closed ok
4 Feb 21 '17 bul>eng материална доказателствена сила substantive evidentiary value pro closed ok
- Feb 6 '17 bul>eng в какъвто смисъл е постоянната и еднозначна съдебна практика as confirmed by the settled/established and equivocal case-law pro open no
- Feb 6 '17 bul>eng удостоверение за липса на тежести върху имота lack of encumbrance certificate pro closed ok
- Jan 21 '17 bul>eng присъединен взискател joining party (seeking enforcement)/ judgement creditor joining the claim pro open no
- Dec 26 '16 bul>eng прекратително условие resolutive condition pro closed ok
4 Nov 11 '16 bul>eng подзащитен client pro closed ok
- Jun 30 '16 mac>eng Нотарски акт deed pro open no
- Mar 9 '16 bul>eng п.а. address indicated/specified address pro open no
- Jan 28 '16 bul>eng ОДИ State level pursuit pro closed ok
- Jan 21 '16 eng>bul interview under caution интервю след прочитане на правата pro just_closed no
4 Jan 21 '16 eng>bul entity юридически субект pro closed ok
- Dec 8 '15 bul>eng карта notice pro closed no
4 Nov 12 '15 bul>eng вр. пр. и изр. in conjunction with / hypothesis / sentence (subparagraph) pro closed ok
4 Oct 24 '15 eng>bul Import Alert “Green Ticket” предупредителен режим при внос: "зелен картон" pro closed ok
4 Oct 12 '15 eng>bul the said copy/document посоченото копие/документ pro closed ok
4 Oct 11 '15 eng>bul Inc. INC. pro closed ok
- Sep 29 '15 eng>bul Know all men by these presents с настоящото заявявам/декларирам pro closed ok
2 Jun 28 '15 eng>bul Joint Trial Management Certificate удостоверение за организацията на разглеждането на обединени дела pro closed ok
4 Mar 25 '15 bul>eng served with legal proceedings връчвам известие за съдопроизводство/съдебен иск pro closed ok
- Mar 24 '15 eng>bul in witness whereof в потвърждение на което pro closed ok
- Mar 23 '15 eng>bul title to and property право на собственост и собственост върху (продукта) pro closed no
4 Mar 23 '15 eng>bul in case of draw-down в случай на разлика в налягането pro closed ok
4 Mar 23 '15 eng>bul save as освен ако не pro closed ok
- Mar 21 '15 eng>bul subject to the approval след одобрението (в този случай) pro closed no
- Mar 21 '15 eng>bul loading arm претоварен ръкав pro closed no
- Mar 21 '15 eng>bul a cover (гаранционен) резерв pro closed no
4 Mar 20 '15 eng>bul Emergency Arbitrator Provisions разпоредби за номиниране на арбитър по спешност (по спешната процедура) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search