Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 27 '15 eng>alb Census enumeration areas zonat/ndarjet (të përcaktuara) për regjistrimin e popullsisë pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb Coverage and sampling mbulimi dhe kampionimi pro closed ok
4 Oct 23 '15 eng>alb comparator krahasuese/përqasëse pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb flagship më i rëndësishëm/kryesor pro closed ok
4 Mar 11 '12 eng>alb top bluzë pro closed no
- Mar 11 '12 eng>alb bling-bling që të kapsit sytë / që vezullon pro closed ok
4 Mar 9 '12 eng>alb skinny jeans Xhinse të ngjitura/puthitura pas këmbës pro closed ok
- Jan 30 '12 eng>alb market settlement shlyerje/likujdime të tregut pro open no
- Aug 30 '11 eng>alb lot number numri i partisë/i serisë/i grupit pro closed no
3 Jun 30 '10 eng>alb fingerpost Shenja treguese (topografike) pro closed no
- May 26 '10 eng>alb no frills me kosto të ulët ose pa salltanete pro open no
4 Jan 14 '10 eng>alb anchor function funksion tërheqës/joshës/thithës të (klientelës) pro closed ok
4 Jan 14 '10 eng>alb bubble-plan Gentplani pro closed ok
4 Feb 20 '08 eng>alb responsiveness Reagimi/përgjigjia i/e klientëve pro closed ok
3 Dec 3 '07 eng>alb Features User Manual manual përdorimi i veçorive/tipareve pro closed no
- Nov 15 '07 eng>eng due date the date when the document is/should be submitted pro closed ok
4 Oct 22 '07 eng>eng urban black (color) Black pro closed ok
Asked | Open questions | Answered