Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 11 '20 alb>eng rreziku që të mos dëmtohesh risk of being hurt pro closed no
- Apr 11 '20 alb>eng rreshter Sergeant pro closed no
4 Apr 6 '20 alb>eng shtrat me sfungjer foam mattress (bed) pro closed no
- Feb 25 '19 alb>eng sefte fillimisht pro closed ok
- Feb 17 '19 alb>eng je në zor not in a difficult (financial) position pro closed no
4 Feb 17 '19 alb>eng ble për ble se po të ishte puna për të blerë - if we are talking about buying pro closed no
- Jan 24 '19 alb>eng 10,000€ e ke ditën it will cost you a 10 000 a day pro closed no
4 Jan 24 '19 alb>eng në rrob swore/insulted my family pro closed no
4 Jan 18 '19 alb>eng koka çu hijen Did he send his shadow... pro closed no
4 Feb 1 '18 eng>alb makeup of the techer pool përbërja e grupit të mësuesve pro closed no
4 Feb 1 '18 eng>alb seamless communication technology teknologjitë e komunikimeve pa ndërprerje pro closed no
- Oct 14 '17 alb>eng Dhoma Shqiptare e Fasonit (CFA)/fasonit Garment and footwear industry (sic) pro closed ok
4 Sep 30 '16 eng>alb Dummy text teks fiktiv pro closed no
4 Sep 29 '16 eng>alb dropdown ...që hapet (poshtë) pro closed no
- Aug 19 '16 eng>alb perceived (job security) perceptuar/marrë me mend pro closed no
4 May 9 '16 eng>alb conciseness koncizitet pro closed no
4 May 16 '15 alb>eng koha e ngarkesës peak time pro closed no
4 Feb 16 '15 eng>alb screw terminal Terminali me vidha pro closed no
4 Sep 12 '14 alb>eng qep (in this context) leech/cling pro closed ok
- Sep 12 '14 alb>eng ju dogj bytha fort does not give a damn/does not care pro closed ok
4 Sep 12 '14 alb>eng zgjebosur dirty pro closed no
4 Sep 12 '14 alb>eng kërrmën bastard pro closed ok
4 Nov 22 '13 eng>alb oneway packaging paketim me një përdorim pro closed no
4 Nov 22 '13 eng>alb Deposit-refund system sistemi depozitë-rimbursim pro closed no
- May 29 '13 eng>alb Seeds&honey brittle kallëp me fara dhe mjalt pro closed no
- May 12 '13 eng>alb (exhaust) hood Thithëse tymrave pro closed no
4 Apr 17 '13 alb>eng atar area/perimeter pro closed ok
4 Jan 7 '13 alb>eng shinë together with a bullet pro closed ok
4 Jan 7 '13 alb>eng hapun lost pro closed ok
4 Jan 7 '13 alb>eng dysh everything/to the last coin pro closed ok
4 Jan 7 '13 alb>eng Sheji e dhetë grosht e kanus The token and the ten grosh of Kanun pro closed ok
4 Jan 7 '13 alb>eng vajza nën unazë vs vajza e xanun engaged woman vs betrohed woman pro closed ok
4 Jan 6 '13 alb>eng plyrë to wound the wife pro closed ok
- Jan 6 '13 alb>eng paperlimsija e grues Authority of the woman pro closed ok
- Jan 5 '13 alb>eng gergase vexatious pro closed ok
4 Jan 5 '13 alb>eng tagrit right pro closed ok
- Sep 20 '12 eng>alb sugar coated candy bonbone e veshur me shqer pro closed no
4 Jul 4 '12 eng>alb landfilling asgjësimi i mbetjeve të ngurta në një fushë pro closed ok
4 Jul 3 '12 eng>alb Gate fee pagesa për mbetjet (e çuara në landfil) pro closed no
- May 22 '12 alb>alb Ai ish to fllanis më tha nov tun freskuar (shih më poshtë shpjegimin) pro open no
4 May 22 '12 alb>alb nëse hyjn fellutave rrugë e thellë e pa krye pro closed ok
4 Apr 22 '12 eng>alb Octavian defeated Mark Antony at the Battle of Actium. Oktaviani e mundi Mark Antonin në betejën e Aktiumit. pro closed no
- Jan 11 '12 eng>alb Dormancy përgjumësi pro closed no
4 Oct 13 '10 eng>alb steep hillside faqe kodre e thepisur/rrëpirët/kepët/rrëmejtë pro closed ok
- Jul 23 '10 eng>alb Meches fije me kapuç pro closed ok
- Jul 3 '10 alb>eng Oponenca official critic (sic) pro just_closed no
4 Apr 21 '10 eng>alb zip-close mbyllje me puthitje pro closed no
- Mar 15 '10 eng>alb leeward Kahu (drejtimi) i erës pro open no
4 Nov 30 '09 eng>alb greige Pëlhurë tezgjahu pro closed ok
4 Oct 19 '09 eng>alb tombstoning Vendosja kokë më kokë e titujve të gazetave pro closed ok
Asked | Open questions | Answered