Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 4 '12 eng>alb landfilling asgjësimi i mbetjeve të ngurta në një fushë pro closed ok
4 Jul 3 '12 eng>alb Gate fee pagesa për mbetjet (e çuara në landfil) pro closed no
Asked | Open questions | Answered