Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 29 '16 eng>alb dropdown ...që hapet (poshtë) pro closed no
- Nov 8 '11 eng>alb bookmark shënues pro closed no
4 Jun 30 '09 eng>alb plug-in Shtojca pro closed ok
4 Feb 24 '09 eng>alb Timeout error Defekt i afatit kohor pro closed no
- Feb 24 '09 eng>alb Monitor is going to sleep Ekrani do të kalojë në funksionin (modalitetin) në gjumë pro closed no
3 Dec 3 '07 eng>alb Features User Manual manual përdorimi i veçorive/tipareve pro closed no
- Nov 2 '07 ita>eng supporto di salvataggio rescue support pro closed ok
Asked | Open questions | Answered