Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 15 '20 eng>alb (to) infect infektoj pro open no
- Apr 13 '20 eng>alb contagiousness infektueshmëria pro open no
- Mar 4 '20 eng>alb Balance of probabilities prova e probabiliteteve pro closed ok
4 Oct 15 '19 eng>alb peer pressure presion nga bashkëmoshatarët/shtyrë nga shokët/shoqet pro closed no
4 Mar 19 '18 eng>alb DIND Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë pro closed no
- Mar 19 '18 eng>alb automatic gear-box marshe automatike pro closed no
4 Mar 19 '18 eng>alb gear-shift ndërrim i marshit pro closed no
4 Feb 1 '18 eng>alb makeup of the techer pool përbërja e grupit të mësuesve pro closed no
4 Feb 1 '18 eng>alb seamless communication technology teknologjitë e komunikimeve pa ndërprerje pro closed no
- May 30 '17 eng>alb Spur dike digë e degëzuar pro closed no
- Mar 30 '17 eng>alb Overbooked shitje të tepruara/mbishitje/më shumë pasagjerë se norma pro closed ok
4 Sep 30 '16 eng>alb Dummy text teks fiktiv pro closed no
4 Sep 29 '16 eng>alb dropdown ...që hapet (poshtë) pro closed no
4 Sep 2 '16 eng>alb CT injection system Tomografi kompjuterike me sistem injektimi pro closed no
4 Sep 2 '16 eng>alb imaging Ndërfaqja e sistemit të imazheve pro closed no
4 Sep 2 '16 eng>alb workstation Stacioni i punës pro closed no
4 Aug 19 '16 eng>alb lifting beam krah/traversë ngritës/e pro closed ok
- Aug 19 '16 eng>alb perceived (job security) perceptuar/marrë me mend pro closed no
4 May 9 '16 eng>alb conciseness koncizitet pro closed no
4 May 1 '16 eng>alb Freedom of association E drejta (liria) e anëtarësimit pro closed no
4 May 1 '16 eng>alb Collective bargaining negocimi kolektiv pro closed no
- Jan 9 '16 eng>alb Flaring work pajisjet/impiantet e djegies pro just_closed no
- Nov 10 '15 eng>alb callback thirrje/telefonatë mbrapsht pro closed no
- Oct 27 '15 eng>alb Census enumeration areas zonat/ndarjet (të përcaktuara) për regjistrimin e popullsisë pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb Coverage and sampling mbulimi dhe kampionimi pro closed ok
4 Oct 23 '15 eng>alb comparator krahasuese/përqasëse pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb flagship më i rëndësishëm/kryesor pro closed ok
- Jul 10 '15 eng>alb Stowing the Boom mbyllja e krahut (sic) pro open no
4 Feb 16 '15 eng>alb screw terminal Terminali me vidha pro closed no
4 Jan 31 '15 eng>alb motive të dobëta weak motives pro closed ok
- May 19 '14 eng>alb government regulators ente/organe rregullatore të qeverisë pro closed no
4 Apr 16 '14 eng>alb indictable offence shkelje e dënueshme me burg pro closed no
4 Nov 22 '13 eng>alb oneway packaging paketim me një përdorim pro closed no
4 Nov 22 '13 eng>alb Deposit-refund system sistemi depozitë-rimbursim pro closed no
- Jul 28 '13 eng>alb Power of attorney Prokurë pro closed no
4 Jul 28 '13 eng>alb emancipated minor I mitur i emancipuar pro closed no
- May 29 '13 eng>alb Seeds&honey brittle kallëp me fara dhe mjalt pro closed no
- May 12 '13 eng>alb (exhaust) hood Thithëse tymrave pro closed no
- Apr 18 '13 eng>alb Wireless printing printim pa kabllo pro closed no
- Apr 18 '13 eng>alb compatibility kompatibilitet or përputhshmëri pro closed no
4 Apr 18 '13 eng>alb Up to 500 sheet input deri 500 fletë të futura në pajisje pro closed ok
4 Feb 1 '13 eng>alb Intermittent sentence dënim i ndërprerë pro closed no
4 Oct 4 '12 eng>alb Business Intelligence Njouritë mbi biznesin pro closed ok
- Sep 20 '12 eng>alb sugar coated candy bonbone e veshur me shqer pro closed no
4 Sep 13 '12 eng>alb victim impact statement deklarata e ndikimit mbi viktimën pro closed no
4 Aug 6 '12 eng>alb escape and being at large without excuse i arratisur dhe i larguar pa arsye pro closed no
- Aug 6 '12 eng>alb failure to comply with condition of undertaking or recognizance Nëse nuk zbatohen kushtet e ndërmarra ose të pranuara pro closed no
4 Jul 19 '12 eng>alb restlessness shqetësim/nervozizëm pro closed no
- Jul 4 '12 eng>alb position paper Dokumenti i qëndrimit pro closed no
4 Jul 4 '12 eng>alb landfilling asgjësimi i mbetjeve të ngurta në një fushë pro closed ok
Asked | Open questions | Answered