Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 4 '14 deu>ces Answer hidden by answerer pro closed no
4 Jul 4 '13 eng>ces fashion insider Módní znalec, módní znalci pro closed ok
4 Apr 15 '10 eng>ces European Harmonized Standards Evropské harmonizované normy pro closed ok
- Aug 26 '09 eng>ces Home page Domovská stránka pro closed ok
4 Apr 4 '08 eng>ces ruffles rýšky pro closed ok
NP Jun 7 '06 eng>ces car registration number státní poznávací značka easy closed ok
3 Jan 24 '06 ces>eng huculský kůň the hucul horse pro closed ok
4 Dec 8 '05 deu>ces kempas kempas easy closed ok
4 Oct 13 '05 eng>ces chiropractor chiropraktik easy closed ok
4 Oct 12 '05 ces>eng FH French crutches pro closed no
4 Aug 24 '05 eng>ces "In Praise of Clumsy People" Chvála vrtáků pro closed ok
4 Jul 14 '05 eng>slk highway, freeway, motorway cestná komunikácia, diaľnica, diaľnica pro closed ok
- May 29 '05 deu>slk Europäischer Fischereifonds Európsky fond pre rybné hospodárstvo pro closed ok
4 May 21 '05 eng>slk "Official Journal" (of the European Union) Úradný vestník Evropskej únie pro closed ok
- May 18 '05 .cr>eng lapidarij lapidary pro closed ok
4 Apr 25 '05 ces>deu bedna Kiste pro closed ok
4 Apr 25 '05 ces>deu obvodů elektrische Schaltung pro closed ok
4 Apr 25 '05 ces>deu příslušenství Zubehör pro closed ok
4 Apr 22 '05 eng>slk "it was a mistake" bola to chyba easy closed no
4 Apr 21 '05 eng>slk chocolate with whole hazelnuts čokoláda s celými lieskovými orieškami pro closed ok
4 Apr 21 '05 eng>ces chocolate with whole hazelnuts čokoláda s celými lískovými oříšky pro closed ok
4 Apr 15 '05 eng>ces renewable energy obnovitelná energie pro closed ok
4 Apr 13 '05 ces>eng za účelem návštěvy otce in order to visit her father pro closed ok
- Apr 12 '05 eng>ces liquorice extract lékořicový extrakt pro closed ok
- Mar 24 '05 hun>ces Vasúti Járműjavító opravna železničních vozů easy closed ok
4 Mar 20 '05 deu>slk Auszug aus dem Personalausweis výpis z občianského preukazu pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Ort der standesamtlichen Registrierung miesto občianskej registrácie pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Lichtbild mit Prägestempel fotografia s razítkom pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Polizeipräsidium von Berlin policajné prezídium v Berlíne pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Anschrift in der Türkei adresa v Turecku pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk verheiratet ženatý (er), vydatá (sie) pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Ledig slobodná (sie), slobodný (er) pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Familienstand rodinný stav pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Vorname der Mutter meno matky pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Vorname des Vaters meno otca pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Serie séria pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Nummer číslo pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Unterschrift des Inhabers podpis majiteľa pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Ausstellende Behörde vydal úrad pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk gültig bis platný do pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk amtlicher Siegel und Unterschrift úradné razítko a podpis pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Datum der Austellung dátum vystavenia pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>slk Geburtsdatum dátum narodenia pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next