Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 9 '18 deu>pol Mittelgelenksbeugefalte Bruzda zgięciowa stawu międzypaliczkowego bliższego pro closed no
4 Dec 9 '18 deu>pol einschmelzende LK-Tuberkulose gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych ulegające nekrolizie pro closed no
- Oct 1 '18 deu>pol Uncovertebralarthrosen Zmiany zwyrodnieniowe stawów unkowertebralnych pro closed ok
4 Sep 3 '18 deu>pol IM-Riß Pęknięcie łąkotki przyśrodkowej pro closed ok
- Feb 8 '12 deu>pol Pflegeunfall Wypadek podczas sprawowania opieki i pielęgnacji pro open no
4 Jul 21 '18 deu>pol LV Sprawność pro closed no
4 Jul 14 '18 pol>deu odbicie światła na rogówkach Hornhaut-Lichtreflexe pro closed ok
- Jun 21 '18 deu>pol Ladungsträger Kontener pro just_closed no
4 Apr 7 '18 pol>deu starszy wykładowca Senior Lecturer pro closed ok
4 Apr 7 '18 pol>deu kroplówka składowa Mischinfusionen pro closed ok
4 Apr 5 '18 deu>pol Ausl. nat. Einzelgenehmigung Zagraniczna wewnątrzkrajowa homologacja pojedyncza/indywidualna pro closed ok
- Feb 8 '18 deu>pol RHE Odezwa w sprawie pomocy prawnej prawnej pro just_closed no
4 Nov 2 '17 pol>deu Trójpromienie osiowe axialer Triradius pro closed ok
4 Oct 21 '17 deu>pol nach Abgang od (miejsca) odejścia pro closed ok
4 Oct 21 '17 deu>pol orthograd z prawidłowym przepływem dogłowowym pro closed ok
4 Nov 2 '17 pol>deu Międzypętlowo Interenterisch pro closed ok
- Oct 29 '17 pol>deu wzrost zlewny konfluierendes wachstum pro open no
4 Feb 5 '17 pol>deu integracyjna nauczycielska Integrationspädagogik (Lehramt) pro closed no
4 Jan 24 '17 pol>deu Dla celów socjalnych wolne od opłat Für soziale Zwecke gebührenfrei pro closed no
NP Jan 8 '17 pol>deu z tytułu zwrotu dopłat als Rückzahlung von Nachschüssen pro open no
4 Jan 5 '17 deu>pol Betriebsgefahr ryzyko związane z użytkowaniem pojazdu pro closed ok
4 Oct 17 '16 deu>pol Mammaabladat Amputowana pierś pro closed ok
4 Sep 30 '16 pol>deu niewytłumiające ohne Signalunterdrückung pro closed no
4 Sep 30 '16 pol>deu Wielopoziomowe multisegmental pro closed ok
4 Sep 25 '16 deu>pol nutzungsbezogene Daten dane związane z korzystaniem (ze strony) pro closed no
4 Sep 22 '16 deu>pol An Verkündung statt Zamiast ogłoszenia doręczono pro closed no
4 Sep 21 '16 deu>pol Ascendens-Conduit Proteza aorty wstępującej pro closed no
4 Sep 6 '16 deu>pol Rotationsbelastung obciążenie skrętne pro closed no
4 Sep 6 '16 deu>pol Stauchungsbelastung obciążenie ściskające pro closed no
4 Sep 6 '16 deu>pol Erosiv /Erosive Ostreochondrose Osteochondroza nadżerkowa pro closed no
4 Aug 8 '16 deu>pol auf die Rüge des Abnehmers abstellen uwzględnić skargę odbiorcy pro closed no
4 Aug 8 '16 deu>pol auf den Einwand einer verspäteten Mängelrüge verzichten Dostawca rezygnuje w tym zakresie z zarzutu spóźnionego zgłoszenia wad pro closed no
4 Aug 5 '16 pol>deu świadczenie wychowawcze Kindergeld 500+ pro closed ok
4 Jul 28 '16 deu>pol in den Schaft übergeht przechodzi w trzon pro closed ok
4 Jul 27 '16 deu>pol Verschlusszement cement tymczasowy pro closed ok
4 Jul 18 '16 pol>eng przewodność conductivity pro closed no
4 Jul 9 '16 deu>pol zuhanden dla pro closed no
- Jun 19 '16 deu>pol verstrichen zatarte pro open no
4 Jun 19 '16 deu>pol Schnittverletzung D3/D4 Rana cięta palca 3 i 4 pro closed no
4 Jun 19 '16 pol>deu Zerstörung des A-3-Ringbandes Zniszczenie więzadła obrączkowego A3 pro closed no
4 Jun 12 '16 pol>deu zaburzenia depresyjno-lękowe o charakterze adaptacyjnym Anpassungsstörungen mit depressiven und ängstlichen Symptomen pro closed ok
4 Jun 2 '16 deu>pol Ventrikulitisquote Odsetek zapaleń wyściółki komór mózgowych pro closed ok
4 May 22 '16 pol>deu zatrudniony w przedmiocie najmu Beschäftigter im Mietgegenstand pro closed no
4 May 21 '16 pol>deu przyścienny wandständig pro closed ok
4 May 21 '16 pol>deu demielinizacja n-pochodna Gefäßbedingte Demyelinisierung pro closed no
4 May 17 '16 deu>pol I.D.Verkehr genommen Wprowadzony do ruchu drogowego pro closed ok
4 May 15 '16 deu>pol Naturalübergabe (Natural-Uebergabe) Fizyczne przekazanie pro closed ok
4 May 6 '16 pol>deu numer albumu Matrikelnummer pro closed no
4 May 12 '16 deu>pol Loungekissen Poducha wypoczynkowa pro closed no
4 May 12 '16 pol>deu Pojazd typu SAM Eigenbau-Fahrzeug pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last