Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 10 deu>pol ST-BEFRANT: SWB §3A(2) KR.STG Wniosek o zwolnienie z podatku: Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, §3a (2) KraftStG pro just_closed no
4 Apr 5 '18 deu>pol Ausl. nat. Einzelgenehmigung Zagraniczna wewnątrzkrajowa homologacja pojedyncza/indywidualna pro closed ok
4 May 17 '16 deu>pol I.D.Verkehr genommen Wprowadzony do ruchu drogowego pro closed ok
4 May 12 '16 pol>deu Pojazd typu SAM Eigenbau-Fahrzeug pro closed no
4 Feb 10 '16 deu>pol PZ. M. Nr homologacji M1463 pro closed no
4 Dec 22 '15 deu>pol D.FABR.SCH.N.D.RL 97/27/EG Tabliczka fabryczna nie odpowiada dyrektywie 97/27/WE pro closed ok
4 Dec 2 '15 pol>deu Utlenialność z KmnO4 Oxidierbarkeit Mn-VII pro closed no
4 Oct 17 '15 deu>pol einschlagen skręcać pro closed ok
4 Oct 10 '15 pol>deu rurociąg załadunkowo-rozładunkowy komory III Rohrleitung zum Befüllen und Entleeren der Kammer III pro closed no
- Apr 18 '15 deu>pol Nullmessung Pomiar zerowy pro just_closed no
- Apr 19 '15 deu>pol Statusübersicht der Wege und Lagerkräfte Prezentacja stanu przemieszczeń i sił pro just_closed no
- Apr 19 '15 deu>pol Prozessbild/ Prozessbilder Schemat procesu pro just_closed no
4 Sep 5 '15 pol>deu skład budowlano-tartaczny Baumaterial- und Schnittholzlager pro closed no
4 Aug 25 '15 deu>pol Datum zur Emissionsklasse Data przyznania klasy emisji spalin pro closed ok
4 Aug 21 '15 pol>deu podstawowa stacja kontroli pojazdów KFZ-Prüfstelle für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zGG pro closed no
- Aug 19 '15 deu>pol Freigeben TU Uaktywniony TU pro just_closed no
4 Jun 25 '15 deu>pol Aufsteckbraken Burty nadstawiane pro closed ok
4 Jun 24 '15 deu>pol Schleuse Śluza pro closed no
4 Apr 21 '15 deu>pol Mischtemperatur am Austritt Temperatura wody zmieszanej na wyjściu pro closed no
4 Apr 12 '15 pol>deu WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, W TYM SPECJALIZOWANE Z OPERATOREM PODNOSZONYM WRAZ Fluförderzeuge mit Hubeinrichtung, einschließlich spezieller Flurförderzeuge, bei denen der Bediener pro closed ok
- Jan 3 '15 pol>deu kompresor tłoczący gaz Gasförderkompressor pro closed no
- Jun 28 '14 pol>deu wgryza się w śnieg Bei Schnee greift der Reifen richtig rein pro closed no
4 Feb 22 '14 deu>pol LVK ruch liniowy pro closed ok
4 Jan 16 '14 deu>pol FE-Verfahren Badanie penetracyjne pro closed no
4 Jan 14 '14 deu>pol Rohrleitungsbauer montażysta rurociągów pro closed no
- Oct 23 '13 pol>deu Zakład Energetyczny Warszawa Teren Außenstelle pro closed ok
4 Sep 17 '13 pol>deu Radmulde Zagłębienie na koło zapasowe pro closed no
4 Sep 17 '13 pol>deu rewizja sufitowa Decken-Revisionsklappe pro closed no
4 Aug 14 '13 deu>pol WINDZ. VA/HA Liczba zwojów sprężyny na osi przedniej/osi tylnej pro closed ok
4 Jul 30 '13 deu>pol Einbauhandbuch Podręcznik montażu pro closed no
4 Jul 30 '13 deu>pol skrót QMHB Księga jakości pro closed no
4 Mar 11 '13 pol>deu niezgodności spawalnicze (Schweißnaht-)unregelmäßigkeiten pro closed no
- Jul 7 '05 pol>deu poziom podstawowy i rozszerzony (nowa matura) grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau pro closed no
- Jan 23 '11 pol>deu warstwa Layer pro closed ok
- Jan 22 '11 deu>pol Steuerungsnetzteil zasilanie sterowania pro closed ok
4 Jan 22 '11 deu>pol Hochlaufbild Ekran startowy pro closed no
4 Oct 2 '10 deu>pol Einfädelstelle/ Ausfädelstelle miejsce włączania/wyłączania się pro closed no
3 Aug 28 '10 deu>pol Schlauch und Schlauchleitung wąż i przewód wężowy pro closed no
4 Aug 28 '10 deu>pol gegossene Halte- und Stützvorrichtung lane elementy mocujące i podpierające pro closed no
4 Aug 27 '10 deu>pol erhaltungswürdiger Zahn mit partiellen Substanzdefekten ząb w części zniszczony, nadający się do leczenia pro closed no
- Aug 8 '10 deu>pol Durchgang tok pracy pro closed no
- Aug 8 '10 deu>pol abarbeiten opracować pro closed no
4 Jun 21 '10 deu>pol KBA 42688-HIERB. KE IN SCHNEEKETTENBETRIEB KBA 42688 - przy tym bez możliwości używania łańcuchów śniegowych pro closed no
4 May 9 '10 deu>pol m. wasseheiz. z ogrzewaniem wodnym pro closed ok
4 May 9 '10 deu>pol AUFL: KOT-FLÜGELVERBR. ANBRING., WENNLAUFFL. Zalecenie: przymocować poszerzenie błotnika, gdy ... pro closed ok
4 May 9 '10 deu>pol Ausn: Radabdeck.UNZ Ureichend Wyjątek: osłona kół niewystarczająca pro closed ok
- Mar 4 '10 deu>pol Die Verbindungen sind verdrehsicher Połączenia są zabezpieczone przed zamianą stron pro open no
4 Feb 17 '10 deu>pol Zustellung beauftragten Gerichtsvollziehers Komornika, któremu powierzono doręczenie pro closed no
4 Jan 3 '10 pol>deu nota konsolidacyjna, kolejkowanie pl=> de Einreihen pro closed no
4 Aug 30 '09 deu>pol BEGRENZ.L. światło pozycyjne pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last