Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 5 '17 pol>deu integracyjna nauczycielska Integrationspädagogik (Lehramt) pro closed no
4 Jan 24 '17 pol>deu Dla celów socjalnych wolne od opłat Für soziale Zwecke gebührenfrei pro closed no
4 Mar 24 '16 pol>deu Profil: praktyczny anwendungsorientiertes Profil pro closed ok
4 Nov 24 '15 deu>pol decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania jako... Der Bescheid ist vor Ablauf der Einspruchfrist vollziehbar pro closed no
4 Oct 12 '15 pol>deu brak dokumentu Kein (Personalausweis) pro closed no
4 Sep 8 '15 pol>deu "zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji hat die Prüfung zum Nachweis der Berufsqualifikationen im Bereich einer Qualifikation ... pro closed no
4 Mar 11 '13 pol>deu niezgodności spawalnicze (Schweißnaht-)unregelmäßigkeiten pro closed no
4 Jan 31 '13 deu>pol Ug Wert Wartość współczynnika przenikania ciepła dla szyby pro closed ok
4 Jun 5 '07 pol>deu jednostka lokalna lokale Betriebsstätte pro closed no
- May 19 '07 pol>deu lektorat jezyka lacinskiego L/zal Latain/bestanden pro closed no
Asked | Open questions | Answered